Mali grad

Župan Marjan Šarec na ogledu gradnje Vrtca Kamenček

12.01.2011

 

Župan Marjan Šarec si je dopoldan skupaj s podsekretarjem za pospeševanje gospodarskega razvoja, mag. Ivanom Kendo in vodjo Oddelka za družbene dejavnosti, Lilijano Juhart Mastikosa, ogledal gradnjo nizkoenergetskega Vrtca Kamenček. Pričetek delovanja omenjenega vrtca predviden za 1. februar 2011.

 

Občina Kamnik je v avgustu 2010 pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo nizkoenergetskega Vrtca Kamenček z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki (vodovod, elektrika, plin, telekomunikacija, meteorna in fekalna kanalizacija). Pet oddelčni vrtec bo prizidek k OŠ 27. Julij in bo deloval kot nova enota VVZ Antona Medveda, v katerega bo vključenih 78 otrok.

Ker se z izgradnjo vrtca zasleduje javni interes, je Občina Kamnik v ta namen podelila stavbno pravico (sklep OS z dne, 25.03.2010). Še v istem mesecu je Občina objavila razpis za ustanovitev stavbne pravice za gradnjo objekta za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok. Na razpis je prispela ena vloga in sicer Jelovica hiše d.o.o.. S podelitvijo stavbne pravice se jim je naložila izgradnja vrtca, oprema in ureditev zunanjih površin (vključno z igrali) za namene vrtca in šole.

V sklopu same izgradnje je prišlo do odločitve, da se preuredi tudi kuhinja, ki se nahaja v šoli in bo služila kot centralna kuhinja za vrtec in šolo. Celotno investicijo sanacije kuhinje, jedilnice, zamenjave oken (jedilnica in kuhinja) ter toplotne podpostaje je izpeljala Občina, investicija pa je bila zaključena z začetkom šolskega leta, ker je šola že pričela s svojim pedagoškim procesom.

Dne 28.12.2010 je bil izveden tehnični pregled objekta, na katerem ni bilo ugotovljenih veliko pomanjkljivosti. Le-te se odpravljajo in predvideno v petek, 14.1.2011 bo vsa dokumentacija posredovana na Upravno enoto.

Uporabno dovoljenje Občina pričakuje v začetki naslednjega tedna, sledi pregled Ministrstva za šolstvo in šport, vzporedno pa potekajo postopki vpisa vrtca v razvid.

Občina Kamnik je že izdala soglasje VVZ Antona Medveda s pričetkom delovanja Vrtca Kamenček oziroma vstopom otrok v vrtec, v torek, 1. februarja 2011. V samem vrtcu se bo odvijal program Montessori pedagogike in temu primerno je projektirana tudi oprema vrtca.

Število vključenih otrok v vrtce v občini Kamnik je 1167, z otvoritvijo enote Kamenček pa bo vključenih 1245 otrok.

 


<< Nazaj | Novice