Mali grad

Člani Občinskega sveta

Občinski svet Občine Kamnik sestavlja 29 članov, ki so izvoljeni za obdobje štirih let.

1. mag. Urban BERGANT Lista Marjana Šarca VE 4
2. Cvetko EMERŠIČ Lista Marjana Šarca VE 3
3. Milena KLEMEN Lista Dušana Papeža VE 1
4. Mateja GRADIŠEK Lista Marjana Šarca VE 2
5. dr. Damjan HANČIČ NSi VE 4
6. Damjan HRIBAR SDS VE 1
7. Anton ISKRA NSi VE 2
8. Lara JEMEC Lista Marjana Šarca VE 3
9. Mojca JONČESKA MALOVRH Stranka Alenke Bratušek VE 4
10. Jože KOROŠEC SLS VE 1
11. Aleš LIPIČNIK SMC VE 4
12. Roman MALIGOJ Stranka Alenke Bratušek VE 3
13. Nives MATJAN Lista Marjana Šarca VE 3
14. Marjan NOVAK Lista Marjana Šarca VE 4
15. Duško PAPEŽ Lista Dušana Papeža VE 2
16. Bogdan POGAČAR NSi VE 3
17. Edis RUJOVIĆ Lista Dušana Papeža VE 4
18. Matija SITAR MOČNIK SDS VE 4
19. Matej SLAPAR NSi VE 2
20. Anton Tone SMOLNIKAR LTS – Lista za Kamnik VE 4
21. Martina STRMŠEK Lista Marjana Šarca VE 1
22. Marko ŠAREC Lista Marjana Šarca VE 3
23. mag. Matej TONIN NSi VE 1
24. Karla URH Lista Marjana Šarca VE 2
25. Žaklina ZDRAVKOVIĆ Lista Dušana Papeža VE 3
26. Damjan ZLATNAR Lista Marjana Šarca VE 2
27. Igor ŽAVBI Lista Marjana Šarca VE 1
28. Božidar PILEJ Lista Marjana Šarca VE4
29. Helenca SPRUK Lista Marjana Šarca VE4