Mali grad

Prejemniki priznanj Občine Kamnik

Odlok o priznanjih Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 75/1996, 13/1999 in 91/2001) v 15. členu določa, da Občina Kamnik vodi evidenco o podeljenih priznanjih Občine Kamnik.

Objavljena evidenca vključuje seznam podeljenih priznanj v posameznem letu od uveljavitve Odloka o priznanjih Občine Kamnik dalje in si jo lahko ogledate tukaj.

Evidenco ostalih priznanj, podeljenih pred uveljavitvijo Odloka o priznanjih Občine Kamnik, pa si lahko ogledate tukaj.