Mali grad

Župan podelil nagrade najboljšim učencem in dijakom

07.06.2011

 

Župan Marjan Šarec je popoldan v Galeriji Veronika podelil posebna priznanja – knjižne nagrade najboljšim učencem in dijakom v šolskem letu 2010/2011.

 

V uvodnem nagovoru je župan čestital 35. najboljšim učencem iz osnovnih in srednjih šol v kamniški občini ter poudaril pomen izobrazbe v današnjem času in jim zaželel čim več učnih uspehov in pridobljenega znanja na njihovih poteh. Osnovnošolci so iz rok župana poleg iskrenih čestitk in priznanja prejeli knjigo avtorja Walterja Moersa z naslovom Mesto sanjajočih knjig, srednješolci pa knjigo avtorja Markusa Zusaka z naslovom Kradljivka knjig.

 

Za polno mero smeha in sproščenosti sta na dobro obiskani prireditvi poskrbela svojevrstna Lucija Ćirović in Boštjan Gorenc Pižama.

 

Dobitniki priznanj in obrazložitve

OŠ T.Brejca

Peter Jereb
Peter je športnik, na številnih športnih področjih, zlasti v plezanju. Udeležil se je številnih občinskih in področnih športnih tekmovanj. Rad igra tudi nogomet in košarko, uživa v kolesarjenju in planinarjenju. Je odličen matematik. Zanima ga znanost, zato pogosto spremlja znanstvene oddaje.

Neža Vavpetič
Neža Ima izreden občutek za organizacijo, retoriko in javno nastopanje, Rada ima raznovrstne izzive – od miselno zapletenih matematičnih nalog, ustvarjanja rime, interptetacije poezije do grafičnega oblikovanja in risanja. »Svinčnik in papir sta moja droga«, pravi, in že je v nastajanju nov risarski izdelek, za katerega se zdi, da nastaja izpod magičnega peresa.

Anamarija Ogrinec
Anamarija vedno išče tiste težje, neizhojene poti. Vestna, zanesljiva, delavna, oborožena z neverjetno vztrajnostjo, si svojo bolj naravoslovno usmerjeno pot utira že vsa leta šolanja na naši šoli. O njej največ povedo njeni briljantni dosežki na različnih tekmovanjih znanj.

 
   

OŠ F. Albrehta  

Monika Proj
Monika je odlična učenka in je vedno pripravljena pomagati. Do sošolcev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev šole ima spoštljiv odnos. V tem šolskem letu je osvojila zlato priznanje iz nemške in angleške bralne značke udeležila se je še tekmovanja iz matematike (KENGURU), kemije ter tekmovanja na temo »sladkorna bolezen«.

Špela Hribar
Špela je vedno pripravljena pomagati in veliko narediti za razred. Učitelji in sošolci se nanjo lahko zanesejo.Svoje zadolžitve opravi vestno, kvalitetno in s polno mero odgovornosti. Probleme rešuje s pogovorom in vedno jasno izrazi svoje mnenje.

Jernej Gruden
Jernej se šolskega dela loteva motivirano in odgovorno. Rad bere, sodeluje pri bralni znački, udeležuje pa se tudi tekmovanj iz znanja. S svojim vzgledom veliko prispeva h pozitivni klimi v razredu, trudi se biti povezovalen in odgovorno pristopa k reševanju problemov.

Katja Traven
Katjino močno področje je naravoslovje, ne zaostaja pa tudi ne pri družboslovju in pri jezikih. Je zelo dobra prijateljica in sošolka. Do svojih sošolcev, vrstnikov, učiteljev in drugih strokovnih delavcev šole ima izredno spoštljiv in vzoren odnos.

 
   

OŠ M.Vere

Sara Andrejka
Sara je bistra, prizadevna, kritična in komunikativna. Trenira hip-hop show plese, sodeluje v mladinskem pevskem zboru in pomaga mlajšim učencem pri učenju. Njena sposobnosti vodenja in samoiniciativnosti pripomore k ustvarjalnosti celotnega razreda.

Sara Klarič
Sara vsa leta šolanja dosega same odlične ocene. Je zelo bistra in razgledana učenka in jo zanimajo različna področja. Trenira hip hop v Plesnem klubu Maestro, obiskuje ure solo petja pri Tini Marinšek in kot prostovoljka tedensko nudi učno pomoč učencu 2. razreda. Njeno mnenje je v razredni upoštevano, zna zagovarjati svoja stališča in sklepati kompromise.

Nika Zabret
Niki zagotovo ne zmanjka energije in okrog nje je vedno polno smeha. Njena energičnost pride do izraza tako pri šolskem delu kot tudi v zunajšolskih dejavnostih. Sodelovala na različnih tekmovanjih, zato se lahko pohvali tudi z lepim številom osvojenih priznanj. Aktivno sodeluje tudi v Šolskem športnem društvu in s svojo pozitivno energijo veliko pripomore k dobrim uspehom.

Mariša Cvitanič
Mariša je komunikativno in razgledano dekle, z nadvse resnim in kritičnim odnosom do dogajanja okoli sebe. Ukvarja se s slikanjem, fotografiranjem, sodelovala je na šolski razstavi in v likovni koloniji, pri izdelavi raziskovalne naloge z naslovom 'Nas učenje na pamet vodi do znanja' in v kvizu o Kamniku. Ob vsem tem pa še igra violino in je uspešna športnica.

Hana Hiršman
Hana je nadarjena in pridna učenka, ki svoje talente razvija na različnih področjih. Pohvali se lahko z zbirko turističnih nalog, Vsa leta se redno udeležuje različnih tekmovanj iz znanja. Od malega se ukvarja s klekljanjem in kaligrafijo. S svojim letošnjim klekljarskim izdelkom je v šoli dosegla bronasto priznanje uvrstila pa se je tudi na državno tekmovanje.

 
   

OŠ Stranje

Gregor Spruk
Gregor je že vsa leta šolanja zelo prizadeven in delaven učenec, ki dosega vidne rezultate na raznih šolskih tekmovanjih. Zelo lepe uspehe pa dosega tudi na športnem področju in je po številu osvojenih priznanj tudi letos najboljši učenec na šoli.

Andrej Majdič
Odličnjak Andrej je v preteklih letih na tekmovanjih dosegal lepe rezultate. Aktiven je v razredni in oddelčni skupnosti, rad pomaga sošolcem in ostalim učencem ter delavcem šole. Je evidentiran kot nadarjen učenec na naravoslovno-matematičnem področju, na jezikovnem in športnem področju. Poznamo ga pa tudi kot dobrega lokostrelca in zagretega skavta.

Aleksandra Zamljen
Aleksandra obiskuje različne interesne dejavnosti na šoli in je dejavna na področju plesa tudi izven šole. V preteklih letih se je udeleževala različnih tekmovanj in sodelovala na številnih nastopih s pevskim zborom. Njen učni uspeh je vsa leta odličen. Je vzorna, prizadevna, delavna, aktivna v razredni in oddelčni skupnosti ter rada pomaga sošolcem in učiteljem.

 
   

OŠ Šmartno

Vesna Drolc
Vesna je v razredu je zelo priljubljena in pozitivno energijo prenaša tudi na druge sošolce. Osvojila je številne nagrade na različnih tekmovanjih. Ima visoko storilnostno motivacijo, bogat besedni zaklad, je radovedna, razgledana, ima pozitiven odnos do dela in je vedno dobre volje.

Nina Vajde
Nina je vsa leta osnovne šole odlična učenka Sodelovala je na številnih tekmovanjih, pri projektih in dejavnostih v okviru šole in pela v šolskem otroškem in mladinskem pevskem zboru. Osvojila tri zlata priznanja iz angleške in nemške bralne značke, izkazala pa se je tudi pri projektih mednarodnega sodelovanja Comenius, E-Twinning in ACES.

Neža Zagožen
Neža je bila vsa leta odlična učenka in zanesljiva sošolka. Obiskuje Kamniško glasbeno šolo. Sodelovala je pri slovenski, angleški in nemški bralni znački, na tekmovanjih iz matematike, slovenščine, fizike, kemije, biologije, logike in sladkorne bolezni. Poje v šolskem mladinskem pevskem zboru. Aktivno vlogo pa je imela pri projektih mednarodnega sodelovanja in v ekipi, ki je na tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava dosegla zlato priznanje.

 
   

OŠ 27. julij

Sara Lutar
Sara je vestna, natančna in uspešna pri šolskem delu. Rada pomaga sošolcem in jim nudi dodatno razlago in pomoč. Rada pleše in samostojno sestavlja plesne koreografije. Poje v šolskem pevskem zboru, rada kuha, šiva in pomaga pri gospodinjskih dejavnostih.

Blaž Kosirnik
Blaž je učenec v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Je izredno socialen in empatičen. Vsak dan pomaga sošolcem, ki sami ne zmorejo pri pripravi malice,  pri oblačenju, slačenju, sezuvanju in obuvanju. Zelo spreten je pri urah gospodinjstva, saj je izredno samostojen, tako pri pripravi hrane, kuhanju kot tudi pri pospravljanju.

 
   

Glasbena šola

Patrik Jagodic
Patrik ima izredne muzikalne sposobnosti in se odlično vključuje v skupinsko igro. S klarinetom se redno predstavlja na šolskih nastopih, je član Mladinskega pihalnega orkestra Glasbene šole Kamnik, aktiven pa je tudi v domačem kraju, kjer s svojim muziciranjem na prireditvah veliko doprinese k javnemu kulturnemu življenju.

Peter Jerič
Peter je eden najboljših učencev v razredu, njegova talentiranost in prizadevnost pa se kažeta na vseh področjih. S pozavno nastopa tako solistično, kot v različnih komornih skupinah in v pihalnem orkestru GŠ Kamnik. Letos je na regijskem tekmovanju v Cerknici dosegel zlato, na državnem tekmovanju v Novem mestu, pa srebrno plaketo.

Kaja Lorbek
Kaja je s svojo čutno prezenco, občutkom za odrski nastop in natančostjo,  na letošnjem 10. baletnem tekmovanju v njeni starostni skupini dosegla odlično 7. mesto. V baletno variacijo se zna vživeti, jo izvesti z očarajočo elegantnostjo in s tem prevzeti občinstvo.

Filip Majcen
Filip je izredno marljiv pri svojem delu, kar je dokazal na letošnjem Mednarodnem tekmovanju Davrin Jenko v Beogradu, kjer  je osvojil zlato plaketo in 1. nagrado. Njegovo igranje je muzikalno dovršeno, intonančno čisto in predvsem zelo zrelo za to stopnjo šolanja.

Domen Spruk
Domen je letos spomladi uspešno opravil sprejemni preizkus na Konservatoriju za glasbo v Ljubljani in bil izmed vseh kandidatov izbran za najboljšega. Učenec je na GŠ Kamnik dosegel visoko izvajalsko raven, tako po muzikalni, kot tudi po tehnični plati. Njegovo igranje je muzikalno dovršeno, intonančno čisto in predvsem zelo zrelo za to stopnjo šolanja. Do glasbe in umetnosti ima zelo odgovoren odnos, za njegova leta bi lahko rekli kar profesionalni, ki ga bo naslednja leta nadgrajeval na Konservatoriju za glasbo v Ljubljani.

 

Šolski center Rudolfa Majstra

Neža Kregar
Neža je vsestranska učenka in zavzeta športnica. Svojo bistrost in delavnost je pogosto merila s svojimi vrstniki na različnih tekmovanjih. Osvojila je zlato Cankarjevo priznanje, zlato priznanje iz logike in več srebrnih priznanj iz matematike, fizike in kemije. Delovala je tudi v skupini prostovoljcev in pomagala dijakom iz CIRIUS-a.

Špela Ozimek
Špela je bila vsa štiri leta odlična dijakinja. Tekmovala je na različnih področjih in sodelovala na raznih dejavnostih. Posebej se je izkazala na področju slovenskega jezika, kjer je osvojila dve zlati Cankarjevi priznanji. Aktivna je bila tudi na humanitarnem področju, zlasti pri pomoči gojencem CIRIUS-a.

Žiga Skok
Žiga je bil vsa leta gimnazije zelo uspešen in vesten dijak. Vse štiri letnike je izdelal z odliko preizkušal pa se je tudi na številnih tekmovanjih iz kemije, fizike in matematike. V odnosu do sošolcev je bil vedno strpen, prijateljski in pripravljen pomagati. Učitelji pa si ga bodo zapomnili kot zanimivega sogovornika.

Matic Slabe
Matic se je v  štirih leta šolanja izkazal kot dober in vesten dijak. Uspešno je usklajeval šolske obveznosti in intenzivno športno udejstvovanje tako na šolskem kot na državnem in mednarodnem nivoju. Obvezni šolski program je nadgrajeval tudi z izven šolskimi dejavnostmi. Matica odlikuje vsestranska razgledanost, intelektualna radovednost in človeška širina.

Jan Kovačič
Jan ima dobro razvit čut za soljudi in je bil vedno pripravljen pomagati sošolcem pri njihovih težavah. V razredu je prizadevno opravljal naloge predsednika oddelka, hkrati pa se je uspešno udeleževal obšolskih dejavnosti in tekmovanj. Nazadnje nas je navdušil z glavno vlogo v musiclu »Chicago«, ki ga je predstavila angleška gledališka skupina.

Rok Valenčič
Roku, ki je bil vsa štiri leta odličen dijak, je poleg pouka uspelo sodelovati na mnogih krožkih in različnih drugih dejavnostih. Na številnih predmetnih področjih je dosegel izredno lepe uspehe. Rok je bil izbran tudi za predstavnika dijakov gimnazije na mladinskem evropskem parlamentu v Haagu.

Srednja ekonomska šola

Timotej Košir
Timotej je zadnje tri letnike izdelal z odličnim uspehom. Ukvarja se z igranjem harmonike, s katero se je dokazoval na številnih tekmovanjih in prireditvah.  Uspešno je bil tudi na šolskih tekmovanjih. V zadnjem letu pa je kot predstavnik zastopal dijake v svetu zavoda.

Osnovna šola CIRIUS Kamnik

Aida Ibrahimović
Včasih se uspešnosti ne da meriti s številom priznanj in pohval, vsekakor pa je Aida učenka, ki je s svojo iskrenostjo, s socialnim čutom in občutkom za pravičnost lahko zgled vsem. Je vestna, delavna z odličnim znanjem slovenščine, ki je bil še pred leti zanjo tuji jezik. Uspešno se vključuje v vrsto aktivnosti. Letos pa je zastopala šolo tudi na nacionalnem šolskem parlamentu.

 

Srednja šola CIRIUS Kamnik:

Maruša Rejc
Maruša je bila vsa leta šolanja zelo dobra in marljiva učenka, kot človek pa dobrosrčna in zrela oseba. Redno je sodelovala pri organizaciji in izvedbi proslav in recitalov, uspešno je sodelovala na sejmu učnih podjetij v Celju in pri mednarodni izmenjavi učencev v Comeniusovem projektu z naslovom  Gledanje in snemanje filmov.

Milan Slapničar
Milan je zadnjih letih šolanja dokazal, da je z veliko volje, motiviranosti ter dela možno doseči veliko več, kot bi lahko od njega pričakovali. Odlikujejo ga optimizem, komunikativnost in družabnost. Aktiven je na glasbenem in športnem področju. Zadnji dve leti je član italijanskega kluba Castelvechio, s katerim tekmuje v 2. Italijanski ligi v košarki na vozičkih. Septembra 2010 pa se je kot član slovenske reprezentance v košarki na vozičkih udeležil evropskega prvenstva B-divizije na Češkem.


<< Nazaj | Novice