Mali grad

Krajevne skupnosti

Zemljevid krajevnih skupnosti Občine Kamnik

Seznam krajevnih skupnosti Občine Kamnik

Prebivalci krajevnih skupnosti Občine Kamnik

Prebivalci po spolu in krajevnih skupnostih, občina Kamnik, 1. 1. 2016
   

Skupaj

Moški

Ženske

 

Krajevna skupnost

29362

14426

14936

043601

Črna pri Kamniku

800

409

391

043602

Duplica

4661

2266

2395

043603

Godič

864

413

451

043604

Kamniška Bistrica

1993

1001

992

043607

Motnik

309

160

149

043608

Nevlje

1800

883

917

043609

Podgorje

1017

520

497

043610

Pšajnovica

201

107

94

043611

Sela pri Kamniku

680

335

345

043612

Srednja vas pri Kamniku

721

370

351

043613

Šmarca

1420

708

712

043614

Šmartno v Tuhinju

775

386

389

043615

Špitalič

294

130

164

043616

Tuhinj

1240

604

636

043617

Tunjice

741

376

365

043618

Volčji Potok

430

227

203

043619

Vranja Peč

304

171

133

043621

Kamnik-Center

3050

1480

1570

043622

Mekinje

1873

898

975

043623

Novi Trg

1056

521

535

043624

Perovo

2947

1419

1528

043625

Zaprice

2186

1042

1144

Vir: Statistični urad Republike Slovenije