Mali grad

Javna razgrnitev - Okoljsko poročilo 2013

Okoljsko poročilo z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe posegov na  varovana območja za Občinski prostorski načrt občine Kamnik


Obrazec

Obrazec za pripombe in predloge na OPN Občine Kamnik


Priloge