Mali grad

Lokalne volitve 2018

Drugi krog volitev za župana

Splošno aktualno

Aktualno za volitve župana

Aktualno za volitve članov Občinskega sveta

Aktualno za volitve članov svetov Krajevnih skupnosti

Volilna kampanja

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki na obrazcih, objavljenih v rubriki Lokalne volitve 2018, so potrebni za izvedbo opravil, vezanih na lokalne volitve skladno z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), Zakonom o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 35/14 – odl. US in 23/17), Zakonom o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) in Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15 in 6/18 – odl. US). Pridobljeni podatki se bodo shranjevali skladno s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje in upravljanje dokumentarnega gradiva. Občina Kamnik bo hranila in varovala osebne podatke na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina Kamnik ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).

Podrobnejše informacije o tem, kako Občina Kamnik ravna z osebnimi podatki, so na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov: Kristina Zabavnik, e-pošta: obcina@kamnik.si ali telefonska številka: 01 8318 100.

Plakatna mesta

Kontakt

Elektronska pošta: volitve@kamnik.si

TERMINI SPREJEMANJA KANDIDATUR

Izven navedenih terminov po predhodnem dogovoru na telefonski številki 01/831 81 05 ali 01/831 81 42.

Obvestilo o žrebu