Mali grad

Oglaševanje in plakatiranje ter namestitev reklamne table

Področje oglaševanja in plakatiranja ureja Odlok o oglaševanju v občini Kamnik (Ur. list RS, št. 54/00 in 63/08) in Odlok o občinskih  taksah v občini Kamnik (Ur. list Rs, št. 34/09). Na teh osnovah Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance izdaja dovoljenja in soglasja za plakatiranje in postavljanje reklamnih objektov in izdaja odločbe za plačilo občinskih taks.

Kontaktna oseba
Peter Osolnik

Telefon: 01 831 81 35
Elektronska pošta: peter.osolnik@kamnik.si

Vlogi: