Mali grad

Druga delovna telesa Občine Kamnik

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik

Predsednik

Člani

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Kamnik

Predsednica

Člani