Mali grad

Župan Smolnikar podpisal pismo o nameri s srbsko občino Bački Petrovac

03.03.2010

 

Župan Smolnikar je s predsednikom občine Bački Petrovac Vladimirjem Turanom podpisal pismo o nameri za sodelovanje pri projektu »Podpora razvoju turizma v občini Bački Petrovac«.

Občini sta tako izrazili pripravljenost za sodelovanje, pripravo in apliciranje projekta v okviru programa EU »EXCHANGE 3«, »Podpora razvoju turizma v občini Bački Petrovac«, katerega namen je v prvi vrsti izboljšati pogoje ter kapacitete v turistični ponudbi Bačkega Petrovca. Poseben poudarek bo v projektu namenjen razvoju kulturnega, ruralnega, športnega, lovnega in eko turizma, glavne aktivnosti pa bodo potekale skozi programe informiranja, izobraževanja, izmenjav, podpore v razvoju institucionalnih kapacitet, promocije in dvigovanja javne osveščenosti.

Celotna vrednost projekta znaša okoli 240.000 evrov, poleg obeh občin pa v projektu sodeluje še nevladna organizacija FOSDI iz Srbije. Občina Kamnik, ki sicer nima finančnih obveznosti do projekta, v primeru izbire lahko pridobi sredstva v višini 30 % celotne vrednosti, kar pomeni približno 70.000 evrov. Rezultati bodo znani v maju letos.

Po besedah Barbare Strajnar, ki je na Občini zadolžena za področje mednarodnih projektov, turizem v občini Kamnik postaja ena od ključnih gospodarskih panog, zato je sodelovanje v programu »Exchange 3« tudi za Kamnik pomembno in zanimivo.

»V sodelovanju z Agencijo za razvoj turizma in podjetništva v letošnjem letu načrtujemo izdelavo nekaterih dokumentov in izobraževanj. V primeru, da bo projekt izbran, bomo stroške razvojnih dokumentov, načrtov in izobraževanj krili iz pridobljenih sredstev ter tako naredili korak naprej k usmerjenemu razvoju turizma v občini. S sodelovanjem pri projektu odpiramo tudi vrata novim tržiščem na območju nekdanje Jugoslavije tako na področju turizma kot tudi drugih gospodarskih panog« dodaja Strajnarjeva.

Predsednik občine Bački Petrovac Vladimir Turan je ob podpisu povedal, da Občina Kamnik za njih predstavlja zanimivega partnerja, ki se lahko pohvali z dobrimi projekti s področja turizma v praksi, kar je bil eden izmed glavnih razlogov, da so se predstavniki občine Bački Petrovac, skupaj z nevladno organizacijo FOSDI, odločili povabiti k sodelovanju Kamnik.


<< Nazaj | Novice