Mali grad

Župan Marjan Šarec se je udeležil sestanka na temo predloga Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči

22.05.2015

 

Župan Marjan Šarec se je popoldan skupaj z direktorjem Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik Sašem Reboljem, direktorjem občinske uprave mag. Ivanom Kendo, županom Občine Komenda Stanislavom Poglajnom in drugimi predstavniki udeležil sestanka na temo predloga Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, ki se je odvijal v Ljubljani.

Omenjeni pravilnik namreč prinaša določene spremembe tudi na območju občine Kamnik in jih tako Občina kot tudi Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik odločno in protestno zavračamo. Z ukinitvijo nujne medicinske pomoči v Kamniku in drugih mestih, kot sta Ormož in Ptuj, bo Ministrstvo za zdravje privarčevalo nekaj finančnih sredstev, a na drugi strani je za omenjena minimalna sredstva, saj govorimo o življenju ljudi, pripravljeno ogroziti oziroma žrtvovati življenja občank in občanov.

Na sestanku so bili prisotni ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, v.d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko Tomaž Glažar, vodja Sektorja za razvoj zdravstvenega varstva Ministrstva za zdravje mag. Dušanka Petrič, predsednik Delovne skupine Ministrstva za zdravje za pripravo dokumenta »Enotna metodologija organizacije urgentnih centrov« dr. Roman Košir, predsednik Delovne skupine Ministrstva za zdravje za pripravo izhodišč in analize za reorganizacijo in oblikovanje nove mreže službe nujne medicinske pomoči asist. Gregor Prosen, člana Delovne skupine Ministrstva za zdravje za pripravo izhodišč in analize za reorganizacijo in oblikovanje nove mreže službe nujne medicinske pomoči Darko Čander in Jože Prestor ter nekaj ostalih članov.

Vabljenim, Zdravstvenim domovom Kamnik, Ljubljana, Domžale, Ivančna Gorica, Škofja Loka, Kočevje, Ribnica, Vrhnika, Logatec, Idrija, Postojna, Cerknica, Grosuplje, Medvode, občinam ustanoviteljicam, Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana in Reševalni postaji Ljubljana, je bil ponovno predstavljen osnutek pravilnika o reorganizaciji nujne medicinske pomoči, a kot pričakovano, nihče izmed prisotnih ni izvedel nič novega.  

Današnji dan je tudi zadnji dan javne obravnave predloga Pravilnika o nujni medicinski pomoči. Župan Občine Kamnik Marjan Šarec je skupaj z županom Občine Komenda Stanislavom Poglajnom in direktorjem Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik Sašem Reboljem pripombe na osnutek na ministrstvo poslal že včeraj skupaj s pripombami Zavoda CIRIUS, prostovoljnih gasilskih društev občine Kamnik ter Društva diabetikov Kamnik.

Tako župan Marjan Šarec kot tudi direktor Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik Sašo Rebolj sta ponovno izpostavila nepravilnosti od nesprejemljivo dolgih dostopnih časov zdravnika do pacienta po novem predlogu, kar dramatično poslabšuje dostopnost v primerjavi s sedanjim stanjem. V razpravi sta tudi poudarila, da ukinjanje zdravnika iz reševalnih vozil za območje Kamnika in Komende izrazito diskriminira prebivalce občin v primerjavi z večjimi mesti in celo Domžalami, kjer je za terenske intervencije vedno na voljo zdravnik ter izpostavila, da predlog pravilnika ni usklajen z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Zakonom o gasilstvu - pomanjkljivo je zapisano varovanje prvih posredovalcev pri nesrečah (ko se bo prvi posredovalec znašel v preiskavi ob morebitnih kršitvah oziroma nepravilnem nudenju prve pomoči ponesrečencu, bo na koncu vsega kriv prostovoljni gasilec).

Po skoraj tri ure trajajoči razpravi je ministrica Milojka Kolar Celarc še enkrat poudarila, da bodo upoštevali vse prispele predloge in utemeljene tudi upoštevali. Le upamo lahko, da bodo pripombe občin Kamnik in Komenda skupaj z Zdravstvenim domom vzeli resno, z zavedanjem, da smo se dolžni boriti za vsako občanko in vsakega občana posebej, ne glede na to, ali je reven ali bogat, star ali mlad, predvsem pa je lahko življenjsko ogrožen.


<< Nazaj | Novice