6. redna seja

10. 10. 2023
Seja je potekala dne 25.10.2023 ob 16.00
GRADIVO ŠT. 6
Klikni tukaj za prikaz prilog
SEJE DELOVNIH TELES
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico (Uradni list Republike Slovenije št. 116/2023)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.10.2023
Začetek veljavnosti: 08.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o opustitvi javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 116/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.10.2023
Začetek veljavnosti: 01.12.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kamnik (Uradni list Republike Slovenije št. 116/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.10.2023
Začetek veljavnosti: 25.11.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MO-01 in MO-02 (Uradni list Republike Slovenije št. 125/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.10.2023
Začetek veljavnosti: 21.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico (Uradni list Republike Slovenije št. 2/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.10.2023
Začetek veljavnosti: 20.01.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)