Mali grad

Cestne zapore

Na Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance se v okviru cestno-prometne dejavnosti izdajajo odločbe o cestnih zaporah in odločbe za urejanje prometa.

Kontaktna oseba
Liljana Juhart Mastikosa

Telefon: 01 831 81 04
Elektronska pošta: liljana.juhart@kamnik.si

Vloga: