Javni razpis za subvencioniranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju občine Kamnik

16. 7. 2020