Mali grad

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Na podlagi 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-ZVDZ-UPB1, 54/07-odločba US in 23/17) in na podlagi 22. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) izdaja Okrajna volilna komisija Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo, 26. maja 2019.