Mali grad

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor opravlja


Predsednica

Članice in člani


Poslovnik

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik


Poročila

1. Nadzor rabe javnih sredstev Občine Kamnik na področju poslovanja s podjetjem Pomgrad d.d. v obdobju do 31. 12. 2018  

2. Nadzor rabe javnih sredstev Občine Kamnik na področju poslovanja s podjetjem SGP GRADITELJ d.d. v obdobju od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2018 

3. Nadzor rabe javnih sredstev Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik na področju poslovanja s podjetjem Velika planina, d.o.o. v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018

4. Nadzor rabe javnih sredstev v javnem zavodu Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik v obdobju od leta 2017

5. Nadzor rabe javnih sredstev v podjetju VELIKA PLANINA, d.o.o.

6. Sklep o uvedbi nadzora rabe javnih sredstev na področju zemljišč, stanovanj, poslovnih objektov in stavb v lasti Občine Kamnik

7. Nadzor rabe javnih sredstev Občine Kamnik za vse svetovalne storitve in stroške reprezentance ter ostale stroške, povezane z darili v vrednosti od 50 € naprej, v obdobju od leta 2017 do 2019

8. Nadzor gospodarjenja s premoženjem in rabe javnih sredstev Občine Kamnik v obdobju od leta 2016 do 2020, ki se nanaša na Mekinjski samostan

9. Nadzor rabe javnih sredstev Občine Kamnik, ki se nanaša na Kavarno Veroniko

Arhiv poročil Nadzornega odbora mandata 2014 - 2018
Arhiv poročil Nadzornega odbora mandata 2010 - 2014

10. Nadzor rabe javnih sredstev Občine Kamnik, ki se nanaša na proračunske postavke za materialne stroške in vzdrževanje za osnovne šole in glasbeno šolo