Mali grad

Člani Občinskega sveta

Občinski svet Občine Kamnik sestavlja 29 članov, ki so izvoljeni za obdobje štirih let.

1.   mag. Urban BERGANT Lista Marjana Šarca VE 4
2.   Cvetko EMERŠIČ Lista Marjana Šarca VE 3
3.   Milena KLEMEN Lista Dušana Papeža VE 1
4.   Mateja GRADIŠEK Lista Marjana Šarca VE 2
5.   dr. Damjan HANČIČ NSi VE 4
6.   Damjan HRIBAR SDS VE 1
7.   Nina IRT Samostojna svetnica VE 4
8.   Anton ISKRA NSi VE 2
9. Lara JEMEC Lista Marjana Šarca VE 3
10. Mojca JONČESKA MALOVRH Samostojna svetnica VE 4
11. Jože KOROŠEC SLS VE 1
12. Aleš LIPIČNIK SMC VE 4
13. Roman MALIGOJ Samostojn svetnik VE 3
14. Nives MATJAN Lista Marjana Šarca VE 3
15. Marjan NOVAK Lista Marjana Šarca VE 4
16. Duško PAPEŽ Lista Dušana Papeža VE 2
17. Bogdan POGAČAR NSi VE 3
18. Edis RUJOVIĆ Lista Dušana Papeža VE 4
19. Matija SITAR MOČNIK SDS VE 4
20. Matej SLAPAR NSi VE 2
21. Anton Tone SMOLNIKAR LTS – Lista za Kamnik VE 4
22. Martina STRMŠEK Lista Marjana Šarca VE 1
23. Marko ŠAREC Lista Marjana Šarca VE 3
24. mag. Matej TONIN NSi VE 1
25. Karla URH Lista Marjana Šarca VE 2
26. Žaklina ZDRAVKOVIĆ Lista Dušana Papeža VE 3
27. Damjan ZLATNAR Lista Marjana Šarca VE 2
28. Igor ŽAVBI Lista Marjana Šarca VE 1
29. Božidar PILEJ Lista Marjana Šarca VE4