Mali grad

Odbor za prostor in komunalno ureditev

Odbor za prostor in komunalno ureditev obravnava


Predsednik


Člani


Vabila in zapisniki sej