Mali grad

Župan imenoval novega poveljnika Civilne zaščite Občine Kamnik

22.02.2010

 

V ponedeljek, 22. februarja je župan Anton Tone Smolnikar podpisal sklep o imenovanju poveljnika in namestnika poveljnika Civilne zaščite Občine Kamnik ter članov štaba Civilne zaščite Občine.

Za novega poveljnika je bil tako imenovan Matjaž Srša, ki je z današnjim dnem zadolžen za vodenje in usmerjanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Za namestnika CZ je bila imenovana Brigita Vavpetič, v štab Civilne zaščite Občine Kamnik pa so bili imenovani Jože Oblak, Alojz Pelc, Bojan Klemen, Bojan Pollak, Roman Žurbi, dr. Sašo Rebolj, Dejan Čulk in Stojan Debevec.

Ob tem se je župan Smolnikar zahvalil za uspešno in požrtvovalno 30 letno vodenje štaba CZ dosedanjemu poveljniku Vladu Šerbelu. Vladimir Egidij Šerbel se je na Občini Kamnik zaposlil leta 1980 na takratnem Sekretariatu za ljudsko obrambo in prevzel področje zaščite in reševanja, hkrati pa je postal tudi načelnik občinskega štaba Civilne zaščite. Funkcijo načelnika je opravljal 15 let, leta 1995 pa nastopil kot poveljnik CZ ter v tej vlogi aktivno nadaljeval vse do danes. Neprecenljiv je tako njegov prispevek pri organiziranju in vodenju področja gasilske reševalne službe, prve pomoči, kinologov, gorskih reševalcev in vseh drugih služb, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot tudi pri vzgoji in izobraževanju mladih.

Leta 2004 je Vlado Šerbel s strani poveljnika CZ RS prejel posebno priznanje »kipec civilne zaščite«, kot nagrado za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ostali prisotni na srečanju, poveljnik Gasilske zveze Kamnik Janez Repanšek, predsednik Gasilske zveze Marjan Semprimožnik, direktor občinske uprave Vladimir Korošec ter podžupan občine Kamnik Brane Goluboviču, so Vladu Šerbelu prav tako izkazali hvaležnost za številne zasluge ter ob tem čestitali novem poveljniku Matjažu Srši.

Sicer je Občina Kamnik za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2006 - 2009 zagotovila nekaj več kot 1,2 mio evrov sredstev, po opravljenih analizah stanja opremljenosti in usposobljenosti pa lahko trdimo, da so enote CZ Občine Kamnik sodobno opremljene in dobro usposobljene. Župan Smolnikar, ki je odgovoren za sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, je imel v zadnjem desetletju, skupaj s sodelavci, vseskozi posluh za organiziranje, usposabljanje in opremljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč, k čemur bodo na Občini Kamnik strmeli tudi v prihodnje.


<< Nazaj | Novice