Mali grad

Odbor za gospodarske dejavnosti

Odbor za gospodarske dejavnosti


Predsednik

Članice in člani


Vabila in zapisniki sej