Mali grad

Proračun Občine Kamnik za leti 2017 in 2018

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2018

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2018

Zaključni račun Občine Kamnik za leto 2017

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2018

 1. Odlok
 2. Splošni del
 3. Posebni del
 4. NRP 2018 – 2021
 5. Obrazložitev

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2017 - III.

 1. Odlok 2017
 2. Splošni del 2017
 3. Posebni del 2017
 4. NRP 2017 – 2020
 5. Obrazložitev 2017

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2017

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2017 - II.

 1. Odlok 2017
 2. Splošni del 2017
 3. Posebni del 2017
 4. NRP 2017 – 2020
 5. Obrazložitev 2017

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2017 - I.

 1. Odlok 2017
 2. Splošni del 2017
 3. Posebni del 2017
 4. NRP 2017 – 2020
 5. Obrazložitev 2017

Proračun Občine Kamnik za leto 2017

 1. Odlok 2017
 2. Splošni del 2017
 3. Posebni del 2017
 4. NRP 2017 – 2020
 5. Obrazložitev 2017

Proračun Občine Kamnik za leto 2018

 1. Odlok 2018
 2. Splošni del 2018
 3. Posebni del 2018
 4. NRP 2018 – 2021
 5. Obrazložitev 2018