Mali grad

Zapore javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture

29.03.2016

Začasna sprememba prometnega režima Potok – Aplenčar – Velika LašnaObčina Kamnik občanke in občane obvešča, da bo zaradi gradnje kanalizacije in vodovoda - KOHEZIJA izvedena začasna sprememba prometnega režima  – popolna zapora in prekop v času od 11. maja 2016 do 20. maja 2016 na:

Obvoz

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo in se vam zahvaljujemo za razumevanje.

OBVESTILO – Izgradnja kanalizacije Tuhinj (asfaltiranje)Občina Kamnik občanke in občane obvešča, da je jutri, 30. marca 2016, in v četrtek, 31. marca 2016, predvideno asfaltiranje regionalne ceste Kamnik – Tuhinj ter del javne poti št. 660715, na koncu naselja Vrhpolje.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Vsem občankam in občanom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost, saj se zavedamo, da predvsem gradnja na trasi regionalne ceste prinaša določene nevšečnosti, brez katerih pa žal ne gre.

Občasne enodnevne popolne zapore na območju Tuhinjske dolineZaradi nadaljevanja gradnje kanalizacije in vodovoda na območju Tuhinjske doline se bodo izvedle občasne enodnevne popolne zapore na naslednjih občinskih cestah:

Zapore se bodo izvedle v času od 29. 3. 2016 do 30. 6. 2016, kot je razvidno iz prometno tehnične dokumentacije začasne prometne ureditve v času popolne zapore.

Vsem občankam in občanom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost, vse voznike in voznice pa prosimo za spoštovanje postavljene prometne signalizacije.

Zaradi gradnje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja bo od jutri,  srede, 16. marca 2016, do predvidoma 1. maja 2016 oviran promet na območju Šmartnega v Tuhinju. Izvajalec del bo namreč v naslednjih tednih izvajal dela v zvezi s prekopom cestišča na odseku križišča regionalne ceste s cesto proti naselju Sidol in na drugi strani tega križišča. 

Obvestilo o delni zapori ceste v Tuhinju

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Vsem občankam in občanom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost, saj se zavedamo, da predvsem gradnja na trasi regionalne ceste prinaša določene nevšečnosti brez katerih pa žal ne gre. Prav tako občanke in občane naprošamo, da na odsekih gradnje vozijo še posebej previdno in umirjeno.

Izvajalec izgradnje kanalizacijskega omrežja na območju Vrhpolj bo v naslednjih dneh pričel z izvajanjem del na trasi regionalne ceste Kamnik – Tuhinj, zato je na koncu naselja Vrhpolje v sredo, 9. marca 2016, predvidena delna zapora ceste v dolžini približno 130 metrov. Po izgradnji odseka trase kanalizacijskega omrežja, kot je razviden iz skice, se bodo dela in posledično morebitne nadaljnje (delne) zapore cestišča nadaljevale v smeri proti Tuhinju.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Vsem občankam in občanom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost, saj se zavedamo, da predvsem gradnja na trasi regionalne ceste prinaša določene nevšečnosti, brez katerih pa žal ne gre.

Občanke in občane obveščamo, da bo zaradi izvedbe vodovoda in sanacije cestišča delna zapora LC 071082 Vir-Radomlje-Volčji Potok-Kamnik, in sicer do predvidoma 25. 12. 2015 v skladu s skicami spodaj.

Prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

 

V skladu z včerajšnjim obvestilom poteka danes, 2. oktobra 2015, asfaltiranje od križišča za Komendo do gasilskega doma Tunjice ter še manjkajočega dela na cesti prosti cerkvi Sv. Ane v Tunjicah. Jutri, 3. oktobra 2015, je predvideno nadaljevanje z obrabno plastjo.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

Občane naprošamo, da z vožnjo po novem asfaltu počakajo do naslednjega dne.  Prav tako občane in občanke naprošamo, da prvi dan vozijo umirjeno (brez naglih in sunkovitih zaviranj in speljevanj ter obračanj težjih vozil na mestu).

 

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da je jutri, 2. oktobra 2015, in v soboto, 3. oktobra 2015, prevideno asfaltiranje od križišča za Komendo do Gasilskega doma Tunjice ter še manjkajočega dela na cesti proti cerkvi Sv. Ane v Tunjicah.

Obvoz poteka preko Komende in Zadnjega vrha.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

Hkrati vas naprošamo, da z vožnjo po novem asfaltu počakajo do naslednjega dne ter prvi dan vozijo umirjeno (brez naglih in sunkovitih zaviranj in speljevanj ter obračanj težjih vozil na mestu).

Včeraj, v ponedeljek, 21. septembra 2015, je potekalo nadaljevanje asfaltiranja na Tunjiški cesti, in sicer pločnika od novega opornega zidu do križišča za Komendo.

Asfaltiranje poteka tudi danes, v torek, 22. septembra 2015. Asfaltiranje pločnika se bo izvedlo vse do Podružnične šole Tunjice.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

Včeraj, v soboto, 19. septembra 2015, je potekalo nadaljevanje asfaltiranja na Tunjiški cesti od križišča za Laniše do križišča za Komendo.

Asfaltiranje bo potekalo tudi danes, v nedeljo, 20. septembra 2015. Obvoz poteka preko Komende.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

Danes, 18. septembra 2015, poteka asfaltiranje nosilne plasti asfalta. Asfaltiranje je predvideno tudi jutri, v soboto, 19. septembra 2015, z izvedbo obrabne plasti asfalta od križišča za Laniše do križišča za Komendo. Obvoz poteka preko Komende in Zadnjega vrha.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

Občina Kamnik obvešča občane in občanke, da bo v ponedeljek, 31. avgusta 2015, Gorenjska gradbena družba d. d. izvedla asfaltiranje obrabne plasti od kapelice do križišča v naselju Županje Njive.

Zaradi izvajanja del bo v času med 8. in 19. uro izvedena popolna zapora lokalne ceste. V tem času obvoza ne bo.

 

Komunalnemu podjetju Kamnik, d.d., se zaradi gradnje kanalizacije – KOHEZIJA dovoljuje izvesti delno in popolno zaporo ter prekop na JP 661591 Spodnje Stranje – Stolnik v času od 4. 8. 2015 do 25. 8. 2015, kot je razvidno iz prometno-tehnične dokumentacije začasne prometne ureditve v času delne in popolne zapore ter prekopa.

Obvoz za naselje Stolnik bo potekal za dvosmerni promet preko Spodnjih Stranj, Kamnika in Laniš.

Danes, 10. julija 2015, poteka asfaltiranje obrabnozaporne plasti na odseku med mostovoma v naselju Bistričica.

Zaradi izvajanja del je v času med 8. in 18. uro izvedena popolna zapora lokalne ceste. V tem času je obvoz preko Zakala, Laniš in Tunjiške Mlake. Občanke in občane naprošamo, da po 18. uri po novem asfaltu vozijo umirjeno (brez naglih in sunkovitih zaviranj in speljevanj ter obračanj težjih vozil na mestu).

Asfaltiranje od zgornjega mostu proti Bistričici je predvideno za jutri, 11. julija 2015. Obvoz bo potekal po makadamski poti mimo stanovanjskih objektov (Cimbas, Komatar), tako kot je potekal v času izgradnje kanalizacije.

Asfaltiranje se v prihodnjem tednu nadaljuje v Zagorici pri Kamniku, nato pa se ekipa seli na gradbišča od Komunalnega podjetja Kamnik d. d. v Spodnjih Stranjah.

Prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da je danes, 8. julija 2015, Gorenjska gradbena družba d. d. začela z asfaltiranjem na območju Zagorice pri Kamniku in Bistričice. Dela bodo potekala do vključno sobote, 11. julija 2015.

Območje Zagorice pri Kamniku

Na območju Zagorice pri Kamniku se asfaltira del, na katerem manjka obrabno zaporna plast.

Danes, 8. julija 2015, se asfaltira del stranske ceste nasproti gradbiščnih zabojnikov, v soboto, 11. julija 2015, pa obrabno zaporna plast na delih, kjer le ta manjka (mimo gradbiščnih zabojnikov).

Obvoz je preko državne ceste mimo bistroja Pri Petru. Občanke in občane naprošamo, da z vožnjo po novem asfaltu počakajo da večera ter vozijo umirjeno (brez naglih in sunkovitih zaviranj in speljevanj ter obračanj težjih vozil na mestu).

Območje Bistričice

Na delu Bistričice bo danes, 8. julija 2015, izvedena nosilna plast asfalta na levem pasu med mostovoma, na delu, kjer se je bil v preteklem tednu zamenjal zgornji ustroj. Dela bodo potekala pod polovično zaporo.

V četrtek, 9. julija 2015, bo izvedena obrabno zaporna asfalta plast na delu od zgornjega mostu proti Bistričici. Obvoz bo potekal po makadamski poti mimo stanovanjskih objektov (Cimbas, Komatar), tako kot je potekal v času izgradnje kanalizacije do naslednjega dneva zjutraj.

V petek, 10. julija 2015, pa bo izvedena obrabno zaporna plasti asfalta na delu med mostovoma v naselju Bistričica. Zaradi izvajanja del bo v času med 8. in 18. uro izvedena popolna zapora lokalne ceste. V tem času bo obvoz preko Zakala, Laniš in Tunjiške Mlake. Občanke in občane naprošamo, da po 18. uri vozijo po novem asfaltu umirjeno (brez naglih in sunkovitih zaviranj in speljevanj ter obračanj težjih vozil na mestu).

Prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

 

V skladu z obvestilom z dne, 24. junija 2015, danes poteka asfaltiranje obrabnozaporne plasti na odseku od obvoza Košiše do križišča za Laniše ter na delu proti cerkvi Sv. Ane v Tunjicah.

Zaradi del je predvidena za območje Laniš vse do križišča za Laniše (»Bitenc«) obvoz preko Stolnika v obe smeri, za območje Tunjic vse do križišča za Laniše (»Bitenc«) pa obvoz preko Komende v obe smeri vseskozi (tudi po končanem delavniku).

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

V torek, 24. junija 2015, je izvajalec začel z asfaltiranjem dela od obvoza Košiše do križišča za Laniše ter na delu proti cerkvi Sv. Ane v Tunjicah, katerega začetek je bil predviden za včeraj, vendar se je zaradi dežja prestavilo.

Danes bo končana nosilna plast na obeh odsekih. Dela od četrtka, 25. junija 2015, do sobote, 27. junija 2015, na gradbišču ne bodo potekala.

V ponedeljek, 29. junija 2015, se nadaljuje z asfaltiranjem obrabno zaporne plasti na obeh odsekih. Zaradi del je predvidena za območje Laniš vse do križišča za Laniše (»Bitenc«) obvoz preko Stolnika v obe smeri, za območje Tunjic vse do križišča za Laniše (»Bitenc«) pa obvoz preko Komende v obe smeri vseskozi (tudi po končanem delavniku).

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

V teh dneh poteka priprava za asfaltiranje od obvoza Košiše do križišča za Laniše ter na delu proti cerkvi Sv. Ane v Tunjicah. Ker je predvideno asfaltiranje v prvi polovici drugega tedna bo potrebno izvesti popolno zaporo že s četrtkom, 18. junija 2015, da lahko izvajalec kvalitetno pripravi podlago za asfaltiranje. Popolna zapora je predvidena do četrtka, 25. junija 2015.

Dela so predvidena po naslednjem razporedu:

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

Po prazniku, torej po 25. juniju 2015, se tako ukinjata obvoza Košiše in Stolnik. Območje Laniš ima normalen dostop po novi cesti, medtem ko se za območje Tunjic nadaljujejo obvozi, tokrat čez Komendo, saj bo izvajalec nadaljeval z deli od križišča za Laniše do mostu čez Tunjiščico.

V teh dneh poteka nadaljevanje asfaltiranja Tunjiške ceste. Včeraj je bila izvedena nosilna plast asfalta na avtobusnih postajah ter uvozih čez pločnik ter stranska ulica. Danes poteka ročno polaganje asfalta na pločniku vse do obvoza Košiše.

Za jutri, 11. junija 2015, je predvidena izvedba obrabno zaporne plasti na glavni Tunjiški cesti. Tekom dneva in po koncu delavnika bo cesta fizično zaprta. Prebivalci znotraj asfaltiranja lahko parkirajo avtomobile pred fizično zaporo na mesto, kjer je imel izvajalec gradbiščne kontejnerje. Ostali občani in občanke pa naj uporabljajo OBVOZ preko Košiš v smeri proti Kamniku ter OBVOZ preko Stolnika v smeri proti Tunjicam oz. druge poti (Komenda, …).

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

Prav tako občanke in občane naprošamo, da v nadaljevanju tekom delavnika bolj uporabljajo obvoz preko Komende, saj se trenutno pripravlja podlaga za asfaltiranje do križišča Laniše pod delno zaporo za hitrejšo izvedbo del.

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da bo Gorenjska gradbena družba d. d. jutri, 10. junija 2015, v naselju Županje Njive izvedela prekop preko lokalne ceste LC 160081 pri kapelici. Zaradi izvedbe prekopa bo v času med 9. in 12. uro izvedena popolna zapora lokalne ceste. V tem času obvoza ne bo.

V primeru nujnih potreb po dostopu intervencijskih vozil lahko pokličete vodjo gradbišča Jurija Rutarja na telefon: 051/391-948 ali vzdrževalca lokalnih cest Komunalno podjetje Kamnik, d.d. na telefon: 031/625-524.

Izvedba prekopa je potrebna zaradi začetka del na kanalizaciji od kapelice do Županjih Njive, kjer poteka obvoz. Po končanju tega dela bo kanalizacija, ki je bila zgrajena lani v Županjih Njivah, povezana z ostalo kanalizacijo.

Občanom in občankam se zahvaljujemo za razumevanje.

Gorenjska gradbena družba končuje z deli v naselju Županje Njive nad Calcitom (območje vezano na obvoz), zato bo v torek, 9. junija 2015, začela z izgradnjo kanalizacije na kanalu G13 na območju Županjih Njiv od trenutnega obvoza do kapelice.

Obvoz bo urejen preko kolovozne poti v skladu s sliko. Ob nedeljah bo možen dostop preko gradbišča. Izgradnja bo potekala predvidoma 1 mesec.

Prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da je danes, 5. junija 2015, izvajalec pričel z asfaltiranjem odseka od »Kurje doline« do obvoza Košiše.

Občanke in občane naprošamo, da uporabljajo OBVOZ preko Košiš v smeri proti Kamniku ter OBVOZ preko Stolnika v smeri proti Tunjicam oziroma druge poti (Komenda, …) tudi po končanem delavniku vse do četrtka, 11. junija 2015, zaradi poškodb, ki bi nastale z morebitno vožnjo po novem asfaltu.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom  ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

 

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da se zaradi izredno zahtevne sestave tal (skala) podaljšuje napovedana popolna zapora javne poti v naselju Županje Njive (JP 660474 Županje Njive – Hafner) od mostu pri Calcitu do križišča, kjer poteka obvoz, in sicer do petka, 8. maja 1015, do 17. ure.

Na tem delu ne bo možen dostop iz nobene smeri.

Občina Kamnik obvešča občankein občane, da bo od danes, 5. maja 2015, od 9. ure do četrtka, 7. maja 2015, do 17. ure veljala popolna zapora javne poti v naselju Županje Njive (JP 660474 Županje Njive – Hafner) od mostu pri Calcitu do križišča, kjer poteka obvoz. Na tem delu ne bo možen dostop iz nobene smeri.

Za objekte od obvoza navzgor je možen dostop po obvozu, medtem ko stanovalce med mostom pri Calcitu do obvoza naprošamo, da avtomobile pustijo pri Calcitu (na parkirišču).

Zapora je potrebna zaradi izgradnje kanalizacijskega črpališča pri mostu.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da bo v okviru izgradnje kanalizacijskega sistema v Tunjicah od ponedeljka, 13. aprila 2015, do petka, 24. aprila 2015, vzpostavljena popolna zapora ceste proti cerkvi svete Ane (od transformatorske postaje do "Pikovca").

Popolna zapora bo potekala od 7. do 16. ure od ponedeljka do sobote. Po preteku popolne zapore se cesta vzpostavi v prevozno stanje. Po prvomajskih praznikih se bo izvedla še infrastruktura za telekomunikacije, za kar ne bo potrebna popolna zapora ceste.

Občankam in občanom ob trasi se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje.

Občina Kamnik obvešča občane in občanke, da bo po praznikih, v torek, 7. aprila 2015, izvajalec del nadaljeval s polaganjem tlačnega voda in vodovoda od uvoza za Košiše do mosta čez potok Tunjiščica.

Posledično se bo delno spremenila prometna ureditev (obvozi):

1. FAZA – od uvoza za Košiše in križiščem za Laniše

dela bodo potekala pod delno zaporo oziroma med opornima zidovoma z obvozom mimo objekta s hišno številko Tunjiška Mlaka 6 (»Bitenc«) samo za osebni promet.

Občane in občanke naprošamo, da uporabljajo cesto čez Komendo, da bodo dela potekala čim bolj tekoče.

2. FAZA  - od križišča za Laniše in mostom čez potok Tunjiščica

dela bodo potekala pod popolno zaporo vsak dan od ponedeljka do sobote od 7. do 16. ure z obvozom čez Komendo za območje Tunjic, za območje Laniš pa preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic.

Občanke in občane napročamo, da upoštevate prometno signalizacijo.

Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Občina Kamnik občanke in občane obvešča, da bo danes, 30. marca 2015, Gorenjska gradbena družba d. d. začela z asfaltiranjem obrabne plasti na že zgrajenemu odseku kanalizacije. Zaradi izvajanja del bo v času med 6. in 18. uro izvedena popolna zapora lokalne ceste. V tem času obvoza ne bo.

V nadaljevanju tedna bo izvajalec nadaljeval z asfaltiranjem na tem območju, vendar bo možen obvoz preko državne ceste.

Občanke in občane naprošamo, da z vožnjo po novem asfaltu počakate da večera.

Prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Občina Kamnik občanke in občane obvešča, da je podaljšan termin popolne zapore Tunjiške ceste, in sicer od ponedeljka do sobote, od 7. ure do 16. ure. Ob sobotah potekajo dela do 14. ure. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore, to je do petka, 15. maja 2015, bo cesta prevozna.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da bo od torka, 3. marca 2015, do konca meseca marca izvedena popolna zapora JP 660474 Županje Njive – Hafner tudi po končanem delavniku. Obvoz bo potekal preko kolovozne poti, tako kot je bilo do sedaj med delavnikom.

Izvajalec mora zaradi velike globine izkopa in sipkega materiala dela izvajati z varovanjem gradbene jame, kar posledično privede do večjih količin izkopov. Pri vzpostavljanju nočnega režima prevoznosti ceste zato izgubi dnevno 40 odstotkov delovnega časa (zasip in ponoven odkop naslednji dan).

Zaradi zgoraj navedenih razlogov in v želji po čim hitrejši izgradnji od ponedeljka do sobote velja 24-urna popolna zapora. Obvoz bo urejen v skladu s prometno zaporo. V nedeljo in med prazniki bo cesta normalno prevozna.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da bo od jutri, 17. februarja 2015, pa do predvidoma torka, 31. marca 2015, od uvoza za obvoz Košiše do »Kurje doline« izvedena popolna zapora Tunjiške ceste vsak dan od ponedeljka do sobote med 8.30 in 13.30. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

 

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da bo v torek, 17. februarja 2015, in v sredo, 18. februarja 2015, popolna zapora LC 160080 pri mostu čez Kamniško Bistrico zaradi izvedbe priklopa tlačnega voda na obstoječi kanalizacijski jašek na cesti. Obvoz je možen preko Županjih Njiv.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da bo od 17. februarja 2015 do 31. marca 2015 izvedena popolna zapora JP 660474 Županje Njive – Hafner. Obvoz bo urejen preko kolovozne poti v skladu s fotografijama, tako, kot je bil leta 2012 ob rekonstrukciji ceste v Kregarjevem.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

 

FAZA 1

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da bo v petek, 23. januarja 2015, ponedeljek, 26. januarja 2015, in torek, 27. januarja 2015,potekala popolna zapora Tunjiške ceste od križišča za Laniše do konca škarp v smeri proti Kamniku. Obvoz bo urejen mimo objekta s hišno številko Tunjiška Mlaka 6 (»Bitenc«) samo za osebni promet.

 

FAZA 2

Od srede, 28. januarja 2015, do petka, 30. januarja 2015, bo potekala delna zapora od konca škarp do uvoza za obvoz Košiše s semaforjem.

 

FAZA 3

Od sobote, 31. januarja 2015, do predvidoma torka, 31. marca 2015, pa bo od uvoza za obvoz Košiše do Kurje doline izvedena popolna zapora vsak dan od ponedeljka do sobote od 8. 30 do 13. 30. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

V primeru, da bo izvajalec hitreje oziroma počasneje izvedel dela posamezne faze, se smiselno zamaknejo datumi posamezne faze.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da bo zaradi sanacije kanalizacije popolna zapora:

Medvedove ulice od četrtka, 27. 11. 2014, do četrtka, 4. 12. 2014, in

Trga talcev od četrtka, 27. 11. 2014, do petka, 19. 12. 2014.

Prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo.

Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Občina Kamnik obvešča občane, da bo v torek, 4. 11. 2014, Gorenjska gradbena družba d.d. začela z izgradnjo kanalizacije na kanalu G13 na območju Županjih Njiv. Gre za 4. fazo, kjer je za čas gradnje med 7. in 17. uro organizirano parkirišče. Lokacija parkirišča je razvidna na skici.

Promet bo zaradi del moten do predvidoma 10 dni.

Prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

 

Komunalno podjetje Kamnik d.d. obvešča prebivalce Kovinarske ceste od številke 3a do številke 11, da bo od ponedeljka, 27. 10. 2014, do nedelje, 23. 11. 2014, v dopoldanskem času prihajalo do motenega dostopa do objektov (občasne popolne zapore), in sicer zaradi izgradnje vodovodne infrastrukture.

Prosijo, da svoja vozila pravočasno umaknejo.

Prebivalcem na tem območju pa se zahvaljujejo za razumevanje.

Občina Kamnik občanke in občane obvešča, da bo Gorenjska gradbena družba d.d. v ponedeljek, 27. oktobra 2014, v naselju Zagorica nad Kamnikom, izvajala dela zaradi izgradnje kanalizacije. V času med 7. in 17. uro bo izvedena popolna zapora lokalne cest.

 

V tem času obvoza ne bo.

V primeru nujnih potreb po dostopu intervencijskih vozil lahko pokličete vodjo gradbišča Jurija Rutarja: 051/391-948 ali vzdrževalca lokalnih cest Komunalno podjetje Kamnik d.d.: 031/625-524.

Občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje.

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da bo v ponedeljek, 15. 9. 2014, Gorenjska gradbena družba

 

d.d. začela z izgradnjo kanalizacije na kanalu G13-1 na območju Županjih Njiv.

Promet bo na JP 660472 Županje Njive zaradi del moten do predvidoma 10. 10. 2014 .

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje in ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Občina Kamnik obvešča občane, da bo v ponedeljek, 8. 9. 2014, Gorenjska gradbena družba d.d., nadaljevala z izgradnjo kanalizacije na kanalu G na območju Zagorice nad Kamnikom.

Promet bo zaradi del moten do 30. 9. 2014 na LC 160081 Zagorica nad Kamnikom.

Prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da bo Gorenjska gradbena družba d.d. v četrtek, 4. septembra 2014, v naselju Županje Njive izvedela prekop preko lokalne ceste LC 160081 pri kapelici. Zaradi izvedbe prekopa bo v času med 9. in 12. uro izvedena popolna zapora lokalne ceste. V tem času obvoza ne bo.

V primeru nujnih potreb po dostopu intervencijskih vozil lahko pokličete vodjo gradbišča, Jurija Rutarja, tel. 051/391-948 ali vzdrževalca lokalnih cest, Komunalno podjetje Kamnik, tel. 031/625-524.

Občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje.

Občina Kamnik obvešča, da podjetje Gorenjska gradbena družba d.d., v teh dneh izvaja gradbena dela na projektu kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah.

Tako se bo v četrtek, 28. 8. 2014, v naselju Županje Njive izvedel prekop preko javne poti. Zaradi izvedbe prekopa bo v času med 8. in 12. uro izvedena popolna zapora lokalne ceste. V tem času obvoza ne bo.V primeru nujnih potreb po dostopu intervencijskih vozil, lahko pokličete vodjo gradbišča Jurija Rutarja, tel. 051 391 948 ali vzdrževalca lokalnih cest, Komunalno podjetje Kamnik, tel. 031 625 524.V imenu investitorja in izvajalca gradbenih del se vam lepo zahvaljujemo za razumevanje.

Občina Kamnik obvešča občane, da bo v naslednjem tednu Komunalno podjetje Kamnik d.d. nadaljevalo z izgradnjo vodovoda Duplica–Volčji Potok (I. faza) od križišča pri trgovini Arboretum do doma KS Volčji Potok.

Promet bo zaradi del moten v času od ponedeljka, 18. 8. 2014 do sobote, 20. 9. 2014 na naslednjih cestah:

Prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da je v času popolne zapore Tunjiške ceste, zaradi izgradnje kanalizacije in obnove ceste v Tunjice, urejen OBVOZ preko Košiš v smeri proti Kamniku ter OBVOZ preko Stolnika v smeri proti Tunjicam, kot je razvidno


<< Nazaj | Obvestila