Mali grad

Ponovna javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik in Okoljskega poročila od 18. 6. 2013 do 1. 8. 2013


Obrazec

Obrazec za pripombe in predloge na OPN Občine Kamnik


Odlok in priloge


Grafični del

Strateški del

Kartografsko gradivo v merilu 1: 50000

Izvedbeni del NRP

Kartografsko gradivo v merilu 1: 5000

Posebni prostorski izvedbeni pogoji za območje vč-10

Izvedbeni del GJI

Kartografsko gradivo v merilu 1: 5000


Priloge