Mali grad

Proračun Občine Kamnik za leti 2015 in 2016

Proračun Občine Kamnik za leti 2015 in 2016

Zaključni račun Občine Kamnik za leto 2016

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2016

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2016

Spremembe proračuna Občine Kamnik za leto 2016 

Spremembe proračuna Občine Kamnik za leto 2016

Proračun Občine Kamnik za leto 2016

Proračun Občine Kamnik za leto 2015

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2015

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015

Sklepa o začasnem financiranju Občine Kamnik v obdobju januar – marec 2015

Zaključni račun Občine Kamnik za leto 2015