Mali grad

Vsebine naslednje seje občinskega sveta

9. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

9. dopisna seja Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2018 - 2022, Občina Kamnik, 22.10.2021, ob 12:00, Po elektronski pošti

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka:  0322-0010/2021
Datum:    20. 10. 2021

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) in 23. ter 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19) sklicujem 9. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo potekala od srede, 20. oktobra 2021, od 19. ure

do petka, 22. oktobra 2021, do 12. ure

z naslednjim

D N E V N I M   R E D O M:

  1. Volitve in imenovanja

Svetnica/svetnik glasuje tako, da se izreče ZA ali PROTI predlogu posameznega sklepa v okviru točke na dnevnem redu. Glasovanje o predlaganih sklepih je mogoče najkasneje do konca trajanja dopisne seje (22. oktober 2021 do 12. ure), in sicer po elektronski pošti na naslov: kristina.zabavnik@kamnik.si.

Svetnica/svetnik lahko morebitna vprašanja glede predlogov sklepov posreduje najkasneje do četrtka, 21. oktobra 2021, do 15. ure na naslov: kristina.zabavnik@kamnik.si.

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletnem naslovu http://www.kamnik.si (OBČINSKI SVET – Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Matej Slapar
ŽUPAN

PREJMEJO:

Vabilo
Gradivo

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

<< Nazaj | Arhiv