Mali grad

Druga delovna telesa Občine Kamnik

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik

Predsednik

Člani

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Kamnik

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik poziva občanke in občane k dajanju pobud/pripomb/predlogov na temo zaščite javnih dobrin v Občini Kamnik na elektronski naslov obcina@kamnik.sis pripisom »za Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik«.

Predsednik

Članice in člani

Vabila in zapisniki sej