Mali grad

Občinska uprava

Občinska uprava izvaja naloge v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi ter naloge, ki so opredeljene z zakonom o lokalni samoupravi ter drugimi predpisi na različnih področjih dela.

Sedež občinske uprave
Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Direktorica: Bogomira Skvarča Jesenšek

Telefon: 01 831 81 25
Faks: 01 831 81 19

Uradne ure, namenjene poslovanju s strankami

Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih se zagotavljajo v času uradnih ur.

Poslovni čas občinske uprave

Direktor občinske uprave

Organi občinske uprave

Občina Kamnik samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom ali so določene z zakonom.