Mali grad

Obratovalni časi

Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. list RS, št. 30/06,  78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).

Obrazec je na voljo tudi na vložišču Občine Kamnik.

Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti Občini Kamnik 15 dni pred:

Gostinec vloži izpolnjen obrazec na Občini Kamnik, Glavni trg 24, ali pa obrazec pošlje po elektronski pošti. Z uveljavitvijo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost – v nadaljevanju Pravilnik, je postopek potrditve obratovalnega časa poenostavljen, zato občine za potrditev rednega obratovalnega časa ne bodo zaračunavale upravne takse. V skladu z 2. odstavkom 6. člena Pravilnika bo občina v primeru, da pogoji za potrditev obratovalnega časa ne bodo izpolnjeni, gostincu z odločbo določila obratovalni čas. V skladu z Zakonom o upravnih taksah bo v primeru potrditve ali zavrnitve podaljšanega obratovalnega časa in izdaje soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ob izrednih priložnostih občina zaračunala upravno takso v višini 22,60 EUR.«

Kontaktna oseba
Maja Vugrinec

Telefon: 01 831 82 09
Elektronski naslov: maja.vugrinec@kamnik.si


Obrazec za prijavo rednega oziroma podaljšanega obratovalnega časa gostinskega lokala


Vloga za enkratno spremembo delovnega časa gostinskega lokala