Mali grad

Župan podelil knjižne nagrade najboljšim učenkam, učencem in dijakom

04.06.2013

 

Na gradu Zaprice je popoldan župan Marjan Šarec podelil knjižne nagrade najboljšim učenkam, učencem in dijakom kamniških osnovnih in srednjih šol ter Glasbene šole Kamnik v šolskem letu 2012/2013.

Najboljšim 34. učenkam, učencem in dijakom naše občine je župan Marjan Šarec iskreno čestital za njihov uspeh, ponosnim staršem pa izrekel zahvale za podporo in pomoč, mentorjem in ostalemu strokovnemu osebju pa za kvaliteten učni proces otrok. »Vi ste najboljše kar občina Kamnik premore in prav je, da smo se na tem mestu tega tudi spomnili in vam bodo podeljene nagrade. Danes velikokrat poslušamo, kako je znanje pomembno in je tisto, ki nas bo peljalo naprej. Nihče pa pravzaprav, tako se zdi, ne zagotovi ljudem, ki to znanje imajo, da bi ga uporabili v praksi. Zdi se, kot da nihče več ne opravlja poklica, za katerega se je šolal. Veliko slišimo o bojazni bega možganov. Le-ta je za šolski sistem in celotno družbo nekaj najhujšega kar se lahko zgodi. Kajti s tem izgublja tisto, kar imamo in smo si pridobili sami, s svojim znanjem, trudom, prizadevanji in potem to znanje uporablja nekdo drug. Zakaj to govorim? Zato, ker se danes zdi, da se v tej državi ni več vredno šolati in vredno stremeti k višjim ciljem, ampak vse preveva apatija. Češ, da je vse zaman in ni ničesar več, za kar bi se borili in si prizadevali. Vi ste danes dokaz, da ni tako. V svojem obdobju ste vedeli, da se s trudom marsikaj doseže. In te nagrade tukaj, so samo krona tega vašega prizadevanja. Obenem tudi velika zahvala za vaš trud in hkrati spodbuda za naprej. Vi ste tisti, ki boste steber družbe in od vas se bo pričakovalo, da boste to družbo peljali naprej in s svojim znanjem in vedenjem pomagali naši državi. Država, Evropa in svet so v krizi. A niso samo v krizi gospodarstva, ampak smo morda predvsem v krizi vrednot. Kajti golo znanje in goli boji za obstanek ne pomagajo narodu v iskanju boljše poti, če ni zraven tudi vrednot in zavedanja, da bomo s tem znanjem tudi pomagali in nekomu omogočili, da bo živel boljše. Znanje je vedno pogoj za izboljševanje sveta, le-to pa se lahko vrši na različnih področjih. Bodisi v tehniki, bodisi v družboslovju. Upam, da vam bo današnja prireditev ostala v trajnem spominu in se boste zavedali, da smo na vas ponosni, da ste del naše občine. Bodite še naprej to kar ste. Bodite najboljši in ostanite takšni. Ne sramujte se biti najboljši. Skupaj z vami pa bomo vsi stremeli k boljšemu svetu in premagovanju težkih razmer«, je še povedal župan.

Za kulturno popestritev dogajanja so poskrbeli člani improvizacijske skupine skupaj z Igorjem Bračičem, ki je povezoval današnji program. Člani MC Kotlovnice pa so po uradnem delu prireditve poskrbeli za atraktivno predstavitev njihovega delovanja.

Dobitniki priznanj in obrazložitve

OŠ Frana Albrehta

Mihael Boštjan Končar           

Vsa leta šolanja je vesten učenec, ki je s svojim odnosom do učenja zgled svojim sošolcem. Je bister in delaven učenec z jasnimi prioritetami, kar se kaže na vseh področjih, tako na šolskih kot športnem. Odraz tega je seveda tudi vsakoleten odličen učni uspeh. Je vedoželjen, zato se udeležuje tekmovanj z več področij. Samo v letošnjem šolskem letu je tako osvojil zlato priznanje na tekmovanju iz geografije, srebrna priznanja na Proteusovem tekmovanju iz biologije, na tekmovanju iz zgodovine, fizike in na tekmovanju Matematični kenguru ter bronasto priznanje na tekmovanju iz kemije. Pohvale vredna je tudi njegova sposobnost usklajevanja šolskih obveznosti s športnimi. Mihael je član Plavalnega kluba Olimpija in ima status športnika. V vseh letih šolanja vsakodnevni treningi nikoli niso bili ovira pri izpolnjevanju šolskih obveznosti. Naloge opravlja kvalitetno in vedno pravočasno. Sošolci ga opisujejo kot dobrega prijatelja, ki jim rad priskoči, in kot razrednega mirovnika. Njegov odnos do učiteljev je spoštljiv in vljuden.

Brina Kvasič

Brina je bila vseh devet let osnovnega šolanja vestna učenka s pozitivnim odnosom do učenja. Njen učni uspeh je bil vseskozi odličen, naloge pa zelo dobro opravljene. Udeleževala se je tekmovanj z več področij. Letos je osvojila srebrno tekmovanje na Proteusovem tekmovanju iz biologije, bronasto priznanje na Cankarjevem tekmovanju iz slovenščine. Sošolci jo opisujejo kot prijazno, mirno in dobro prijateljico, učitelji pa kot spoštljivo, bistro in delavno učenko s čutom za pravičnost. Obiskuje tudi glasbeno šolo, kjer se uči klavir. S svojimi nastopi nas je vsa leta razveseljevala na razrednih prireditvah.

Žan Golob

Žan je zelo vesten, marljiv, umirjen in odgovoren učenec, ki je pokazal veliko potenciala na intelektualnem in umetniškem področju in ki poleg rednega osnovnošolskega programa redno obiskuje glasbeno šolo. Svojo nadarjenost in sposobnosti je pokazal na različnih šolskih in izven šolskih tekmovanjih ter se loteval dodatnih nalog na različnih drugih področjih. Žana odlikuje močan občutek za pravičnost in nesebičnost, in sicer zna prisluhniti drugim in je vedno pripravljen pomagati učencem in učenkam pri učenju oziroma na kateremkoli področju, tako da je med sošolci priljubljen ter ima do učiteljev in ostalih delavcev šole zelo spoštljiv odnos.

Veronika Vodnik

Veronika je učenka 9. c razreda, ki  je s svojim vestnim in skrbnim vedenjem do dela v šoli in svojih sovrstnikov pokazala, da je oseba, ki je ne najdemo na vsakem koraku. Skozi vsa leta šolanja je pokazala, kaj vse zmore in kaj vse jo zanima. Udejstvovala se je na mnogih dejavnostih in vanje vložila velik del sebe. Svojo nadarjenost je pokazala na šolskih in državnih tekmovanjih, kjer je dosegla lepe rezultate. Veronika je zanesljiva oseba, ki je pripravljena prisluhniti in pomagati. Vsa leta je pomagala pri delovanju razredne skupnosti in veliko pripomogla k njenemu uspehu.

Matevž Planko

Matevž je prav tako učenec 9. c razreda, ki je skozi vsa leta šolanja bil marljiv, odgovoren in spoštljiv učenec. Svojo nadarjenost in življensko strast je pokazal v mnogih športnih dosežkih, ki jih kar ne moremo prešteti, a je kljub temu ohranil svojo preprostost in pozitivno naravnanost do šolskega dela. V razredno skupnost je vnašal določen ponos, mirnost in spoštovanje do sovrstnikov.

OŠ Toma Brejca

Laura Ahlin

Laura je poleg velikega števila bronastih priznanj osvojila pet srebrnih priznanj ter dve zlati priznanji, in sicer zlato priznanje iz razvedrilne matematike ter osvojeno 1. mesto na državnem tekmovanju in zlato priznanje iz matematike. Je tudi prejemnica diamantnega kenguruja, zlate slovenske in zlate angleške bralne značke. V šoli obiskuje številne dejavnosti, dodatni pouk iz slovenščine, matematike, fizike, angleščine, kemije, zgodovine, ure vokalne tehnike in pevskega zbora ter gledališki klub. Tudi izven šole je aktivna, saj obiskuje karate in tečaj angleščine. Laura je učenka, ki je zelo priljubljena tudi med svojimi sošolci, rada pomaga drugim, je zanesljiva, odločna in samozavestna učenka. Pri pouku sodeluje in tudi pove svoje mnenje in poglede. Znanje osvaja tudi samoiniciativno in samostojno in tudi to ji zagotavlja, da ima na določenih področjih zelo poglobljena znanja. Laura zelo rada bere, je dojemljiva za ritem in harmonijo besed, se zanima za dramsko dejavnost in aktivno v njej sodeluje, saj smo jo videvali na odru ob različnih prireditvah. Zelo dobro improvizira, imitira in se zna vživeti v določeno vlogo. Na odru smo jo spremljali vsa leta tudi kot pevko v pevskemu zboru, kjer je dodala svoj vokal pri sprejemu prvošolčkov, na vsakoletni reviji pevskih zborov ter na novoletni prireditvi. Laura je vzgled drugim sošolcem, čestitamo ji za dosežena priznanja ter ji želimo še naprej veliko uspehov.

Urban Ogrinec

Redkokdaj srečaš učenca, ki bi bil tako dober in uspešen na vseh področjih. Je najuspešnejši učenec letošnje generacije devotošolcev in vseh prejšnjih generacij OŠ Toma Brejca.  Že v 7. razredu je na državnem tekmovanju osvojil zlato priznanje iz logike, v 8. razredu tri zlata priznanja (iz matematike, razvedrilne matematike in fizike), letos pa kar šest zlatih priznanj (iz matematike, razvedrilne matematike, logike, fizike, kemije in astronomije) in poleg teh še dve tretji nagradi (iz fizike in astronomije). Srebrnih in bronastih priznanj sploh nismo šteli, ker jih je preveč. Osvojil je tudi Diamantni kenguru iz matematike ter bil nagrajen z izletom v Benetke. V lanskem šolskem letu je bil član zmagovalne ekipe OŠ Toma Brejca na kvizu o Kamniku. Ima izreden občutek za muziciranje in je virtuoz na flavti. Dobro pozna pregovor: zdrav duh je v zdravem telesu, zato je aktiven tudi na športnem področju. Sicer pa je Urban fant z velikim srcem, zanesljiv, razgledan, željan novih spoznanj, vztrajen, tako v šoli kot v življenju. Njegov življenjski moto je: »Samo še to!« In vedoželjni Urban pogumno odkoraka naprej!

Ana Špoljarić

Je izjemno nadarjena, prizadevna, vztrajna, zanesljiva ter vedno vljudna in nasmejana devetošolka. Njeno znanje in razgledanost se odražata tako v razredu kot pri prijateljih.  Že v lanskem šolskem letu je na državnem tekmovanju osvojila zlato priznanje iz logike ter dve srebrni priznanji (iz matematike in razvedrilne matematike), letos pa je zbirko priznanj dopolnila še s srebrnim priznanjem iz logike, matematike in razvedrilne matematike. Odbojka je njena velika ljubezen, brez katere si težko predstavlja življenje. Je članica ekipe OK Calcit, ki je pred dvema letoma osvojila naslov državnih prvakinj v mali odbojki. Z odlično igro pomaga tudi ekipi OŠ Toma Brejca na vseh odbojkarskih tekmovanjih. V letošnjem šolskem letu je s soigralkami v odbojki na mivki osvojila 2. mesto na državnem tekmovanju. Ana je tudi izredna glasbenica na saksofonu, ki nam je polepšala nešteto šolskih prireditev. Njen življenjski moto je kitajski pregovor, ki ji zmeraj vliva upanje: Veličina ni v tem, da nikoli ne padeš, temveč, da se po padcu vedno pobereš.                                                                        

OŠ Marije Vere

Ariana Godicelj

Ariana je vestna in skrbna učenka z mnogimi talenti. Sodelovala je v številnih projektih, natečajih in tekmovanjih. Svojo vsestranskost je dokazovala na tekmovanjih iz znanja iz zelo različnih predmetov in v osvajanju različnih bralnih značk. Največ pa se je udejstvovala na kulturno umetniškem področju. Vsa leta je bila članica šolskega pevskega zbora in sodelovala na številnih proslavah. Sodelovala je v šolskem muziklu Kresniček, še bolj pa si jo bomo zapomnili v naslovni vlogi v muziklu Želvica Bara gre na morje. Njeni najvidnejši dosežki pa so vezani na likovno področje. Ob nagradah na številnih likovnih natečajih nam in mnogim ljubiteljem smučarskih poletov in Planice ostaja njena slika smučarskega skakalca, s katero je zmagala na planiškem likovnem natečaju in je bila natisnjena na vseh vstopnicah planiškega tedna poletov. Ariani želimo, da bi tudi v prihodnje razvijala svoje številne talente in nas še naprej razveseljevala s svojim ustvarjanjem.

Danijel Vurunić

Danijel je učenec, z nadvse resnim in kritičnim odnosom do dogajanja okoli sebe in do sprejemanja odgovornosti. Danijel je nadarjen fant z obsežno zalogo znanja. Je eden izmed redkih, ki jim nobena dejavnost, s katerimi se navadno ukvarjajo osnovnošolci, ni tuja, ampak niza številne uspehe in priznanja prav na vseh področjih. Letošnji dosežki so:

Tudi sicer ni čisto običajen fant kot večina sošolcev. Že vrsto let se ukvarja z nogometom, umetniško nadarjenost izraža z likovnimi stvaritvami, v njegovem spričevalu so vsa leta šolanja same odlične ocene. Danijel je fant, ki je vedno pripravljen. Želimo mu  veliko mladostniškega optimizma, uspehov, pozitivnih izkušenj in energije na nadaljnji poti šolanja in odraščanja.

Darja Dolinšek

Je skromna in mirna učenka, a ko se nečesa loti je vztrajna in natančna. Vedno se lahko zanesemo, da bo prizadevno in pravočasno opravila sprejeto nalogo. Vsa leta šolanja na OŠ Marije Vere je bila zelo aktivna na številnih področjih. Sodelovala je na različnih tekmovanjih iz znanja iz različnih predmetov, osvajala Vegova in Cankarjeva priznanja, svoje znanje dokazovala na številnih kvizih, ekološko zavest v ekoloških projektih, odgovorno vlogo v družbi pa pri projektu medgeneracijsko druženje. Slovenske, nemške in angleške bralne značke dokazujejo, da je nadarjena za jezike in da rada bere, nagrade na literarnih natečajih, da obvlada tudi pisanje. Uspešna je na likovno umetniškem področju. Vsa leta je sodelovala v šolskem pevskem zboru in na številnih proslavah. Zapomnili si jo bomo po njenih vlogah v šolskih muziklih Kresniček in Želvica Bara gre na morje. Želimo ji, da še naprej ostane taka kot je, vestna, mirna in marljiva, vzor sošolcem, mlajšim učencem, pa tudi nam starejšim.

OŠ Stranje

Maks Kumek

Maks Kumek je fant, o katerem bomo gotovo še kaj dobrega slišali: dejaven je na veliko področjih, lahko mu zaupamo zelo odgovorne naloge, nas pa ni potrebno skrbeti, da ne bi bile dobro opravljene, zna jih tudi nadgraditi s svojimi idejami. Je nasmejan, prijazen, pameten fant, ki je zelo komunikativen. V zadrego ga ne boste spravili tudi, če se bi želeli pogovarjati z njim  angleško ali nemško. Pomagal je sošolkam in sošolcem, če so imeli težave z učenjem. Osvojil je bronasto priznanje iz logike in iz znanja sladkorne bolezni, kemije, angleščine, matematike, fizike in nemščine. Srebrna priznanja je osvojil iz logike, angleščine, matematike in nemščine. Rad bere, saj je vsa leta šolanja osvojil slovensko bralno značko. Letos je osvojil tudi zlato angleško bralno značko. Tako kot njegova sošolka Lucija, zna Maks prebrano zelo dobro analizirati in povezovati z že znanimi stvarmi. Prav tako v svoja razmišljanja vpleta njemu lastne, iskrene in raziskovalne zamisli. Zna se hitro in dobro odločati, svoje odločitve zna pojasnjevati z dobrimi in argumentiranimi razlogi. Maks je delaven in prizadeven pri šolskem delu, uživa pa v dolgih sprehodih s svojo psičko in v igranju klavirja.  V razredu smo se nanj lahko vedno zanesli, zato je vedno dobival zahtevne naloge, ki jih je dobro opravil. Pravi, da si v življenju želi postati zdravnik.

Ana Skok

Učenka se vseh stvari loteva temeljito, odgovorno, natančno in z veliko mero discipline, kar se predvsem odraža na šolskem področju, kjer je v vseh letih šolanja in tudi v letošnjem šolskem letu dosegla izjemne uspehe. Priznanja je v letošnjem šolskem letu dosegla skoraj na vseh področjih, kar dokazuje njeno široko znanje in zanimanje.

Najvidnejši dosežki učenke Ane Skok v letošnjem šolskem letu so:

Učenki Ani Skok iskreno čestitam in želim uspešno nadaljevanje začrtane poti.

Lucija Pevec

Lucija Pevec je dekle, ki si jo prav gotovo želi vsakdo imeti v svoji bližini: nasmejana, prijazna, pametna, zna zelo dobro poslušati in slišati sočloveka in tudi pametno svetovati. Rajši je bolj v ozadju, je bolj tiha, nežna in skromna, a stopi v ospredje, ko je potrebno pokazati svoje znanje ali pomagati drugim. V letošnjem letu je sodelovala pri vodenju šolskega parlamenta, sodelovala je tudi v občinskem in državnem otroškem parlamentu. Zelo rada bere knjige: slovensko bralno značko je osvojila vsa leta šolanja, prav tako je letos osvojila zlato angleško bralno značko. Letos je obiskovala dramsko skupino, dodatni pouk biologije, kemije, matematike, angleščine in zgodovine, hodila je k interesnim dejavnostim Logika in Diabetes. Na vseh tekmovanjih, ki se jih je udeležila, je prejela bronasta priznanja, srebrna pa iz znanja biologije, sladkorne bolezni in zgodovine. Iz znanja zgodovine je prejela tudi zlato priznanje. Lucija je zelo delavna in prizadevna pri vsakem delu. V razredu se nanjo lahko vedno zanesemo tako sošolci in sošolke kot učitelji. Zna organizirati ali sama naredi, kar je potrebno (odlična tajnica in blagajničarka razreda). Najpomembneje pa je, da je Lucija pozitivni človek, ki v vsak prostor, kamor pride, prinese sonce nasmeha!

OŠ Šmartno v Tuhinju

Špela Voljkar                     

Špela je odgovorna, skrbna, prizadevna učenka, ki je med sošolci zelo priljubljena zaradi njenega smisla za humor, zaradi česar širi smeh in pozitivno energijo okrog sebe. Delček svojega prostega časa nameni tudi sodelovanju z gasilskim društvom. Matematika je njeno res močno področje, kar dokazujejo 3 osvojena srebrna Vegova priznanja. Tekmovanja iz logike so pokazala, da ji ugotavljanje logičnih povezav ne povzroča težav, saj je v zadnjih treh letih osvojila dve bronast priznanji in eno srebrno. Da dojema matematiko kot razvedrilo, dokazuje njena uspešna udeležba na tekmovanju iz razvedrilne matematike. Neznano ji ni niti področje sladkorne bolezni, saj je svoje znanje o njej dokazala s srebrnim priznanjem. Svoje izvirne zamisli, nekaj vodstvenih sposobnosti in zmožnost dela v skupini so bili najbrž ključni dejavniki, da je uspešno sodelovala v skupini, ki je s turistično nalogo Oštarija Pr' jabuk osvojila srebrno priznanje in zlato priznanje za najboljšo turistično tržnico po mnenju komisije mladih. Svojo nadarjenost je nadgrajevala pri številnih interesnih dejavnostih, ob tem pa se bogatila z branjem knjig v slovenščini in tudi v angleščini in nemščini. V vseh devetih letih osnovne šole je bila odlična, se trudila in zelo uspešno zastopala svojo šolo.

Teja Bajde

Teja je devetošolka, ki bi jo najlaže označili kot ustvarjalno, bistro, delavno in zanesljivo učenko, ki realno postavlja svoje cilje in jih uresničuje, ob tem pa ji ostaja dovolj energije za pomoč sošolcem v vsakovrstnih situacijah. Svojo zmožnost estetskega doživljanja in dojemanja literature dokazuje osvojeno srebrno Cankarjevo priznanje, nedvomno pa je bogatila svoj besedni zaklad tujih jezikov z branjem knjig v angleščini in nemščini. Lanskoletnemu zlatemu priznanju na državnem tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava, je letos sledilo srebrno. Raznovrstno paleto njenih močnih področij kaže tudi njeno uspešno sodelovanje na tekmovanjih iz različnih področij, saj je prejela Proteusovo priznanje iz znanja biologije, bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz logike, bronasto priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz znanja zgodovine, Vegovo priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru. Uvrstila se je v tekmovalno skupino, ki je predstavljala šolo na tekmovanju Mladina in gore, izkušnje in znanje za uspešno sodelovanje pa je pridobila tudi z obiskovanjem gora, kjer zagotovo nastanejo mnoge zanimive fotografije, s katerimi sodeluje tudi na natečajih. Pri različnih interesnih dejavnostih nadgrajuje svojo nadarjenost, največ svojega prostega časa pa nameni plesu, pri katerem prav blesti.

Boštjan Zajec

Boštjan je prijazen, duhovit fant, ki s svojim optimizmom širi dobro voljo med sošolci, svoje učne uspehe pri pouku pa nadgrajuje s sodelovanjem na tekmovanjih, na katerih je v tem šolskem letu dosegel bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz logike, bronasto Vegovo priznanje iz znanja matematike, bronasto priznanje na tekmovanju iz razvedrilne matematike, bronasto Preglovo priznanje na tekmovanju iz znanja kemije. Osvojeni srebrni priznanji pri angleški in nemški bralni znački pa dokazujeta, da v prostem času rad poseže za knjigo, kar je nedvomno dobra popotnica za nadaljnje življenje. Lanskoletno sodelovanje v skupini, ki je pripravljala turistično nalogo se je izkazalo kot zelo uspešno, saj so osvojili zlato priznanje na festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Boštjan se znajde tudi pri različnih športnih aktivnostih, saj je nastopil  na občinskem prvenstvu v nogometu, atletiki in krosu. Boštjan igra harmoniko in pogosto vsi učenci in učitelji med odmori uživamo, ko skupaj s svojim ansablom zaigra kakšno pesem. Glasbeno nadarjenost pa razvija tudi pri pevskem zboru. 

OŠ 27. julij Kamnik

Luka Šimenc

Luka je v šolskem letu 2012/13 osvojil 1. mesto na tekmovanju Mladih tehnikov ljubljansko-gorenjske regije ter 10.05.2013 postal državni prvak. Sodeluje v otroškem pevskem zboru. Z zborom je nastopal na koncertu Prifarskih muzikantov. Letos se bo udeležil državne revije »Zaplešimo, zapojmo, zaigrajmo«. 11. 5.2013 pa je na Specialni olimpijadi gorenjske regije dosegel 1. mesto v elementih namiznega tenisa. Je marljiv, vesten učenec, vedno pripravljen pomagati. Zelo rad bere in sodeluje na vseh šolskih prireditvah.

Nives Hribar  

Nives je v šolskem letu 2012/13 osvojila 1. mesto iz znanja računalniškega programa Worda na državnem tekmovanju iz računalništva za nižji izobrazbeni standard. Je vidna članica pevskega zbora šole, 11. aprila 2013, so nastopili kot posebni gostje na koncertu Prifarskih muzikantov v domu kulture Kamnik. 28. maja 2013 se je v sklopu zbora udeležila državne revije »Zaplešimo, zapojmo, zaigramo«. Redno nastopa na vseh šolskih prireditvah, kjer se vedno zelo izkaže, izstopa predvsem pri recitacijah ter petju, nastopa tudi v plesnih točkah. Učenka je zelo motivirana za sodelovanje na tekmovanju na občinskem Kvizu o poznavanju Kamnika. Skozi celo šolsko leto sodeluje v šolskem parlamentu ter v novinarskem krožku, kjer pomaga oblikovati in urejati članke za šolski časopis. Rada bere, zato je tudi v letošnjem šolskem letu usvojila bralno značko. Pri pouku je vestna, marljiva, zelo pripravljena je nesebično pomagati drugim učencem.

Glasbena šola Kamnik

Tara Korica

Kamničanka Tara Korica, je učenka 6. razreda violončela na Glasbeni šoli Kamnik, v razredu prof. Mirele Rihtar. Letos se je udeležila 5. mednarodnega tekmovanja mladih glasbenikov v Trevisu,v Italij, in prejela tretjo nagrado, prvi dve nagradi v njeni kategoriji nista bili dodeljeni. Tara redno nastopa na javnih nastopih glasbene šole ter drugih ustanov,in s svojim muziciranjem prispeva k  glasbenem življenju kamniške občine. V naslednjem šolskem letu se namerava udeležiti sprejemnega izpita na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Tara je zelo pridna  in nadarjena učenka violončela in nedvomno perspektivna mlada čelistka.

Marija Zelič

Marija Zelič je začela obiskovati pouk violine pri prof. Janezu Klobčarju. Pred tremi leti se je odločila, da bo obiskovala tudi pouk klavirja, saj je bila njena največja želja nadaljevati glasbeno šolanje. Marijin prvi klavirski učitelj je bil Marko Heričko, že po nekaj mesecih pa je prišla v razred prof. Marije Holcar, ki jo je uspešno pripravila na sprejemni izpit na Konservatorij za glasbo v Ljubljani, kjer ga je tudi v letošnjem marcu uspešno opravila. Marija je marljiva, resna, zanesljiva in prijetna in se očitno odreka marsikateri uri svojega prostega časa in se posveča študiju. Vedno pride na ure pripravljena, tudi z novimi idejami. Na njeni nadaljnji glasbeni poti ji želimo mnogo uspehov.

Simona Kočar

Simona Kočar je začela svojo plesno kariero kot show dance in jazz plesalka. Balet je začela obiskovati v Glasbeni šoli Kamnik pred 5 leti v razredu Ane Trojnar. V pretekli sezoni se je kot najmljaša članica pridružila prvi slovenski moderno-baletni skupini Kjara Dance Project ter nastopala v predstavah Razpotje in Compassion v Cankarjevem domu. Odlikujejo jo prefinjeni gibi in mehkoba gibanja. Na letošnjem Baletnem koncertu se je izkazala z zahtevnejšo baletno variacijo kakor z avtorsko sodobno-plesno koreografijo. Pretekli mesec je uspešno opravila sprejemne izpite na srednjo baletno šolo. Iskreno ji čestitamo za ta uspeh in ji želimo ogromno izpolnjujočih trenutkov na plesni življenjski poti!

Aleksander Sever

Aleksander Sever je zelo talentiran, deloven, prizadeven, zanesljiv, vesten in z izrednim posluhom in občutkom za glasbo nadarjen učenec tolkal. V letošnjem letu končuje 6. razred oddelka za tolkala v Glasbeni šoli Kamnik pod mentorstvom učitelja Martina Janežiča. Do glasbe in umetnosti ima zelo odgovoren odnos in mu je tudi cilj postati profesionalni tolkalec. Spomladi je uspešno opravil sprejemne preizkuse na Konservatoriju za glasbo v Ljubljani, kjer bo jeseni svoje znanje tudi nadgrajeval. Redno ga lahko spremljamo na vseh večjih in manjših šolskih in izvenšolskih nastopih v kamniški občini in izven nje. Redno sodeluje v komorni skupini tolkal, šolskem pihalnem orkestru kot tudi v Mestni godbi Kamnik. Vedno je pripravljen pomagati in z veseljem sodeluje tudi pri eksperimentalnih glasbenih projektih.

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Anita Jeglič

Anita Jeglič je bila vsa štiri leta gimnazije najboljša učenka v razredu z odličnimi spričevali, poleg tega pa je uspešno sodelovala na številnih tekmovanjih v znanju. Med najbolj vidnimi je doseženo 2. mesto oziroma srebrno priznanje na državnem tekmovanju v raziskovalnih nalogah in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz biologije ter mesto 1. rezerve v olimpijski ekipi. Na jezikovnem področju pri angleščini je dosegla FCE diplomo in pri nemščini DSD diplomo. Sodelovala je na različnih področjih in med drugim osvojila tudi zlato MEPI priznanje. Sošolci so jo pogosto poiskali, ko so potrebovali kako usmeritev pri učenju, in vedno se je potrudila po svojih najboljših močeh, da jim je pomagala. Anita se je odločila za študij dentalne medicine, ki ji bo, zaradi njene intelektualne širine in izjemne študijske kondicije, nedvomno v veselje in zadovoljstvo.

Andraž Dolar

Andraž Dolar  je bil vsa štiri leta odličen dijak gimnazije in se je poleg pouka udejstvoval še na različnih šolskih predvsem pa obšolskih dejavnostih in aktivnostih v domačem kraju. Na številnih predmetnih področjih je dosegel lepe uspehe. Sodeloval je na tekmovanjih iz različnih področij in dosegel 2. mesto oziroma srebrno priznanje na državnem tekmovanju v raziskovalnih nalogah in srebrno priznanje na državnem tekmovanje iz zgodovine. Kot dijak kamniške gimnazije je s svojim vestnim in vzornim delom postal vzgled skromnega a poštenega in vzornega dijaka, tako sošolcem kot profesorjem. Verjamemo, da bo svoje delo v enaki meri nadaljeval tudi na študiju medicine.

Maruša Klemenc

Maruša Klemenc je ena tistih dijakinj, ki svojo nadarjenost in prizadevnost kažejo na več področjih. O tem ne priča samo njen odličen uspeh vsa štiri leta v gimnazijskih klopeh, pač pa se je v tem času izkazala tudi na tekmovanjih s področja naravoslovja. Da zna opazovati naravo in dogajanja v naši okolici z očmi raziskovalke, je dokazala tudi z doseženim zlatim priznanjem na državnem tekmovanju raziskovalcev za nalogo s področja biologije in fizike. Sicer pa ni uspešna samo na šolskem področju. S svojo delavnostjo in vztrajnostjo uspeva tudi v športu, saj je že nekaj let med najboljšimi slovenskimi tekmovalkami v triatlonu. Je torej ena redkih, ki dosegajo vrhunske uspehe tako v šoli kot pri športu. Kljub temu je ostala skromna, s svojo iskrivostjo in vedrino pa ves čas prispeva tudi k prijetnemu vzdušju v razredu oziroma med prijatelji.

Nina Podjed

Nina Podjed je bila v vseh letih šolanja uspešna in vestna dijakinja. Vsako leto je dosegla odličen uspeh, poleg zavzetega dela v šoli pa se je udeležila tudi številnih tekmovanj, na katerih je dosegla vidne rezultate. Osvojila je zlato priznanje iz angleške bralne značke, srebrno priznanje na tekmovanju iz zgodovine, srebrno Cankarjevo priznanje, dvakrat bronasto priznanje iz logike, bronasto priznanje na tekmovanju iz kemije in matematike ter priznanje za najboljši haiku. Aktivno in zavzeto je sodelovala tudi pri šolskem recitatorskem krožku. Pri šolskem delu jo je odlikovala predvsem sposobnost logičnega in kritičnega razmišljanja ter vsestranska razgledanost. V štirih letih šolanja je kot dijakinja  napravila velik napredek tudi v osebnostnem razvoju – razvila se je v zelo odgovorno in zrelo osebnost. V odnosu do sošolcev je bila prijateljska, strpna in vedno pripravljena na tvorno sodelovanje. Učitelji so si jo zapomnili kot dijakinjo s prijetnim in spoštljivim vedenjem. 

Miha Hrovat

Miha Hrovat se je v štirih letih šolanja izkazal kot uspešen, nadarjen in vsestransko aktiven dijak. Vsako leto je dosegel odličen uspeh, ob vestno opravljenem šolskem delu se je udeležil tudi vrste tekmovanj, na katerih je dosegel vidne rezultate. Trikrat je osvojil bronasto Vegovo priznanje, enkrat bronasto priznanje v pisanju filozofskega eseja, enkrat bronasto Pregljevo priznanje, z oceno A pa je opravil tudi izpit iz angleškega jezika. Zavzeto se je udeleževal šolskih košarkarskih tekem. Pri šolskem delu ga je odlikovala predvsem zavzetost in sposobnost poglobljenega razumevanja šolske snovi, zaradi česar je bil tudi vzor svojim sošolcem in sošolkam. Poleg omenjenih ga odlikujejo tudi moralno-človeške lastnosti. Ima močan socialni čut, kar se je pokazalo zlasti v  odnosu do sošolcev – vedno jim je bil pripravljena pomagati pri učenju. Učitelji so si ga zapomnili kot zanimivega in prepričljivega sogovornika  z uglajenim in spoštljivim vedenjem.

Barbara Gavranović

Barbara Gavranović je odličnjakinja,  katere uspehi presegajo dosežke večine vrstnikov. Je ustvarjalna, ambiciozna, temeljita pri reševanju problemov in vešča v komunikaciji v tujih jezikih. V želji po novem znanju je pripravljena na žrtve in trdo delo, vsaki zastavljeni nalogi se popolnoma posveti. Lahko se pohvali z odlično opravljenimi mednarodnimi izpiti DSD I, DSD II ter FCE, prejela pa je tudi Vegova  in Cankarjeva priznanja. Prav tako ne moremo spregledati njene vidne vloge pri oblikovanju zgodovinske raziskovalne naloge z naslovom Vloga medijev v 10-dnevni vojni. Barbara zna kritično razmišljati, prav tako pa ima posluh za sočloveka in oblikovan občutek za pravičnost. Zahvaljujoč se njenim dosežkom in osebnim kvalitetam je bila mnogokrat ponos šole, zelo priljubljena pa je tudi med sošolci.

Nika Ponikvar

Nika Ponikvar je dijakinja, ki jo odlikuje velika predanost uresničevanju njenih jasno zastavljenih ciljev. Je zrela, odgovorna, zanesljiva oseba, ki je uspešna tako na šolskem področju kot pri obšolskih dejavnostih. Poleg odličnega uspeha je v času šolanja  na naši gimnaziji  dosegla zavidljive rezultate na tekmovanjih iz matematike, logike in angleščine, ter z odliko opravila mednarodno priznana izpita DSD in FCE. Nika je vidno prispevala k prepoznavnosti šole, saj je bila zaradi svojih kvalitet in znanja izbrana, da se kot ena od šestih slovenskih dijakov udeleži Evropskega mladinskega parlamenta in tam aktivno zastopa interese mladih. Njena prizadevnost, ustvarjalnost in optimizem so spodbudno vplivali tudi na razredno skupnost, katere del je bila, za kar so ji resnično hvaležni.

Anže Zupan

Anže Zupan je bil v vseh letnikih ekonomske gimnazije učno zelo uspešen dijak, ki pa se je poleg pouka izkazal pri številnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Na državnem tekmovanju iz ekonomije za ekonomske gimnazije je prejel zlato priznanje in bil član ekipe gimnazija ekipno, ki je dosegla prvo mesto v državi. Je uspešen in predan športnik, ki kljub napornim in rednim treningom redno in brez tarnanja opravlja svoje šolske in druge obveznosti. Anže je vsa leta med sošolci izstopal v svojem odnosu do dela, v odnosu do svojih sošolcev in do profesorjev. Je samodiscipliniran in marljiv dijak, prijazen sošolec, ki je vedno priskočil na pomoč ostalim dijakom, če so jo potrebovali. Pošten, spoštljiv in odkrit je bil tudi v odnosu do učiteljev.

Osnovna šola CIRIUS Kamnik

Nejc Hajšen

Centru-u se je pridružil v 5. razredu. V letih, ki jih je preživel na osnovni šoli, je zrasel v zrelega in samostojnega fanta, na katerega se lahko zaneseš, v fanta, ki poskrbi, da so naloge v razredu opravljene, v fanta, ki pomaga svojim sošolcem in vrstnikom, ko ti potrebujejo pomoč. Nejc je dober in zanesljiv prijatelj. Sodeluje pri številnih dejavnostih na nivoju šole, Centra in v državnem merilu. Njegovo sodelovanje je zeli opazno v šolskem orkestru, dramski skupini, skupini pravljičarjev, s planinskim krožkom odkriva bližnje vrhove. Največje uspehe je dosegel na športnem področju: tekmoval je v atletiki in plavanju na državnem nivoju, kjer je prejel številna priznanja in medalje. Zadnja leta pa je njegova velika ljubezen košarka na vozičkih, kjer ob trudu, ki ga vlaga, gotovo doživlja velike uspehe. Nagrada, ki jo prejema v tem trenutku, mu je v spodbudo za nadaljnje uspešno delo na šolskem področju in drugih dejavnostih, ki se jih bo v prihodnje loteval

Srednja šola CIRIUS Kamnik

Andrea Blažević

Andrea Blažević je dijakinja 5. zaključnega letnika poklicno tehniškega programa  Ekonomski tehnik. Po končani osnovni šoli se je vpisala v program Administrator/Administratorka in ga je zelo uspešno zaključila. Šolanje je želela še nadaljevati in tako se je vpisala v program ekonomski tehnik. V tem šolskem letu šolanje uspešno zaključuje z visokimi ocenami. Kljub težjemu hendikepu je Andrea Blažević imela vedno visoko zastavljene cilje v skladu s svojimi ideali - morala je težko in veliko delati, da je uresničila svoje želje. Ne le, da je Andrea Blažević  odlična učenka, prejela je tudi mnoga priznanja za obšolske dejavnosti: priznanje za pomoč sošolcem z učnimi težavami, večkrat je osvojila angleško bralno značko, sodelovala je v krožku slikanja na svilo, v plavalnem krožku. Vedno je bila potrpežljiva, požrtvovalna in pripravljena pomagati, bodisi pri učenju ali pri drugih težavah; sošolke in sošolci so se pogosto obračali nanjo za pomoč in nasvet ali le pogovor. Kljub svojim oviram je vedno našla čas in moč za druge. Profesorji in profesorice si jo bomo zapomnili po odličnem znanju in uglajenem vedenju, prisrčnosti in ljubeznivosti, sošolci in sošolke pa kot zanesljivo prijateljico, ki je bila vedno razpoložena za sodelovanje.

Blaž Romih

Blaž Romih je dijak 3. letnika nižjega poklicnega programa Pomožni administrator. Je zelo pozitiven, vesel in razgledan mladostnik. Ker ima hudo okvaro vida, sam zelo težko bere, posluša pa knjige preko računalnika, redno spremlja vsa poročila in novice preko televizije in radia ter na ta način pridobi veliko splošnih informacij, ki jih rad deli s svojimi sošolci in profesorji. S svojo dobro voljo spravlja v smeh vse okoli sebe. Zanima ga tudi politika, kar je za mlade pravzaprav redko. Rad posluša glasbo in zraven tudi sam zapoje. Dosegel je odličen uspeh tako v prvem, kot tudi v drugem letniku, pa tudi v zaključnem letniku bo odličen. Zaradi svoje oviranosti mora vložiti veliko več truda kot ostali sošolci, nikoli pa se zaradi tega ne pritožuje ali to izkorišča. S svojim nasmehom in pozitivno naravnanostjo premaguje ovire, ki mu stojijo na poti, ter z veliko volje dosega zastavljene cilje.

Iskrene čestitke nagrajenkam in nagrajencem!

 

 


<< Nazaj | Novice