Mali grad

Odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem

Odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem


Predsednik

Članice in člani


Vabila in zapisniki sej