Mali grad

Župana Občin Kamnik in Lukovica simbolično predala v uporabo mrliško vežico in veroučno učilnico v Češnjicah

25.09.2015

 

Župan Marjan Šarec je popoldan skupaj z županom Občine Lukovica Matejem Kotnikom s slavnostnim prerezom traku odprl mrliško vežico v Češnjicah. Dogodku so poleg krajank in krajanov prisostvovali tudi podžupan Občine Kamnik Igor Žavbi, predsednik Krajevne skupnosti Pšajnovica Marjan Zalogar, predstavnik Sveta Krajevne skupnosti Pšajnovica Marjan Kancilija, predstavniki Krajevne skupnosti Češnjice, izvajalci del, projektanti in nadzorniki.

V letu 2000 je bilo sklenjeno Pismo o nameri za sodelovanje pri sofinanciranju izgradnje objekta mrliške vežice in veroučne učilnice. Gradnja objekta se je dejansko začela v letu 2000. Občina Kamnik in Lukovica sta v letu 2012 dosegli dogovor oziroma sporazum o nadaljevanju gradnje oziroma dokončanju objekta ter finančnih stroških iz preteklosti, ki so bili vloženi v izgradnjo objekta mrliške vežice Češnjice.

Obe Občini sta leta 2013 sklenili sporazum za nadaljevanje del na objektu »Mrliška vežica in veroučne učilnice Češnjice« in se dogovorili, da bosta v prihodnjih dveh letih investicijo zaključili tako, da bo vsaka od Občin prispevala 50-odstotni delež. V letu 2013 so bile tako izvedene strojne instalacije (centralno ogrevanje, kotlovnica, vodovod), električne instalacije s strelovodom, izdelava tlakov v kleti in v pritličju ter kompletna slikopleskarska dela. Ta dela na objektu so zaključena, primopredaja je bila opravljena. V letu 2014 je bila izvedenaše fasada, mala čistilna naprava in zunanja ureditev okolice.

Letos je Občina Kamnik za ureditev mrliške vežice in učilnice zagotovila še nakup opreme (klopi, pare za žaro in lamelne zavese) in za celoten projekt namenila 124.348 evrov, del teh sredstev je prispevala tudi Krajevna skupnost Pšajnovica. Občina Lukovica je za novo pridobitev namenila približno 160.000 evrov.

Zbrane pred poslovilnim objektom je sprva pozdravil predstavnik Krajevne skupnosti Pšajnovica Marjan Kancilija in se zahvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izgradnji mrliške vežice.

Besedo je nato predal županu Občine Lukovica Mateju Kotniku, ki je med drugim poudaril, da objekt sam ni namenjen le zadnjemu slovesu od ljubljenih oseb, temveč je objekt v sprednjem delu lahko namenjen tudi kulturnim prireditvam, sestankom Krajevne skupnosti in podobnemu. Zahvalil se je vsem krajankam in krajanom za njihovo potrpežljivost in se veselim z njimi ob novi pridobitvi.

Župan Marjan Šarec je v svojem nagovoru poudaril, da gre z projekt povezovanja, kar seveda globoko pozdravlja. »Danes lahko s ponosom zremo v to pridobitev. To je objekt, ki bo družil, saj je tudi smrt del življenja. Mnogi kraji po Sloveniji nimajo poslovilnih objektov, kar seveda krajanke in krajane boli. Ta objekt je v sožitju z naravo in nas bo vedno spominjal kaj pomeni sodelovanje. Sodelovanje pa ni samo v besedah, ampak se vrši v dejanjih.«

Mrliško vežico je blagoslovil župnik Avguštin Klobčar. Za kulturno popestritev so poskrbeli učenci pevskega zbora Osnovne šole Šmartno v Tuhinju pod vodstvom Petra Pogačarja in Cerkveni pevski zbor Češnjice.


<< Nazaj | Novice