Mali grad

Župan obdaril kamniške brezdomce

18.12.2012

 

Oddelek za družbene dejavnosti in Center za socialno delo Kamnik se z brezdomstvom ukvarjata že 12 let. Takrat so bili v Samskem domu nastanjeni prvi brezdomci, ki jim je občina zagotovila brezplačno bivanje. Še dandanes so povečini te iste osebe nastanjene v Samskem domu ali v Baru in penzionu Kamrica v Kamniku, vendar so si v tem času zagotovili pokojnino in si celotne stroške krijejo sami.

Povečini gre za osebe stare nad 50 let, brez svojcev, večinoma alkoholikov, njihov način življenja pa jim pušča trajne posledice na zdravju in ne vključevanju v družbo. Še v lanskem letu je Občina krila stroške za 4 do 6 brezdomcev (v poletnem času jih je manj), sedaj občina plačuje stroške bivanja le še za dva brezdomca, in sicer v Baru in penzionu Kamrica v Kamniku ter v Samskem domu.

Brezdomcem strokovno pomoč vsa leta nudijo socialne delavke na Centru za socialno delo, Občina Kamnik pa jim pomaga finančno s plačevanjem stanovanjskih stroškov (v letu 2012 je Občina za brezdomce namenila 10.000 evrov), z enkratnimi denarnimi pomočmi, v teh mrzlih prazničnih dneh pa se jih je spomnil in obdaroval tudi župan Marjan Šarec. 


<< Nazaj | Novice