Mali grad

Arhiv obvestil svetnikom mandata 2010 - 2014

Volilni zbor Občinskega sveta Občine Kamnik

OBČINA KAMNIK
OBČINSKI SVET

Številka: 041-0001/2012
Datum: 9. 10. 2012

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12), 5. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 101/08, 45/10 in 79/11) ter 5. člena Sklepa o določitvi kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije in o volitvah predstavnikov občine Kamnik v volilno telo volilne enote (št. 02101-73/97) sklicujem volilni zbor Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo

v ponedeljek, dne 15. oktobra 2012, ob 17.00 uri, v sejni dvorani Občine Kamnik, II. nadstropje.

Predlagam naslednji

D N E V N I R E D:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Predstavitev kandidatov za člana Državnega sveta Republike Slovenije
  3. Imenovanje volilnega odbora
  4. Volitve (kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije in predstavnikov (elektorjev) občine Kamnik v volilno telo volilne enotPoročilo volilnega odbora)
  5. Poročilo volilnega odbora

Gradivo je priloženo ter objavljeno na spletnem naslovu (http://www.kamnik.si/ OBČINSKI SVET-Vabilo in vsebina naslednje seje občinskega sveta).

Marjan Šarec
ŽUPAN

Vabilo

VABLJENI:

PRILOGA:

Zapisnik

Glasovanja