Mali grad

Direktorica občinske uprave

Direktorica občinske uprave

Direktorica občinske uprave vodi delo občinske uprave in je odgovorna za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov pri izvajanju nalog občinske uprave.

Maja Sušnik

Občina Kamnik
Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Telefon: 01 831 81 25
Faks: 01 831 81 19
Elektronska pošta: maja.susnik@kamnik.si