Mali grad

Župan Marjan Šarec tudi uradno nastopil mandatno obdobje 2014 - 2018

22.10.2014

 

Popoldan je v Sejni dvorani Občine Kamnik potekala 1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Kamnik. Župan Marjan Šarec je torej uradno nastopil svojo funkcijo, ravno tako tudi 29 svetnic in svetnikov, med njimi pa je le 7 svetnic in svetnikov iz mandatnega obdobja 2010 – 2014, torej se je sestava Občinskega sveta Občine Kamnik v mandatnem obdobju 2014 – 2018 korenito spremenila. Sejo je kot najstarejši svetnik Občinskega sveta Občine Kamnik vodil Anton Tone Smolnikar.

Na seji je bilo prisotnih vseh 29 svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Kamnik, ki so se v prvi točki seznanili s Poročiloma občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta in izidu volitev župana Občine Kamnik. Predsednik Občinske volilne komisije mag. Dušan Žumer je dejal: »Za začetek naj pohvalim Občinsko volilno komisijo Občine Kamnik s tajnico Tino Trček na čelu in ostale člane občinske uprave, ki so sodelovali pri lokalnih volitvah. Svoje delo je komisija opravila korektno, na voljo so bili za vsa vprašanja. Komisija se je sestala enajstkrat. Na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Kamnik je bilo oddanih 11.885 glasovnic, od tega 11.668 veljavnih in 217 neveljavnih glasovnic. Mandati so skladno s 15., 16. in 17. členom Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) ter na podlagi ugotovitev Občinske volilne komisije z dne 8. 10. 2014, dodeljeni naslednjim listam: Lista Marjana Šarca - NAPREJ KAMNIK, Nova Slovenija - krščanski demokrati, Lista Dušana Papeža, Slovenska demokratska stranka, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Stranka Mira Cerarja, Slovenska ljudska stranka in LTS - Lista za Kamnik. Na volitvah za župana Občine Kamnik – prvi krog, dne 5. 10. 2014, je od skupno 23.675 volivk in volivcev glasovalo 11.899 volivk in volivcev, s potrdilom ni glasoval nihče. Volilna udeležba je bila 50,26-odstotna. Oddanih je bilo 11.894 glasovnic, neveljavnih je bilo 115 glasovnic, veljavnih pa 11.779 glasovnic. Občinska volilna komisija je sprejela ugotovitev, da je večino glasov prejel kandidat Marjan Šarec, in sicer 7.515 glasov, to je 63,80 odstotkov vseh glasov volivk in volivcev občine Kamnik.«

Svetnice in svetniki so v nadaljevanju sprejeli Sklep o imenovanju komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana v sestavi predsednice Nives Matjan in člana Žakline Zdravković in dr. Damjana Hančiča.

V tretji točki so se seznanili s Poročilom o pregledu potrdil o izvolitvi članov Občinskega sveta Občine Kamnik in o morebitnih pritožbah kandidatov oziroma predstavnikov kandidatnih list, nato pa sprejeli še Sklep o potrditvi mandatov izvoljenim članom Občinskega sveta Občine Kamnik.

Občinski svet je sestavljen iz 29 svetnic in svetnikov: mag. Urban Bergant (Lista Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK), Vida Čermelj (Lista Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK), Cvetko Emeršič (Lista Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK), Brane Golubović (Lista Dušana Papeža), Mateja Gradišek (Lista Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK), dr. Damjan Hančič (Nova Slovenija – krščanski demokrati), Damjan Hribar (Slovenska demokratska stranka), Nina Irt (Lista Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK), Anton Iskra (Lista Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK), Lara Jemec (Lista Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK), Mojca Jončeska Malovrh (Demokratična stranka upokojencev Slovenije), Jože Korošec (Slovenska ljudska stranka), Aleš Lipičnik (Stranka Mira Cerarja), Roman Maligoj (Demokratična stranka upokojencev Slovenije), Nives Matjan (Lista Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK), Marjan Novak (Lista Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK), Duško Papež (Lista Dušana Papeža), Bogdan Pogačar (Nova Slovenija – krščanski demokrati), Edis Rujović (Lista Dušana Papeža), Matija Sitar Močnik (Slovenska demokratska stranka), Matej Slapar (Nova Slovenija – krščanski demokrati), Anton Tone Smolnikar (LTS – Lista za Kamnik), Martina Strmšek (Lista Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK), Marko Šarec (Lista Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK), mag. Matej Tonin (Nova Slovenija – krščanski demokrati), Karla URH (Lista Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK), Žaklina Zdravković (Lista Dušana Papeža), Damjan Zlatnar (Lista Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK), Igor Žavbi (Lista Marjana Šarca – NAPREJ KAMNIK).

V četrti točki so se seznanili s Poročilom o izvolitvi župana Občine Kamnik in o morebitnih pritožbah kandidatov oziroma njihovih predstavnikov ter sprejeli Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Kamnik. Svetnice, svetnike in vse zbrane je zato v nadaljevanju nagovoril župan Marjan Šarec, ki je ob ponovni izvolitvi in o prihodnosti svojega dela v dobrobit občank in občanov občine Kamnik dejal: »Spoštovani gostje, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, spoštovani predstavniki medijev.
Človeku je kar toplo pri srcu, ko že drugič prevzema vajeti občine s tako dobrim volilnim rezultatom. V preteklem mandatu je bilo slišati veliko besed. Veliko je bilo negodovanja, veliko je bilo tudi besed, ki ne pritičejo Občinskemu svetu. Pa vendar se je izkazalo, da smo delali dobro. Kaj pomeni delati za ljudi? To pomeni sprejemati odločitve, ki niso vedno vsem všeč. A vsaka odločitev je odločitev za skupno dobro. Tako kot drugje v življenju, je treba tudi tukaj sprejemati težke odločitve, ki se včasih zdijo  nekonvencionalne, včasih celo nore. Ampak vse takšne odločitve pripeljejo do cilja, ki si ga vsi skupaj želimo. To pa je izboljšanje pogojev občank in občanov občine Kamnik. Naša občina ni v lahkem položaju. Je ena večjih občin, razdeljena na podeželje in mesto, zato je ni tako lahko upravljali. Pred štirimi leti nisem dajal velikih obljub, neuresničljivih ciljev, ampak sem z majhnimi koraki z ekipo poskušal postoriti čim več. V veliki meri nam je to tudi uspelo. Ne bom rekel, da v celoti. Marsikaj je potrebno še postoriti. Danes pred vami ne nastopam s stališča moči, s stališča, da smo kot zmagovalci na lokalnih volitvah upravičeni do vsega. Nasprotno. Ta odgovornost je danes veliko večja. Danes so razmere še toliko težje. Tudi slovenska vlada nima odgovorov na vsa vprašanja. To ne govorim kot opravičevanje občinskega vodstva. A vlada žal vpliva na našo občino, kar se nekateri premalo zavedajo. Mislijo, da je občina neodvisna, sama sredi oceana. Zavedati se moramo, da kakor gre državi, tako gre tudi občini. Pri tistih projektih, kjer smo bili odvisni sami od sebe, smo bili uspešni, kjer smo bili odvisni od države, pa žal malce manj. Tudi v tem mandatu si ne bom postavljal nerealnih ciljev. Pred nami so projekti, ki so na mizah in v predalih že dolgo časa. Vsi o njih vemo vse, a pot do rešitve teh problemov je zavita in težka. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, polagam vam na srce, vsi, ki sedimo tukaj, se moramo teh dejstev tudi zavedati. Najlažje je kritizirati in ugotavljati česa nismo naredili in kako bi lahko to in ono boljše naredili. Danes je točka nič. Začenjamo od začetka. Ne bomo se ukvarjali s tem kaj je bilo. Danes se uradno začenja vaš in moj mandat. Verjamem, da bomo znali sodelovati. Želim si in verjamem, da bomo delali v skupno dobro. Delali bomo za tiste, ki so nas volili, za tiste, ki se težko prebijajo skozi življenje. Tisti so nas volili. Tisti, ki so v hudi finančni stiki, ki imajo velike družine, ki ne vedo kako sestaviti konec s koncem. Zaradi njih smo tukaj. Oni verjamemo v nas. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, iskreno vam čestitam za vašo izvolitev, za težko in odgovorno delo. Želim vam in nam uspešen mandat usmerjen v prihodnost, saj je le pot naprej uspešna, oziranje nazaj pa ne.«

Občinski svet Občine Kamnik je ob koncu sprejel še Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer v sestavi predsednice Karle Urh ter članov mag. Mateja Tonina, Nives Matjan, Marjana Novaka, Duška Papeža, Mojce Jončeske Malovrh in Matije Sitar Močnik.

S to točko smo tudi zaključili prvo sejo novega Občinskega sveta Občine Kamnik, ki tudi uradno začenja 4-letno mandatno obdobje.

 

 

 

 

 

 

 


<< Nazaj | Novice