Mali grad

Delovno področje

Občinski svet v okviru svojih pristojnosti opravlja zadeve, določene v zakonu in v Statutu Občine Kamnik, zlasti: