Mali grad

Vsebine naslednje seje občinskega sveta

18. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

18. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022, Občina Kamnik, 23.06.2021, ob 14:00, V sejni dvorani Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 0322-0008/2021
Datum:   8. 6. 2021

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19) sklicujem 18. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v sredo, 23. junija 2021, ob 14. uri

v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam

in naslednji D N E V N I   R E D

 1. Vprašanja in pobude
 2. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek
 5. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠT-02 Šmartno v Tuhinju – prva obravnava
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit št. 3 – prva obravnava
 7. Predlog sklepa o soglasju k sklenitvi Sporazuma o podaljšanju roka, dogovorjenega s sodno poravnavo Opr. št. VII Pg 2930/2014
 8. Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Kamnik – prva obravnava
 9. Predlog Odloka o podelitvi koncesije ter izvajanju 24-urne pogrebne dežurne službe in storitev pokopališke dejavnosti v občini Kamnik – prva obravnava
 10. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021 – skrajšani postopek
 11. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2021 – prva obravnava
 12. Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2021/2022
 13. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra
 14. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 15. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik
 16. Predlog Strategije razvoja območja Velike planine in družbe Velika planina d.o.o. za obdobje 2021–2030

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Matej Slapar
ŽUPAN

Vabilo
Gradivo št. 18
Gradivo št. 18/1

VABLJENI:

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

 1. Vprašanja in pobude, Ustna vprašanja
 2. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek
 5. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠT-02 Šmartno v Tuhinju – prva obravnava
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit št. 3 – prva obravnava
 7. Predlog sklepa o soglasju k sklenitvi Sporazuma o podaljšanju roka, dogovorjenega s sodno poravnavo Opr. št. VII Pg 2930/2014
 8. Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Kamnik – prva obravnava
 9. Predlog Odloka o podelitvi koncesije ter izvajanju 24-urne pogrebne dežurne službe in storitev pokopališke dejavnosti v občini Kamnik – prva obravnava
 10. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021 – skrajšani postopek
 11. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2021 – prva obravnava
 12. Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2021/2022
 13. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra
 14. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 15. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik
 16. Predlog Strategije razvoja območja Velike planine in družbe Velika planina d.o.o. za obdobje 2021–2030

Zapisnik 17. redne seje
Seje delovnih teles

<< Nazaj | Arhiv