Mali grad

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge


Predsednica


Člani


Vabila sej