Mali grad

Proračun Občine Kamnik za leto 2020

Zaključni račun Občine Kamnik za leto 2020

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2020 – IV

 1. Odlok
 2. Splošni del
 3. Posebni del
 4. NRP 2020 – 2023
 5. Obrazložitev

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kamnik v prvem polletju leta 2020

 1. Splošni del
 2. Posebni del
 3. Obrazložitev

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2020 – III

 1. Odlok
 2. Splošni del
 3. Posebni del
 4. NRP 2020 – 2023
 5. Obrazložitev

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2020 – II

 1. Odlok
 2. Splošni del
 3. Posebni del
 4. NRP 2020 – 2023
 5. Obrazložitev

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2020 - I

 1. Odlok
 2. Splošni del
 3. Posebni del
 4. NRP 2020 – 2023
 5. Obrazložitev

Proračun Občine Kamnik za leto 2020

 1. Odlok 2020
 2. Splošni del 2020
 3. Posebni del 2020
 4. NRP 2020 – 2023
 5. Obrazložitev 2020