Mali grad

Župan Anton Tone Smolnikar ponovno izvoljen v članstvo Odbora regij

26.02.2010

 

Župan Anton Tone Smolnikar ponovno izvoljen v članstvo Odbora regij - skupščine predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti Evropske unije

V začetku februarja so v Bruslju izvolili sedem predstavnikov, ki bodo v naslednjih petih letih zastopali slovenske občine in mesta v Odboru regij v Bruslju. Člani odbora so tako, poleg kamniškega župana Toneta Smolnikarja, postali še Aleš Čerin, podžupan Mestne občine Ljubljana, Franci Rokavec, župan Občine Litija, Robert Smrdelj, župan Občine Pivka, Jasmina Vidmar, članica Mestnega sveta Mestne občine Maribor in Franci Vovk, župan Občine Dolenjske Toplice. Vsak od članov ima tudi svojega nadomestnega člana.

Župan Smolnikar je bil ob tem izvoljen tudi za namestnika podpredsednice OR, za kar je bila izvoljena Irena Majcen, županja občine Slovenska Bistrica, še naprej pa je član komisije COTER (Komisija za politiko ozemeljske kohezije), ki spremlja področje kohezijske politike ter komisije EDUC (Komisija za kulturo in izobraževanje) za področje izobraževanja in kulture.

Predstavniki regionalnih in lokalnih oblasti, ki so se v Bruslju sestali na ustanovnem plenarnem zasedanju Odbora regij za mandatno obdobje 2010–2015, so se zavezali, da bodo s pomočjo novih pooblastil, pridobljenih z Lizbonsko pogodbo, Evropo skušali približati državljanom. Poleg okrepljene posvetovalne vloge v postopku sprejemanja zakonodaje EU ima OR sedaj tudi pravico, da pri Evropskem sodišču vloži tožbo, da bi zaščitil pristojnosti evropskih regij in mest.

Ob ponovni izvolitvi je župan Smolnikar poudaril, da Odbor regij pridobiva prav z Lizbonsko pogodbo še pomembnejšo vlogo, med slabostmi pa je omenil »slovensko slabost« pri uveljavljanju regij, saj se zaenkrat celotna Slovenija ena sama regija.

Vloga Odbora regij
Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.


<< Nazaj | Novice