Mali grad

Proračun Občine Kamnik za leto 2020

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2020

  1. Odlok
  2. Splošni del
  3. Posebni del
  4. NRP 2020 – 2023
  5. Obrazložitev

Proračun Občine Kamnik za leto 2020

  1. Odlok 2020
  2. Splošni del 2020
  3. Posebni del 2020
  4. NRP 2020 – 2023
  5. Obrazložitev 2020