Mali grad

Odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem

Odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem spremlja in obravnava


Predsednik


Člani


Vabila in zapisniki sej