Mali grad

Javne prireditve

Dovoljenje za uporabo zvočnih naprav na javnih prireditvah

94. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 39/2006) določa, da izda za javne prireditve dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom pristojni organ občine. Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance izdaja dovoljenja v skladu z določili Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (objavljena je v Uradnem listu RS, št.118/2005).

Prireditelji morajo vloge za izdajo dovoljenja vsaj 30 dni pred prireditvijo vložiti v sprejemno-informacijski pisarni Občine Kamnik.

Organizatorju prireditve ni treba pridobiti dovoljenja, če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom. V tem primeru mora uporabo zvočnih naprav prijaviti pristojnemu občinskemu organu najmanj sedem dni pred začetkom prireditve.

Oba objavljena obrazca (vloga oziroma prijava) prosilci lahko dobite tudi v sprejemno-informacijski pisarni Občine Kamnik.

Kontaktna oseba
Mihaela Veternik

Telefon: 01 831 82 48
Elektronska pošta: mihaela.veternik@kamnik.si.