Mali grad

Župan podelil knjižne nagrade najboljšim učenkam, učencem in dijakom

06.06.2012

 

Popoldan je župan Marjan Šarec podelil knjižna priznanja najboljšim učenkam, učencem in dijakom kamniških osnovnih in srednjih šol ter Glasbene šole Kamnik v šolskem letu 2011/2012.

Na prireditvi, ki se je odvijala v CIRIUS – u Kamnik, je zbranim uvoden pozdrav namenila v.d. direktorice CIRIUS-a Kamnik Isabelle Morel Bera in izrazila veselje, da je prireditev potekala prav v njihovem zavodu, kjer sta volja in trud skozi oči gibalno oviranih otrok prisotna na vsakem koraku.

Najboljšim 34. učenkam, učencem in dijakom naše občine je župan Marjan Šarec iskreno čestital za njihov uspeh, ponosnim staršem pa izrekel zahvale za podporo in pomoč, mentorjem in ostalemu strokovnemu osebju pa za kvaliteten učni proces otrok. Poudaril je, »da je znanje dandanes kapital, v katerega je vsekakor vredno vlagati, se zanj truditi, saj ustvarja novo vrednost na ekonomskem področju ter drugih področjih dela in človekovega življenja«.

Osnovnošolci so iz rok župana Marjana Šarca prejeli knjigo z naslovom Mesto sanjajočih knjig avtorja Walterja Moersa, srednješolci knjigo avtorja Vladimirja Bartola z naslovom Alamut, predlagani učenci Glasbene šole Kamnik pa knjigo z naslovom Slovenski skladatelji v portretih Saše Šantla.

Za kulturno popestritev dogajanja so poskrbeli glasbena skupina CIRIUS ter učenke in učenci OŠ 27. julija z gledališko točko Mapped show.

Dobitniki priznanj in obrazložitve

OŠ Frana Albrehta

Gorjan Novak Anže
Anže je, v vseh letih svojega osnovnošolskega šolanja, učenje sprejemal in opravljal z veliko mero notranje motivacije ter zelo odgovorno. Njegova vedoželjnost in delavnost sta ga spodbujala, da se je vestno loteval tudi dodatnih nalog iz različnih predmetnih področjih. Pridobljeno znanje je rad preverjal na tekmovanjih. Poleg bronastih priznanj iz znanja je v 7., 8. in 9. razredu osvojil tudi srebrno Vegovo priznanje iz matematike, v 9. razredu srebrno Stefanovo priznanje iz fizike, osvojil je 3 zlate angleške bralne značke, opravil je že angleški PET izpit, 1 zlato nemško bralno značko, od 1. do 9. razreda pa je vseskozi uspešno tekmoval tudi za slovensko bralno značko. Anže svoj prosti čas, svoje znanje, sposobnosti in energijo rad usmeri v delo z računalniki in kamero,  ter v pomoč tako sovrstnikom kot starejšim, v šoli in doma. Zaveda se, da glavo »bistri« dobra fizična kondicija in zdrava disciplina, zato se ukvarja tudi s karatejem in orientacijo. Sošolci za reševanje zapletenih mladostniških težav pogosto poprosijo za pomoč Anžeta, saj je miren, zanesljiv, pošten in moder »mirovnik«.     

Hribar Gašper
Gašper Hribar je vsa leta šolanja marljiv, odgovoren in prizadeven učenec. Svojo nadarjenost in sposobnosti je pokazal na različnih šolskih in izven šolskih tekmovanjih in dosegel lepe rezultate. Izkazal se je v športih, njemu najljubši odbojki, kjer je v odbojki na mivki s šolsko ekipo dosegel 2. mesto in v odbojki, kjer je prav tako prispeval k odličnim rezultatom šolske ekipe. Sodeloval je tudi v šolski košarkaški ekipi. Gašperja odlikuje tudi pozitiven odnos do dela, čut za pomoč in zvrhana mera humorja. Med sošolci in vrstniki je priljubljen, do učiteljev in ostalih delavcev šole ima zelo prijazen odnos. Kot nadarjen učenec je Gašper svoje sposobnosti poglobljeno razvijal tudi na področju likovne ustvarjalnosti in tujih jezikov.

Grkman Manca
Dejavna je na različnih področjih in prav povsod dosega lepe rezultate. Za šolsko delo je skrbna, prizadevna in motivirana. Je tudi izjemno zanesljiva. Sošolcem je vzgled v odnosih do sovrstnikov in učiteljev. Svojo nadarjenost in sposobnosti je pokazala na različnih šolskih in izven šolskih tekmovanjih iz znanja in dosegla lepe rezultate. Manca je zelo dobra prijateljica in sošolka. Vedno je pripravljena priskočiti na pomoč komur koli, tako sošolcem, vrstnikom, kot tudi učiteljem. Vsa leta je pomagala pri delovanju oddelčne skupnosti, v zadnjem letu tudi kot predsednica, obiskovala je glasbeno šolo in imela odličen učni uspeh.

Bratuž Ana
Ana je zelo vestna in odgovorna učenka z visoko razvitimi intelektualnimi sposobnostmi in delovnimi navadami. Svojo nadarjenost in sposobnost je pokazala na različnih šolskih in izven šolskih tekmovanjih, tako na športnem kot učnem področju. V osmem razredu je na občinskem tekmovanju v atletiki, dosegla prvo mesto v skoku v višino. Večkrat je zastopala šolo na  občinskih tekmovanjih v teku na 60 m. V devetem razredu je na področnem tekmovanju iz košarke s svojo ekipo dosegla tretje mesto. Vsa leta je sodelovala pri slovenski bralni znački, sodelovala na tekmovanjih iz logike, matematičnega Kenguruja, tekmovanjih iz fizike, kemije, angleščine in biologije. Dosegla je tudi prvo mesto na šolskem tekmovanju iz poznavanja sladkorne bolezni. Poleg učnih in športnih uspehov učenko odlikujejo tudi lepe značajske lastnosti: pozitivnost, vztrajnost, in nesebična pomoč. Vsa leta osnovnošolskega šolanja je pomembno doprinesla k pozitivni klimi v razredu. Gradila je lep in pristen odnos do sošolcev in vseh zaposlenih na šoli.

Železnikar Nika
Je zelo vestna in odgovorna učenka, z visoko razvitimi intelektualnimi sposobnostmi in delovnimi navadami. Bolj kot njene intelektualne sposobnosti pa jo odlikuje njen izredno dobro razvit občutek za pravičnost in nesebična pomoč sošolcem in učiteljem. V času svojega osnovnošolskega šolanje je bila nepogrešljiv steber za sošolce, ki so potrebovali razumevanje, podporo in pomoč pri šolskem delu. Stiske sošolcev je znala začutiti. Do sošolcev v stiski je vedno znala pristopiti na pravi način in ob pravem času. Vsa leta je sodelovala pri slovenski bralni znački, matematičnem tekmovanju iz logike in Kengurujčka. Na tekmovanju Proteus je dosegla bronasto priznanje. Sodelovala je pri Gasilskem društvu Tunjice in   kulturnem društvu Franceta Steleta.

OŠ Toma Brejca

Metelko Zala
Zala je izredno nadarjena in odgovorna učenka, ki v svojem osnovnošolskem izobraževanju ni nikoli dobila nižje ocene, kot le odlično 5. V letošnjem šolskem letu je osvojila bronasto priznanje v znanju angleškega jezika, bronasto in srebrno priznanje iz znanja biologije, bronasto priznanje iz znanja matematike, bronasto in srebrno priznanje iz znanja zgodovine, osvojila pa je tudi angleško bralno značko. Vsa leta je prebirala tudi zahtevnejšo literaturo in osvojila zlato bralno značko in v 8. razredu zlato Cankarjevo priznanje. Poleg skrbnega in tenkočutnega udejstvovanja v razredni skupnosti je Zala tudi zelo predana glasbi in je vedno rada obogatila šolske in druge prireditve z igranjem na flavto.

Crnkovič Patricija
Patricija je bila vsa leta osnovnošolskega izobraževanja odlična učenka. Letošnje šolsko leto je osvojila bronasto priznanje iz logike, osvojila pa je tudi srebrno špansko bralno značko. Patricija je tudi vrhunska športnica, ki je v svoji karieri osvojila že mnogo zavidljivih nagrad svetovnega merila. Tudi v letošnjem šolskem letu se je udeležila Svetovnega prvenstva v jazz baletu, kjer je v kategoriji »solo« in »duo« osvojila 4. mesto. Na Evropskem prvenstvu je osvojila 3. mesto v kategorijo solo plesov, v juniju pa se bo udeležila tudi Državnega tekmovanja, kjer upravičeno lahko pričakujemo visok rezultat. Patricija se je vedno rada odzvala vabilu učiteljev in na šolskih in drugih prireditvah odplesala profesionalno in odgovorno, ter s svojo preprostostjo pritegnila vse, od najmlajših, do najstarejših.

Vrhovnik Tjaša
Tjaša je zelo uspešna učenka z mnogimi talenti, ki jih s svojo delavnostjo, vztrajnostjo in umirjenostjo razvija v neslutene razsežnosti. Poleg tega da že veliko let obiskuje glasbeno šolo, v prostem času rada riše, bere, zelo jo zanima naravoslovje. Kljub vsestranski širini ostaja srčno, prijazno, spoštljivo in skromno dekle. S svojimi dosežki je Tjaša nedvomno prispevala dragocen kamenček v mozaiku bogate zgodovine Osnovne šole Toma Brejca. V šolskem letu 2011/2012 je dosegla bronasto priznanje  na tekmovanju iz angleščine in zlato angleško bralno značko,  srebrno priznanje na  tekmovanju iz logike, razvedrilne matematike, fizike in matematike za Vegovo priznanje; zlato priznanje iz matematike.

OŠ Marije Vere

Zajc Benjamin
Ob druženju z Benjaminom pomisliš na to: »Ko bom velik, bom učitelj!« Redko srečamo učenca, ki tako jasno izraža pozitiven odnos do znanja, odgovornost do dela ter skrb in empatijo za soljudi. Zato ne preseneča dejstvo, da so njegovi hobiji prostovoljstvo in humanitarne dejavnosti. Poleg zanesljive pomoči sošolcem in mlajšim učencem, je Benjamin eden glavnih pobudnikov šolskega projekta »Pozabljene živali, pomagajmo!«, v okviru katerega je skozi vse šolsko leto potekalo osveščanje in zbiranje hrane za živali v zavetiščih. Benjamin tudi zelo lepo likovno ustvarja. Njegove izdelke smo lahko občudovali na različnih likovnih razstavah. Kot velik ljubitelj narave, je v okviru ekošolske skupnosti skrbel za nadzor ločevanja odpadkov pri šolski malici in skupaj s sošolko na to temo izdelal raziskovalno nalogo Ločevanje odpadkov pri šolski malici, ki je na državnem srečanju mladih raziskovalcev osnovnošolcev prejela XXXX priznanje. Opravil je tudi vse obveznosti za bronasto Mepi priznanje.

Ostali dosežki:

Koželj Tjaša
Tjaša je v vseh pogledih odlična učenka. Marljiva pri učenju, dobra prijateljica in sošolka, prijetna sogovornica in izredno zanesljiva pri pomoči tako prijateljem kot tudi učiteljem. Kot prostovoljna gasilka aktivno sodeluje v gasilskem društvu Šmarca, že od malega kleklja, v prostem času pa se rada druži s prijatelji. Rada posluša glasbo in je velika ljubiteljica narave. Njeno močno področje so jeziki, zato se lahko pohvali z zlato bralno značko iz slovenskega, angleškega in nemškega jezika.  Odlična je tudi v hitrem računanju, na letošnjem tekmovanju LEFO je dosegla 1. mesto. Skrb za ekologijo je kot aktivna predstavnica ekošolske skupnosti izražala preko različnih dejavnosti. Je soavtorica raziskovalne naloge iz področja ekologije Analiza odpadkov pri šolski malici, za katero je na državnem srečanju mladih raziskovalcev osnovnošolcev prejela priznanje.

Ostali dosežki:

Kralj Nejc
Če potrebujete kak podatek iz zgodovine, tega ni treba vedno iskati v kakem priročniku, ampak je pogosto dovolj, da o tem povprašate Nejca, saj so knjige, še zlasti zgodovinske njegova strast. Vendar ne samo zgodovina, tudi fizika, astronomija in logika so področja, ki Nejcu niso tuja. Je komunikativen in razgledan fant, z nadvse resnim in kritičnim odnosom do dogajanja okoli sebe. Tudi sicer ni čisto običajen fant kot večina sošolcev, ukvarja se s tenisom, planinari in nadvse rad kleklja, tudi petic v zaključnih spričevalih mu ne manjka. Je eden  izmed redkih, ki jim nobena dejavnost, s katerimi se navadno ukvarjajo osnovnošolci, ni tuja, ampak niza številne uspehe in priznanja prav na vseh področjih Zelo je uspešen pri šolskem delu, saj je letos dosegel številna priznanja:

Nejc je torej fant, na katerega lahko vedno računaš. Želimo mu  veliko energije in uspeha, ter neugnanega optimizma tudi v nadaljnjih letih šolanja.

OŠ Stranje

Kumek Maks
Maks Kumek, je fant, ki ga odlikuje vsestranska in široka razgledanost, intelektualna radovednost in odprta komunikacija. Posebej je nadarjen na področju naravoslovja, predvsem kemije in fizike. Zna poskrbeti za vodenje razreda in ima zelo razvit čut za pravičnost in skrb za sočloveka, pomaga sošolcem, ne da bi ga bilo za to potrebno prositi. Ima dober občutek za organizacijo in se ne ustraši nobenega javnega nastopanja. Dobro igra klavir, najbolj pa uživa v sprehodih s svojo psičko. Z bronastimi priznanji je bilo nagrajeno njegovo znanje matematike, kemije, fizike, zgodovine ter poznavanje problematike sladkorne bolezni.  V znanju matematike in fizike je osvojil srebrni priznanji.

Kuret Tajda
Tajda Kuret je bistra, prizadevna, kritična in komunikativna, dejavna na veliko področjih. Lahko ji zaupamo odgovorne naloge, nas pa ni potrebno skrbeti, da ne bi bile opravljene perfektno, zna jih tudi nadgraditi s svojimi idejami. Je tudi nasmejano in prijazno dekle, ki zna dobro poslušati in tudi slišati sočloveka. Zna se hitro in dobro odločati, svoje odločitve zna pojasnjevati z dobrimi in argumentiranimi razlogi. Tajda je zelo delavna, vestna, prizadevna in odgovorna pri vsakem delu, v razredu se nanjo lahko vedno zanesemo – tako sošolci in sošolke kot učitelji.  Do vseh ima spoštljiv odnos. S svojim zgledom veliko prispeva k pozitivni klimi v razredu. Njena močna področja dela so: naravoslovje, dramska igra in šport. Osvojila je bronasta priznanja za poznavanje sladkorne bolezni ter iz znanja biologije, kemije in matematike. S srebrnim priznanjem je bilo nagrajeno Tajdino znanje biologije in matematike. Pridno je brala angleške knjige, kar ji je prineslo zlato priznanje iz angleške bralne značke.

Zamljen Aleksandra
Obiskuje različne interesne dejavnosti na šoli in je dejavna tudi izven šole na področju plesa. Sodelovala je v plesni šoli Miki, kjer so v lanskem letu dosegli 2. mesto v evropskem pokalu. V preteklih letih se je udeleževala različnih tekmovanj in sodelovala na številnih nastopih s pevskim zborom. Njen učni uspeh že vsa leta krasijo same odlične ocene. Je vzorna, prizadevna, delavna, aktivna v razredni in oddelčni skupnosti. Ima zelo razvit socialni čut in tako pogosto pomaga sošolcem in učiteljem. Tudi v letošnjem šolskem letu je veliko tekmovala in najbolj blestela v znanju zgodovine, saj je osvojila bronasto, srebrno in zlato priznanje. Njeno zbirko priznanj pa dopolnjujejo še:

OŠ Šmartno v Tuhinju

Tabakovič Anja
Anja je v času svojega šolanja sodelovala na različnih tekmovanjih in aktivnostih. Nabrala je veliko priznanj iz različnih področij od družboslovja do naravoslovja. V letošnjem šolskem letu je sodelovala na  ekipnem državnem tekmovanju »Turizmu pomaga lastna glava«. S svojo prizadevnostjo in kreativnimi  zamislimi  je prispevala k  uspešni predstavitvi  turistično-raziskovalne naloge z naslovom Dežela VAV, v kateri so učenci oblikovali domišljijsko deželo na Menini planini, in  tako doprinesla k osvojitvi zlatega priznanja. Anjo odlikujejo  lastnosti, ki naredijo učenca odličnega v vseh pogledih in ne samo v znanju. Njena nesebičnost in smisel za sočloveka se je pokazala večkrat. Svojim sošolcem je redno pomagala pri učenju,učencem nižjih razredov pa je nudila učno pomoč. Sodelovala je tudi kot botrček učencem 1. razredov. Zelo aktivna je bila v mednarodnem projektu Aces. Tema projekta je bila prostovoljstvo kjer se je v vseh fazah projekta maksimalno angažirala. Anja je vestna in odlična učenka, pripravljena pomagati vsakomur. Je zanesljiva, natančna in marljiva.

Dosežki:

Kanc Zala
Zala Kanc je vestna in organizirana učenka, ki svoj čas razporeja premišljeno. Ima dobro razvite delovne navade. Pri pouku se samozavestno vključuje v pogovor in izraža svoja mnenja, sprašuje in si želi stvari čim bolje razumeti. V šoli se rada druži s sovrstniki in je vedno pripravljena pomagati pri organizaciji razrednih dejavnosti. Med njenimi odlikami lahko najdemo vztrajnost in samokritičnost, saj od sebe zahteva kar najboljše znanje in izdelke. Udeležuje se različnih tekmovanj, sodeluje z gledališko skupino iz svojega okolja, v veselje pa ji je tudi igranje kitare. Na šoli jo cenimo predvsem zaradi njenega znanja, marljivosti in sposobnosti koordiniranja dejavnosti in dogodkov.

V letošnjem letu je:

Lanišek Katjuša
Katjuša Lanišek je učenka, ki rada spoznava nove stvari, katere uspešno umešča in povezuje v širši kontekst že pridobljenega znanja. Njena razgledanost se odraža v odličnem učnem uspehu, udeležila se je mnogih tekmovanj z različnih področij znanja. Aktivna je tudi izven šole, nastopa v gledališki skupini iz lokalnega okolja, na Glasbeni šoli Kamnik pa se uči prečno flavto. Med učenci in učitelji velja za osebo, na katero se lahko zanesejo in ji zaupajo. V pogovoru uporablja izbran, čist, bogat besedni zaklad, svoje misli argumentira in se izogiba predsodkom ter posploševanju. Ima močan čut za pravičnost, saj je pripravljena prostovoljno pomagati šibkejšim. Katjušine lastnosti so tudi skrbnost, natančnost, odgovornost in samokritičnost, katere uspešno združuje v vodstveni funkciji predstavnice oddelka. Ob vsem tem pa jo ljudje cenijo predvsem zaradi njene skromnosti, saj se s svojimi odlikami ne izpostavlja, oz. ji je ob izpostavljanju njenih uspehov večkrat neprijetno.

V nadaljevanju so našteti njeni letošnji uspehi:

OŠ 27. julij Kamnik

Hribar Nives
Učenka Nives Hribar je v tem šolskem letu sodelovala na otroškem parlamentu, udeležila se je občinskega kviza o Kamniku in sodelovala pri vseh prireditvah za starše. Udeležila se je matematičnega tekmovanja Računanje je igra, kjer je dosegla 7. mesto ter športnega tekmovanja v plavanju v Kranju. Zelo dobre uspehe dosega na področju atletike, sodeluje pri likovnih natečajih, zelo rada poje pri pevskem zboru in nastopa na revijah pevskih zborov. Učenka zelo rada prebira knjige, končala je tudi z bralno značko. Zelo rada piše spise in poročila z različnih dogodkov, ki jih nato objavimo na spletni strani in v šolskem časopisu konec leta. V razredu in celi šoli se učenci in učitelji nanjo lahko zanesemo, saj je zelo odgovorna, vestno opravlja zadolžitve, vedno se drži vseh navodil in časovnih okvirjev, je zelo mirna in ne sodeluje pri konfliktnih situacijah. V razredu rada pomaga sošolcem pri učenju, domačih nalogah in izdelavi plakatov. Učenka je zelo vljudna, spoštljiva, marljiva in rada opravi dodatno šolsko delo.

Luka Aleš
Luka Aleš je zelo uspešen na tehničnem področju,  tako je osvojil 2. mesto na regijskem tekmovanju Mladih tehnikov ter bronasto priznanje na Državnem tekmovanju Mladih tehnikov v obdelavi lesa. Motiviran in uspešen je tudi na športnem področju. V letošnjem šolskem letu je na državnem prvenstvu v plavanju za osnovne šole s prilagojenim programom ( v nadaljevanju  OŠPP) osvojil 3. mesto, v državnem tekmovanju iz badmintona za OŠPP 5.- 6. mesto, na področnem nogometnem tekmovanju pa je bil v ekipi, ki je osvojila 3. mesto. Učenec ima zelo dobro razvito prostorsko orientacijo in znanje o občini Kamnik, tako je sodeloval  na Kvizu o poznavanju občine Kamnik. Pri urah dodatnega pouka sošolcem včasih predstavi tudi kakšno zanimivost iz njegovega hobija- gasilstvo. Učenec je do drugih učiteljev in učencev spoštljiv in  prijazen, vedno pripravljen pomagati. Ker ima smisel za humor, med odmori s kakšno šalo tudi nasmeje druge učence. 

Glasbena šola Kamnik

Planinc Žiga
Žiga Planinc Glasbeno šolo Kamnik obiskuje od 5. leta starosti, najprej je obiskoval glasbeno pripravnico, nato pa se je odločil za igranje klarineta. Glede na dejstvo, da je že od samega začetka igranja klarineta kazal talent in veliko volje do vaje, se je že zelo kmalu začel udeleževati državnih in mednarodnih tekmovanj. Prvo večje tekmovanje, ki se ga je udeležil v letu 2010 je bilo državno tekmovanje (TEMSIG). Na regijskem tekmovanju je dosegel zlato priznanje. V novembru 2011 se je udeležil se je udeležil mednarodnega tekmovanja »Anton Eberst« v Novem Sadu, kjer je med močno konkurenco dosegel odlično tretje mesto. V maju 2012 se je udeležil mednarodnega tekmovanja »Petar Konjović« v Beogradu, kjer je prav tako dosegel tretje mesto. Redno se udeležuje javnih nastopov. Z velikim veseljem obiskuje glasbeno šolo, kjer igra tudi v Mladinskem pihalnem orkestru.

Plahutnik Tine
Tine Plahutnik je talentiran učenec odličnih delovnih navad, ki obiskuje Glasbeno šolo Kamnik že 7 let. Letošnje šolsko leto, zaključuje 7. razred pozavne pri prof. Jaku Einfaltu in je spomladi uspešno opravil sprejemne preizkuse tako na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani, kot tudi na Srednji glasbeni šoli v Celju. V preteklosti se je že udeleževal državnih tekmovanj mladih glasbenikov v Sloveniji, letos pa je prvič sodeloval tudi na mednarodnem tekmovanju v Trevisu – Italija, kjer je osvojil 3 nagrado. Do glasbe in umetnosti ima zelo odgovoren odnos in mu je tudi cilj postati profesionalni pozavnist.  Jeseni bo svoje znanje nadgrajeval na Konservatoriju za glasbo v Ljubljani.

Vodlan Gašper
Gašperja Vodlana odlikuje velika prizadevnost in vestnost pri igranju harmonike.  Udeležuje se vseh večjih javnih nastopov v kamniški občini in tudi izven nje. Svojo življenjsko pot bo nadaljeval v glasbenih vodah, saj je letos uspešno opravil sprejemni izpit na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.

Sever Aleksander
Učenec Aleksander Sever je zelo priden, prizadeven, zanesljiv in z izrednim občutkom za glasbo nadarjen učenec tolkal. V letošnjem letu končuje 5. razred oddelka za tolkala pod mentorstvom Martina Janežiča. Sodeluje v komorni skupini tolkal, v šolskem pihalnem orkestru kot tudi Mestni godbi Kamnik. Redno ga videvamo na vseh manjših in večjih nastopih, šolskih in izvenšolskih. Vedno je pripravljen pomagati in z veseljem sodeluje tudi pri eksperimentalnih projektih. Svojo pot namerava nadaljevati na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.

Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik

Gimnazija:

Babnik Anže
Anže je nenavaden mladenič. V razredu ni nikoli silil v ospredje znal pa je presenetiti s svojimi mnenji in stališči od katerih ni odstopal in marsikatero ravnanje je bilo povezano z njegovo neomajno držo. Poleg običajnega šolskega dela, ki ga je opravljal vestno, je znanje preizkušal na različnih tekmovanjih in nemalokrat posegel po priznanjih na državnem nivoju.  Uspešno je opravil FCE (First certificat E) tako, da mu komunikacija v angleškem jeziku ne predstavlja nikakršne ovire. Njegova ljubezen je tudi glasba, ki ji posveča veliko časa: igra v glasbeni skupini, občasno sodeluje z orkestrom glasbene šole opravil je  nižjo glasbeno šolo iz harmonike in kitare, ki jo je dodatno izpopolnjeval v nadaljevanju, šest let je  igral klavir ter se  preizkusil tudi v petju in dve leti obiskoval ure petja. Svet matematike se mu je tako prikupil, da se je odločil študij nadaljevati v tej smeri. 

Kotnik Domen
Domen je zelo energičen mladenič, ki kar kipi od energije. Sprva je kazalo, da bo vso energijo usmeril v šolsko delo, kjer je dosegal najvišje ocene in se preizkušal na raznih tekmovanjih predvsem z naravoslovnega področja, ko se je v njegovo življenje bolj in bolj vpletala odbojka vse dokler ni postal član državne mladinske reprezentance in nedavno še član članske ekipe kluba. Odtlej večino razpoložljivega časa nameni treningom in tekmam. Z mladinsko ekipo so dosegli vrhunske rezultate kot je kvalifikacija za evropsko prvenstvo s člani pa so postali letošnji državni in pokalni podprvaki. Seveda pa ne manjka v šolski ekipi s katero so letos zasedli tretje mesto v ŠKL. Vrhunski šport zahteva celega človeka pa vendar uspeva Domnu oboje tako dobro, da večino šolskih obveznosti opravi na zavidljivi ravni in brez zaostankov.

Jereb Manca
Manca Jereb je bila v vseh letnikih gimnazije odlična učenka, ki pa se je poleg pri pouku izkazala pri številnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Že tretje leto je članica sveta zavoda ŠCRM in druge člane sveta zavoda že od svoje prve seje navdušuje s svojim zrelim pristopom tudi ob najtežavnejši problematiki, saj je njeno mnenje vedno izraženo jasno, utemeljeno in z vljudno odkritostjo. Po treh letih članstva v dijaški skupnosti ŠCRM je v šolskem letu 2011/12 postala njena predsednica in nadaljevala s prepoznavnimi akcijami svojega predhodnika Domna Viranta, mnoge akcije pa je nadgradila. Tudi po njeni zaslugi je dijaška skupnost ŠCRM pomemben sogovornik v zavodu in izven njega. Je uspešna in predana nogometašica in članica državne selekcije v svoji kategoriji. Kljub napornim in rednim treningom redno in brez tarnanja opravlja svoje šolske in druge obveznosti. V domačem okolju jo poznajo kot članico pevskega zbora in animatorko dejavnosti za mlade. V družini s štirimi otroki že od malega prevzema svoj del domačih opravil in odgovornosti. Manca Jereb je vedra, dejavna in uspešna dijakinja, ki je zaradi svojega svetlega in odkritega značaja priljubljena tako pri mladih kot pri starejših. O tem, da bo ob študiju fizioterapije in kasneje v svojem poklicu ohranila svojo prepoznavnost v ožjem in širšem družbenem okolju, ni dvoma. Ob takih mladih ljudeh, kot je Manca, je lahko naša skrb za prihodnost vsaj za spoznanje ublažena.

Kapš Petra
Petra Kapš je bila v vseh letnikih gimnazije odlična učenka s spričevali, v katerih bi z lupo iskali oceno, ki ni odlična, poleg tega pa je uspešno sodelovala na številnih tekmovanjih v znanju. Njeno področje je naravoslovje z matematiko, zato je prejela številna bronasta in eno srebrno priznanje iz znanja matematike, fizike in kemije. Sošolci so jo pogosto poiskali, ko so potrebovali kako usmeritev pri učenju, in vedno se je potrudila po svojih najboljših močeh, da jim je pomagala. Petra se je odločila za študij farmacije, ki ji bo, tako kot poklic farmacevtke, zaradi njene intelektualne širine in izjemne študijske kondicije nedvomno v veselje in zadovoljstvo. Pri nadaljnji življenjski poti jo bo vodila bogata dota, ki jo je prejela doma in ob dosedanjem šolanju ter jo je na ŠCRM radodarno delila z nami: socialna zrelost, prisrčen in izviren humor in pronicljivost.

Kapš Urša
Urša Kapš se je po prvem letniku gimnazije ustalila na pretežno odličnih ocenah, poleg tega pa je uspešno sodelovala na številnih tekmovanjih v znanju. Njeno področje je naravoslovje z matematiko, zato ne presenečajo številna bronasta in dve srebrni priznanji iz znanja matematike in kemije, ki jih je prejela. Vztrajnost in izjemna delavnost sta ji pomagali k napredku tudi na področjih, na katerih je morala nenehno premagovati ovire. Njena začetna neopaznost se že ob nekaj vprašanjih in dvomih, ki jih izreče tiho, a premočrtno, v očeh sošolcev in učiteljev spremeni v občudovanja vredno notranje bogastvo.  Urša se je odločila za študij biokemije, kar bo slovensko naravoslovje obogatilo s kritično in hkrati odprto strokovnjakinjo, dobrodošlo v našem prostoru in času

Smolnikar Peter

Peter Smolnikar je vse od prvega letnika gimnazije odličen učenec, poleg tega pa je uspešno sodeloval na številnih tekmovanjih v znanju. Njegovo področje je naravoslovje z matematiko, zato je prejel številna bronasta in dve srebrni priznanji iz znanja matematike in fizike.  Peter je v gimnazijskih letih sošolce in profesorje navduševal predvsem s svojo neposrednostjo in odkritostjo, ki pa smo ju morali vedno izzvati, saj je sicer »raje molčal kot imel prav«. Bister in razgledan fant, vajen fizičnega dela v nenehnem stiku z naravo, ki greje in daje kruh, je upanje in obet prihodnosti za vse nas.   Peter se je odločil za študij gozdarstva. Intelektualno, duhovno in fizično predznanje, ki ju premore, sta izjemna. Vse, kar si lahko želimo ob njegovi poti do poklica in ob kasnejšem opravljanju le-tega, je to, da bo kultura z delom požlahtnjenih rok in zdravega duha prevladala nad kratkovidnostjo današnjega dne.

Podbrežnik Ana
Ana je bila vsa štiri leta šolanja na gimnaziji dijakinja z odličnim učnim uspehom. Prejela je zlato priznanje iz nemške bralne značke, srebrno priznanje iz angleške bralne značke, uspešno je opravila izpit FCE in pridobila mednarodno priznani certifikat o znanju angleškega jezika. Znanje nemškega jezika je potrdila z uspešno opravljenim izpitom Nemške jezikovne diplome DSD. Na tekmovanju mladih raziskovalcev je prejela bronasto priznanje. Svoj pozitiven odnos do šole in učenja je prenašala na svoje sošolke in sošolce, še posebej je vzpodbujala tiste, ki so imeli občasno težave ali manj volje do učenja. Njim je nesebično namenila veliko svojega prostega časa ne samo po pouku, temveč tudi med počitnicami. Čeprav je bila predsednica razredne skupnosti samo zadnji dve leti, je veliko dela v razredni skupnosti opravljala tudi v prvih dveh letih. Ves čas je bila vez med sošolci in učitelji, vedno se je korektno zavzemala za reševanje težav v razredu. Vsako delo, ki se ga je lotila, je opravila z občutkom dolžnosti in odgovornosti. In ne nazadnje je Ana dijakinja z velikim posluhom za socialno šibke. V letošnjem šolskem letu je dala pobudo in uspešno izpeljala humanitarno akcijo »Anina zvezdica« .

Prašnikar Vesna
Vesna Prašnikar je vsa leta med sošolci izstopala v svojem odnosu do dela, v odnosu do svojih sošolcev in do profesorjev. Bila je pridna in marljiva učenka, prijazna in topla sošolka, ki je vedno z veseljem priskočila na pomoč ostalim dijakom, če so jo potrebovali. Poštena, spoštljiva in odkrita je bila tudi v odnosu do učiteljev. Vse te lastnosti, ki krasijo njen značaj, so jo poleg vztrajnosti in sprotnega dela ob njenem vedno radovednem in raziskovalnem umu vodile in pripeljale k ciljem, ki so bili vedno zastavljeni visoko in še višje. Njen cilj je bil odličnost in ne zgolj sivo povprečje. Tako je bila Vesna vsa štiri leta odlična dijakinja, v četrtem letniku pa je osvojila tudi srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz ekonomije. Verjamem, da  bodo tudi v prihodnje vse omenjene pozitivne lastnosti njenega značaja izbirale prave poti.

Osnovna šola CIRIUS Kamnik

Sertollaj Almira
Verjeti moraš, da je mogoče. Vztrajati moraš, da nemogoče postane mogoče. Želeti si moraš storiti  stvari, ki so za druge enostavne, zate pa nemogoče. S trudom, ki včasih preseže zmožnosti, dosežeš cilj. Almira Sertollaj, učenka 9.  razreda Prilagojenega programa z NIS Osnovne šole Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik  dokazuje, da se da z izjemno prizadevnostjo in močno voljo v kratkem času naučiti tujega jezika, slediti snovi pri vseh učnih predmetih in uspešno zaključiti osnovno šolo. Sodelovala je v šolskem parlamentu in s prispevkom suvereno zastopala na otroškem nacionalnem parlamentu našo šolo. Zadnji dve leti  trenira in tekmuje v dvoranskem balinanju. Almira je pozitivna, solidarna in poštena v odnosih do sošolcev. Vedno najde primerne besede in ima velik posluh ter razumevanje za vsakega. Prav je, da se jo nagradi s priznanjem, saj je to vzpodbuda za njeno prihodnost in zgled za druge, da bodo spoznali, da  trud ni nikoli zaman.

Srednja šola CIRIUS Kamnik

Korbar Jasmin
Jasmin Korbar je dijak 5. letnika poklicno tehniškega izobraževanja Ekonomski tehnik PTI Srednje šole CIRIUS Kamnik. Zadnji letnik tega programa je zanj zaradi narave njegove zdravstvenega stanja podaljšan, tako da ga sedaj obiskuje drugo leto in ga bo v letošnjem šolskem letu s poklicno maturo tudi zaključil. V vseh letih šolanja v CIRIUS Kamnik je dijak Jasmin vseskozi izkazoval velik interes za predavane vsebine ter se aktivno vključeval v dogajanje med urami. Veliko zanimanje je pokazal predvsem za ekonomske vsebine, kakor tudi za dogajanje v Sloveniji in v svetu. Tako je nadpovprečno napredoval v znanju in razumevanju ekonomskih in družbenih pojavov, kar je izkazoval s svojimi ocenami in tudi splošnim učnim uspehom. Ob vsem velja poudariti, da je Jasmin za svoje dosežke in uspehe potreboval veliko več časa in truda kot drugi dijaki in dijakinje. Zato so njegovi uspehi še toliko bolj opazni in je lahko tako z vidika vztrajnosti vzor za marsikoga.

Muratović Haris
Haris Muratović je prav tako dijak 5. letnika poklicno tehniškega izobraževanja Ekonomski tehnik PTI Srednje šole CIRIUS Kamnik in bo tako v letošnjem šolskem letu zaključil izobraževanje v naši instituciji. Ob dobrem učnem uspehu je dijak v vseh letih izkazoval velik interes za športne aktivnosti. Tako je dokazal, da se lahko dijaki in dijakinje kljub gibalni oviranosti dokažejo tudi na tem področju. Med svojim bivanjem v CIRIUS Kamnik se je še posebej posvetil plavanju, kjer je na državnem nivoju dosegel nekaj vidnih rezultatov. Dijak Haris je v letih izobraževanja na Srednji šoli CIRIUS Kamnik dosegel tudi zelo velik napredek glede lastne organiziranosti ter argumentiranja svojih stališč, tako na osebnostnem kot tudi strokovnem področju. Ob tem velja, da zna prisluhniti tudi mnenju drugih, čeprav se z njimi vedno ne strinja. S tega vidika se bo lahko enakopravno vključil v širšo družbo in ji ob svojem času dal še večji prispevek.

 

 


<< Nazaj | Novice