Mali grad

Župan predal ključe nove avtolestve v uporabo

19.11.2011

 

Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik kot osrednja gasilska enota v občini Kamnik že 129 let uspešno opravlja naloge na področju izvajanja javne gasilske službe in poleg nalog gašenja opravlja tudi zahtevne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, nesrečami z nevarnimi snovmi ter prometnimi in drugimi nesrečami, ki nas pogosto presenetijo in pretresajo v vsakdanu.

Da so prostovoljni gasilci, ki del svojega časa namenjajo pomoči sočloveku, lahko učinkoviti in uspešni, potrebujejo ustrezno gasilsko opremo. Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik je imelo za gašenje in reševanje že pred drugo svetovno vojno prevozno trodelno leseno lestev, ki je bila nameščena na dveh kolesih in so jo gasilci prepeljali do mesta intervencije. Lestve je bila raztegljiva do dolžine 15 metrov. Danes hranijo podvozje te lestve v gasilskem muzeju v Metliki. Sporazum za nakup prve gasilske avto lestve so kamniški gasilci z občino podpisali med drugo svetovno vojno, natančneje 20. novembra leta 1944. Gasilska avto lestev Magirus, dolžine 30 m je bila naročena pri nemškem podjetju v Ulmu. Dobavni rok je bil marec 1945, vendar je zaradi stalnega bombardiranja Nemčije ta dobava izostala, naročena lestev za Občino Kamnik pa je ostala v Celovcu v Avstriji.

 
   

Leta 1987 je PGD Kamnik v podjetju Tehnomehanika na Hrvaškem kupilo avtolestev, ki je bila  izdelana na podvozju TAM 190, dolga 32 metrov, hidravlično krmiljena z upravljalnega mesta spodaj ali iz delovne košare. Lestev so že prvo leto reklamirali, ker ni izpolnjevala zahteve sigurnosti delovanja, saj so varnostna stikala na podvozju zaradi vlage proizvajala nepravilne signale in povzročala zastoje. Napako so v podjetju odpravili z vgradnjo brezkontaktnih stikal. V 24-ih letih, kolikor je lestev danes stara, je le-ta doživela mnoga popravila, nobeno od njih ni bilo brezhibno, na kar je PGD Kamnik dolga leta tudi opozarjalo bivšo občinsko upravo.

 
   

Kot je na današnji slovesnosti povedal poveljnik PGD Kamnik Jože Oblak ml., obstoječa gasilska lestev ni zagotavljala uspešnosti in sigurnosti gasilske intervencije, saj je obstaja velika verjetnost nenadne odpovedi vozila oziroma lestve in v tej zvezi povezanih hidravličnih in drugih mehanizmov, za krmiljenje lestve. Tako je stanje obstoječe gasilske lestve doseglo tisto stopnjo, ko zaradi uporabe le-te pri reševanju obstaja nevarnost poškodbe gasilcev ali poškodbe tretjih oseb, ki se rešujejo. In dodal: »Rešitev smo v letošnjem letu predstavili zdajšnjem vodstvu lokalne skupnosti in vodstvu civilne zaščite. Ko smo predstavili prihranek pri nakupu in z dokumenti potrdili, da s primernim pristopom lahko dosežemo skoraj takšno življenjsko dobo, ko z nakupom nove, je bila na naše veliko zadovoljstvo rešitev pri vodstvu lokalne skupnosti kot tudi civilne zaščite  pozitivno sprejeta. Na podlagi teh podatkov je lokalna skupnost izvedla javno naročilo avtolestve, preko katerega je lestev naročilo pri podjetju METZ v Nemčiji. Kot zanimivost lahko povem, da to podjetje izdela preko 150 avtolestev na leto. Poudariti moram tudi močno podporo in zaupanje predstavnikov lokalne skupnosti, v času izvedbe naročila, kljub prikazovanju posameznikov o zgrešeni odločitvi in tratenju denarja.«

 
   

Omenjene kritike nekaterih, ki jih na prireditvi ni bilo, je zavrnil tudi kamniški župan Marjan Šarec in poudaril, da smo kupili skoraj novo lestev, ki so jo zvarili visoko usposobljeni ljudje nemškega podjetja, podvozje pa je obnovljeno. »Lestev smo kupili zato, ker smo jo potrebovali že včeraj. Tudi zato nismo posegali v vrstni red nabave vozil po naši občini, ampak smo v občinski upravi sklenili, da je prav, da lestev izvzamemo iz tega. Spoštovane tovarišice in tovariši, gasilke in gasilci PGD Kamnik in gostujočih društev, iskreno vam čestitam ob tej pridobitvi in si želim, da bi ta lestev dolga leta opravljala svojo nalogo v slogu gasilskega rekla »Ne boj se za pomoč, mi bdimo dan in noč.«

 
   

Po kratkem kulturnem predahu v izvedbi Mestne godbe Kamnik je župan Marjan Šarec predal ključe poveljniku PGD Kamnik, Jožetu Oblaku ml., ta pa jih je predal vozniku z besedami: »Tovariš Jeras, v varstvo in oskrbo vam predajam to avtolestev. Od vas pričakujem, da boste za avtolestev vestno skrbeli.«

 
   

Da bo lestev delovala tudi pod zaščito Sv. Florjana, zavetnika gasilcev, je blagoslov opravil kamniški župnik, Tone Dular, nato pa so se skupaj z županom in poveljnikom podali na prvo uradno vožnjo nove avtolestve.

Še nekaj podatkov nove avtolestve PGD Kamnik

Vozilo avto lestve je dolžine 32 metrov, na podvozju Mercedes nosilnosti 15 t. Podvozje vozila je v celoti generalno obnovljeno in prelakirano in ima zamenjane vse obrabljene del. Sama nadgradnja je izdelana skoraj v celoti na novo ali pa so deli generalno obnovljeni.

 

Lestev krmilijo in nadzirajo trije računalniški sistemi tako, da praktično pri normalni uporabi voznik ne more izvesti kakršnih koli nepredvidenih potez, ki bi lahko povzročilo poškodbe vozila ali reševalca.

Na podvozju ima vozilo štiri hidravlične podpore katere se lahko poljubno izvlečejo in stabilizirajo vozilo. Glede na dolžino izvlačenja nadzorni računalnik izračuna možnost horizontalne uporabe vozila in te posreduje centralni računalniški enoti, ki nato oblikuje potrebne omejitve delovanja. Sama lestev ima vgrajena vsa varovanja proti preobremenitvam in tudi takojšnje avtomatske izklope v primeru da košara ali lestev zadene v oviro.

 

Računalniška enota v lestvi glede na obremenitev števila gasilcev v košari, prilagaja zahteve in omejitve delovanja. Enota v lestvi ima tudi možnost spomina tako, da določene operacije izvaja sama in jih tudi lahko ponavlja. Seveda ima lestev vgrajene tudi vse elemente glede hitre postavitve in popravila stanja v primeru nagnjenosti ali neravnega terena.

 

Na koncu lestve je vgrajena stoječa košara za prevoz treh gasilcev nosilnosti 270 kg, s pritrdišči za namestitev vodnega topa s pretokom 1400 l/minuto, izpihovalnika, reflektorjev za razsvetljavo moči 2000 W in reševalnih nosil za ponesrečenca teže do 150 kg. Električno energijo za delovanje teh naprav pridobiva iz prevoznega agregata moči 7 kW. V košari je nameščena vsa oprema za upravljanje lestve.

V primeru reševanja večjega števila ljudi se lestev lahko prisloni na okno ali balkon in se preko lestve lahko istočasno evakuira preko 12 ljudi. Centralni računalnik v vozilu beleži vse morebitne nepravilnosti in napake, jih spravlja v spominski enoti in tudi prikazuje na ekranu poleg komandnega mesta. S pomočjo tega prikazovalnika gasilec lahko samostojno ali preko kontakta s servisno službo podjetja odpravi napako. Serviser in uporabnik pa lahko v vsakem trenutku pregleda zgodovino delovanja avto lestve. Lestev je opremljena z vso opremo za gašenje in reševanje. In za konec, kar je najpomembnejše, je garancija podjetja Metz, ki je tudi najstarejše podjetje v Evropi za izdelavo gasilskih vozil, ki bo redno servisiralo in vzdrževalo vozilo skozi celotno življenjsko dobo.

NA POMOČ!


<< Nazaj | Novice