Mali grad

Parkirne karte

Na Oddelku za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance se izdajajo dovolilnice za vožnjo ali kratkotrajno parkiranje na ulici Šutna, do katere so upravičeni stanovalci Šutne oziroma poslovni subjekti.

Kontaktna oseba
Maja Vugrinec

Telefon: 01 831 82 09
Elektronska pošta: maja.vugrinec@kamnik.si
Vloga:


Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance izdaja letne parkirne karte za stanovalce. Do izdaje ene brezplačne letne parkirne karte na gospodinjstvo, so v skladu z 8. členom Pravilnika o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik, upravičeni stanovalci s stalnim ali začasnim prebivališčem znotraj območja, opredeljenega v 2. členu pravilnika, ki neposredno meji na plačljive parkirne površine, in ki nimajo možnosti parkirati vsaj enega osebnega vozila na lastni površini.

Kontaktna oseba
Katarina Ščetinin

Telefon: 01 831 81 27
Elektronska pošta: katarina.scetinin@kamnik.si

Vloga:


V sprejemni pisarni Občine Kamnik (pritličje, soba številka 1) prejmete vlogi za mesečno in letno parkirno karto, ravno tako tudi obe parkirni karti.

Kontaktni osebi
Branka Peterlin

Telefon: 01 831 81 40
Elektronska pošta: branka.peterlin@kamnik.si

Ingrid Pančur

Telefon: 01 831 81 41 
Elektronska pošta: ingrid.pancur@kamnik.si

Vlogi: