Mali grad

Lokalni energetski koncept

Namen lokalnega energetskega koncepta je podati čim boljšo oceno porabe energije v občini, pregledati oskrbo z energijo, ter identificirati pomanjkljivosti in potenciale za izboljšanje.

V oceni porabe energije v občini so zajete javne stavbe, stanovanjske stavbe, industrija in promet. V občini Kamnik največji delež energije porabi industrija (52,1 %), sledijo stanovanjske stavbe (26,4 %) in promet (18,8 %). Preostalih 2,7 % predstavlja poraba energije v javnih stavbah in javni razsvetljavi. Kljub temu, da ima občina s svojimi stavbami in javno razsvetljavo, pri celotni porabi energije majhen delež, lahko z dobrim zgledom in premišljenim načrtom za razvoj celotne občine močno vpliva na celotno porabo energije in s tem povezanimi emisijami in kakovost zraka. Pri tem je osnova Lokalni energetski koncept občine, ki postavlja smernice za energetski razvoj občine. Glede na energente je v občini Kamnik največja poraba električne energije (47,6 %), sledi zemeljski plin (16,9 %) in poraba dizla (13,9 %). Iz navedenih podatkov je razvidno, da je delež fosilnih goriv še vedno zelo visok. Za zmanjšanje porabe fosilnih goriv in čistejše okolje si moramo prizadevati vsi, od najmlajših v šoli dostarejših, odločevalcev v občini in direktorjev podjetij.

Občina Kamnik ima dobro pozicijo in ima na voljo velik potencial za izrabo obnovljivih virov energije. Zato je potrebno poskrbeti zlasti za povečanje porabe energija sonca, biomase in energije vode.

Celoten dokument o Lokalnem energetskem konceptu občine Kamnik si lahko preberete TUKAJ.