Mali grad

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor opravlja


Predsednica

Članice in člani


Poslovnik

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik


Poročila

1. Nadzor rabe javnih sredstev Občine Kamnik na področju poslovanja s podjetjem Pomgrad d.d. v obdobju do 31. 12. 2018  

2. Nadzor rabe javnih sredstev Občine Kamnik na področju poslovanja s podjetjem SGP GRADITELJ d.d. v obdobju od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2018 

3. Nadzor rabe javnih sredstev Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik na področju poslovanja s podjetjem Velika planina, d.o.o. v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018

4. Nadzor rabe javnih sredstev v javnem zavodu Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik v obdobju od leta 2017

5. Nadzor rabe javnih sredstev v podjetju VELIKA PLANINA, d.o.o.

Arhiv poročil Nadzornega odbora mandata 2014 - 2018
Arhiv poročil Nadzornega odbora mandata 2010 - 2014

6. Sklep o uvedbi nadzora rabe javnih sredstev na področju zemljišč, stanovanj, poslovnih objektov in stavb v lasti Občine Kamnik

7. Nadzor rabe javnih sredstev Občine Kamnik za vse svetovalne storitve in stroške reprezentance ter ostale stroške, povezane z darili v vrednosti od 50 € naprej, v obdobju od leta 2017 do 2019