Mali grad

Župan čestital zaposlenim Matične knjižnice Kamnik za nagrado in priznanje Slovenske sekcije IBBY 2013 za promocijo mladinske književnosti in branja

28.11.2013

 

Matična knjižnica Kamnik je v mesecu novembru na Slovenskem knjižnem sejmu, v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma, na odprtem odru Društva slovenskih pisateljev, prejela nagrado in priznanje Slovenske sekcije IBBY 2013 za promocijo mladinske književnosti in branja. Dogodka se je v Cankarjevem domu v imenu Občine Kamnik udeležila podžupanja mag. Julijana Bizjak Mlakar. Ob zavidanja vredni nagradi pa je popoldan direktorici Matične knjižnice Kamnik mag. Bredi Podbrežnik Vukmir in zaposlenim kamniške knjižnice čestital tudi župan Marjan Šarec.

Matična knjižnica Kamnik (ustanovljena leta 1949) je kot potrditev za svoje kakovostno delo leta 2008 kot druga splošna knjižnica v slovenskem prostoru pridobila certifikat kakovosti ISO 9001. »Nagrado pa ji Slovenska sekcija IBBY podeljuje za uspešno promocijo branja, ki jo izvaja v tesnem povezovanju z ohranjanjem in širjenjem lokalnega folklornega pripovedništva. S pomočjo zunanjih sodelavcev in v sodelovanju z vrhunskima ilustratorjema Kostjo Gatnikom in Andrejo Peklar je objavila knjigi Veronika z Malega gradu: ljudsko pripovedno izročilo s Kamniškega(1999, prenovljena in dopolnjena izdaja 2009) in Zlati hrib: Pravljice in povedke iz Tunjic in okolice (2013). Ljudsko izročilo je približala tudi mlajšim generacijam v obliki interaktivne knjige Veronika z Malega gradu. Zbrali in uredili so bibliografijo pravljičarja Gašperja Križnika z naslovom Jenkret je biv (2008), vsako leto izdajo Rokovnik z utrinki iz domoznanske zbirke. Med preostalimi projekti Matične knjižnice Kamnik naj opozorimo na inovativni projekt Jezik: moj, tvoj, naš, ki je namenjen spoštovanju multikulturnosti. Sicer pa naj med zanimivimi storitvami in uspešnimi projekti, s katerimi promovirajo knjižnične zbirke, branje in bralno pismenost, omenimo le še Bralne mozaike za bodoče starše in Poletno družinsko branje, Predbralno značko Veronikin zaklad, še prav posebej pa Križnikov pravljični festival in Kamniške pravljične poti, s katerimi ohranja in širi lokalno folklorno pripovedništvo med vse sloje prebivalstva ne le v lokalnem, temveč tudi v širšem slovenskem prostoru«, je zapisala v utemeljitvi nagrade mag. Tilka Jamnik.

Matična knjižnica Kamnik se je sistematično in strokovno lotila promocije branja med mladimi bralci in predvsem med družinami z otroki. Družine so ciljna skupina različnih bralnih dejavnosti zato, ker le bralci lahko uspešno vzgajajo bralce in ker so najpomembnejši vplivi na oblikovanje bralnih navad prav družinski vplivi. Tako je njihova pozornost najprej namenjena motivaciji mladih družin za družinski obisk knjižnice in med uspešne projekte s področja promocije branja in različnih motivacijskih oblik dela z mladimi prištevajo: Bralne mozaike za bodoče starše, Predbralno značko Veronikin zaklad, Poletno družinsko branje, Križnikov pravljični festival in Kamniške pravljične poti. S premišljenimi in aktualnimi vsebinami v okviru bibliopedagoških dejavnosti za osnovnošolce in srednješolce pa knjižnica sodeluje tudi v nacionalnem projektu Rastem s knjigo.


<< Nazaj | Novice