Mali grad

Žulj tedna

31.07.2018

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kakšen je postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov šolskega prevoza za njenega otroka.

Odgovor občinske uprave

Učenci, ki izpolnjujejo pogoje 56. člena Zakona o osnovni šoli, lahko uveljavljajo pravico do brezplačnega prevoza, zato lahko starši vlogo za individualni prevoz svojega otroka od šole do doma in obratno pridobijo na uradni spletni strani Občine Kamnik (https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/Oddelek-za-druzbene-dejavnosti), katerega priloga je potrdilo o vpisu za šolsko leto 2018/2019, za otroke s posebnimi potrebami pa tudi kopija odločbe o usmeritvi. Po prejemu vloge občinska uprava pripravi odločbo. Po pravnomočnosti odločbe pa se sklene pogodba o načinu in financiranju prevoza učenca/učenke. Vloge je potrebno oddati čim prej, da bo o njih lahko pravočasno odločeno. 

Starši učencev, ki so vlogo za tovrstni prevoz oddali za šolsko leto 2017/2018 in so imeli sklenjeno pogodbo o sofinanciranju, morajo za šolsko leto 2018/2019 ponovno oddati vlogo, z vsemi obveznimi prilogami.


<< Nazaj | Novice