Mali grad

Župan sprejel delegacijo hrvaškega ministrstva za socialno politiko in mladino

27.05.2015

 

Župan Marjan Šarec je dopoldan v sejni dvorani Občine Kamnik skupaj z direktorico Centra za socialno delo Kamnik mag. Elizabeto Pristav Bobnar sprejel 18-člansko delegacijo hrvaškega Ministrstva za socialno politiko in mladino, na čelu katere je bila Katica Lažeta, ki je v teh dneh obiskala Slovenijo, danes pa, kot že rečeno, obiskala tudi občino Kamnik. Delegacijo sta v imenu Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije spremljala Davor Dominkuš in mag. Teja Valenčič, sprejemu v sejni dvorani občinske stavbe pa so prisostvovali tudi podžupan Igor Žavbi, direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda in višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarina Vegel.

Gostje so si sprva ogledali prostore Centra za socialno delo Kamnik, sledil je obisk Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju Kamnik Štacjon in nato sprejem pri županu Marjanu Šarcu, ki je gostom predstavil občino Kamnik, predvsem pa odgovarjal na njihova vprašanja glede socialnih razmer v lokalni skupnosti. Gostje so bili posebej navdušeni nad dnevnim centrom Štacjon ter pohvalili dobro in zgledno sodelovanje med Centrom za socialno delo Kamnik in Občino Kamnik.  

Namen študijskega obiska je razviti »Strategijo za stroškovno učinkovit sistem socialne zaščite na Hrvaškem«, in sicer tako, da bi se izognili prekrivanju socialnih prejemkov in pomoči  na nacionalni in lokalni ravni.  Poleg tega je cilj, da bi po opravljeni analizi sistema socialne zaščite na Hrvaškem in v drugih evropskih državah, izboljšali kakovost in učinkovitost hrvaškega sistema socialnega varstva glede na število socialnih transferjev, boljše opredelili merila za upravičenost in zagotavljanje uspešne usmerjenosti programov, ki so namenjeni  zmanjševanju revščine in socialne izključenosti.

Projekt je sestavljen iz številnih aktivnosti, ki se nanašajo na analizo lokalnih, nacionalnih in evropskih programov, povezanih s socialnimi storitvami in transferji, razpravo z vsemi zainteresiranimi stranmi (deležniki), obiski javnih ustanov in številnimi drugimi dejavnostmi. Ena od najpomembnejših dejavnosti je organizacija dveh študijskih potovanj v Slovenijo in Avstrijo za člane strokovne medresorske komisije (v nadaljevanju odbor). Odbor ima 19 članov in njihovih namestnikov in ga sestavljajo predstavniki ustreznih ministrstev, kot so Ministrstvo za socialno politiko in mladino, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za znanost, šolstvo in šport, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za regionalni razvoj in sklade EU in Ministrstvo za veterane, akademske in javne institucije, vlade in organizacije civilne družbe, lokalnih in regionalnih oblasti.  

18 članov delegacije, ki so sodelovali pri študijskem obisku, bodo izkušnje iz sodelovanja uporabili za  pripravo dveh dokumentov »Analiza možnosti za prenos dobre prakse« in »Strategija za stroškovno učinkovit sistem socialne zaščite na Hrvaškem.«

Kot so povedali gostje, je odbor zainteresiran za informacije o socialnih transferjih, storitvah in programih, ki jih zagotavlja država ali državne institucije (na nacionalni ravni) ter lokalne in regionalne oblasti, kot tudi tiste, ki jih zagotavlja civilna družba. Posebej so zainteresirani za načrtovanje in izvajanja pomoči, namenjenih socialno najbolj ogroženim skupinam in drugim ciljnim skupinam, ki jim  omogočajo boljšo kakovost življenja (nadomestila za brezposelnost, pomoči za starejše, otroke, za invalide, študente in druge). Poleg distribucije transferjev so zainteresirani tudi za organizacijo razdeljevanja materialnih dobrin (na primer hrana, higienski izdelki, medicinski material in podobno), ter nudenje storitev (pomoč za invalide, svetovanje in podobno), zanimajo jih tudi možnosti subvencij (plačila deleža blaga ali storitev), davčne ugodnosti, dokumenti, ki jih je treba predložiti za namene uveljavljanja pravice (dokazilo izpolnjuje zahteve, način izračuna pristojbine in podobno). Prav tako pa bi z obiskom radi dobili informacije oziroma več podrobnosti o tem, kako uporabljati centralizirano zbirko podatkov o prejemnikih in pogojih za pridobivanje pravic  na nacionalni in lokalni ravni, kot tudi informacije o izvajanju One Stop Shop pristopa.


<< Nazaj | Novice