Mali grad

Proračun Občine Kamnik za leto 2019

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kamnik v prvem polletju leta 2019

 1. Splošni del
 2. Posebni del
 3. Obrazložitev

Rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2019-I

 1. Odlok 2019
 2. Splošni del 2019
 3. Posebni del 2019
 4. NRP 2019 - 2022
 5. Obrazložitev

Proračun Občine Kamnik za leto 2019

 1. Odlok 2019
 2. Splošni del 2019
 3. Posebni del 2019
 4. NRP 2019 – 2022
 5. Obrazložitev 2019