Mali grad

Župan Marjan Šarec izžrebal Kamničanko Saro Golob, dobitnico glavne nagrade ob zaključku februarske akcije zbiranja e-odpadkov na območju občin Kamnik in Komenda

13.03.2013

 

Popoldan je župan Marjan Šarec v prisotnosti predstavnikov podjetja ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o. in Publicus, d.o.o., Ljubljana, v Poročni dvorani občinske stavbe izžrebal nagrajence ob zaključku februarske akcije zbiranja e-odpadkov.

V mesecu februarju je na območju občin Kamnik in Komenda potekala akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) ter odpadnih baterij. Akcijo je izvedlo podjetje ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o. v sodelovanju s podjetjem Publicus, d.o.o., Ljubljana. Vsaka občanka, občan Kamnika in Komende, ki je med 1. februarjem in 1. marcem 2013 oddal katerikoli E-odpadek in/ali odpadno baterijo, je imel možnost sodelovati v nagradnem žrebanju, katere glavna nagrada je hladilnik, izžrebali pa smo tudi dobitnike 4 zabojnikov za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Zbirni centri, in sicer Zbirni center Suhadole (v obratovalnem času), pred Osnovno šolo Marije Vere (15. 2. 2013), pred trgovskim centrom Mercator v Kamniku (16. in 17. 2. 2013) in pred Športno dvorano v Komendi (20. 2. 2013) so v okviru akcije zabeležili 11.190 kilogramov odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij, kar predstavlja tretjino celoletne zbrane količine OEEO na tem območju. Na samem mestu oddaje, z izjemo Zbirnega centra Suhadole, si je bilo možno ogledati tudi multimedijsko vozilo E-transformer. V februarski akciji je sodelovalo približno 500 občank in občanov, kupon za sodelovanje v nagradnem žrebanju pa jih je izpolnilo in oddalo 100.

S strani podjetja Publicus, d.o.o., Ljubljana sta se dogodka udeležila Nika Nemanič  in tehnolog ter predstavnik za odnose z javnostmi podjetja Publicus, d.o.o., Ljubljana Gregor Kranjec. Slednji je ob zaključku akcije da je podjetje Publicus, d.o.o., Ljubljana v prvi vrsti zadolženo za obveščanje zainteresirane javnosti o poteku akcije (članki za različne medije, obvestilo na hrbtni strani položnic, nameščanje plakatov, razdeljevanje propagandnega materiala in kuponov za sodelovanje v nagradnem žrebanju). »Omogočili pa smo tudi sprejem odpadne električne in elektronske opreme v Zbirni center Suhadole ter sodelovali pri odvozu zbrane OEEO iz lokacij zbiranja« ter dodal: »Podjetje Publicus, d.o.o., Ljubljana je 31. 12. 2012 z Občino Kamnik podpisalo novo koncesijsko pogodbo za izvajanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, lokalne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kamnik, za dobo 10 let. S tem začenjamo novo 10–letno zgodbo ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Kamnik, v katero vstopamo z obilico optimizma in delovnega zagona, ki ga hočemo prenesti tudi na vas, občane Kamnika. V zadnjih nekaj letih smo vzpostavili sistem ločenega zbiranja odpadkov, s katerim uspešno zasledujemo osnovni cilj zniževanja mešanih komunalnih odpadkov oziroma tistih odpadkov, ki gredo na odlaganje in povečevanja koristnih odpadkov, ki gredo v nadaljnjo predelavo. V naslednjem desetletnem obdobju bomo predvsem nadgrajevali obstoječi sistem in iskali načine, kako iz snovnega toka odpadkov izločiti še več koristnih odpadkov. Prav tako se bomo trudili, da bo naš nivo izvajanja storitev še višji in da bo sistem stimulativen tudi za vas, končne uporabnike.«

S strani podjetja ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o. sta bila ob sklepnem dejanju akcije prisotna direktor podjetja ZEOS Emil Šehič in odgovorna oseba za področje zbiranja in ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) in baterijami Alenka Gruden-Belavič. Direktor podjetja ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o. Emil Šehič je povedal: »V podjetju ZEOS, d.o.o. med oktobrom 2011 in oktobrom 2013 izvajamo projekt »Slovenska ozaveščevalna kampanja OEEO«, ki je namenjen dolgoročnemu dvigovanju ozaveščenosti javnosti glede ustreznega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). Ciljnim javnostim (učencem osnovnih in srednjih šol, učiteljem in vodstvu osnovnih in srednjih šol, gospodinjstvom na območju Republike Slovenije) poskušamo na zabaven in interaktiven način predstaviti pomen pravilnega ravnanja z OEEO ter škodljivost, ki jih ta vrsta odpadkov predstavlja za okolje. V sklopu projekta je bil »ustvarjen« tudi E-transformer, to je predstavitveno vozilo, ki je opremljeno z najnovejšo multimedijsko in svetlobno opremo ter se v celoti napaja iz lastne solarne elektrarne, nameščene na strehi prikolice. V notranjosti vozila si je možno ogledati razstavljene najbolj značilne električne in elektronske aparate ter kratek film o zbiranju in predelavi tovrstnih odpadkov.«

Sledilo je žrebanje nagrajencev akcije zbiranja e-odpadkov na območju občin Kamnik in Komenda. Župan Marjan Šarec je z glavno nagrado, hladilnikom, razveselil gospo Saro Golob iz Kamnika. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Na koncu se je župan Marjan Šarec zahvalil podjetjema Publicus, d.o.o., Ljubljana in ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o., ki z akcijo prispevata k bolj čistemu okolju naše občine. »Iskrena hvala pa tudi vsem sodelujočim, ki ste v zabojnike odlagali odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadne baterije in tako z družbeno odgovornimi dejanji skrbite za čisto okolje občank in občanov, kot tudi vseh naših zanamcev«.


<< Nazaj | Novice