Mali grad

Žulj tedna

30.08.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kako kaže z odprtjem centra za gibalno ovirane osebe v Kamniku, o katerem se govori že nekaj časa.

Odgovor občinske uprave

Dnevni center bo svoja vrata na pobudo Društva staršev otrok s posebnimi potrebami in ob finančni podpori Občine Kamnik odprl v četrtek, 1. septembra 2016, uradno odprtje pa naj bi bilo predvidoma v mesecu oktobru. Center je ustanovljen z namenom uresničevanja skupnih ciljev izvajanja in razvijanja celostnih potreb družin, staršev, skrbnikov in drugih, ki nudijo skrb otroku s posebnimi potrebami, kot tudi samim otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami.

V center bodo vključeni gibalno ovirani mladostniki po zaključenem šolanju, ki so sedaj prepuščeni iznajdljivosti njihovih staršev. Nahaja se na naslovu Usnjarska cesta 9 v Kamniku (blizu trgovine Spar). V centru bosta zaposleni dve osebi, ki bosta vsak dan od 6. do 16. ure skrbeli za uporabnike.

Uporabnikom bo omogočeno kvalitetno preživljanje prostega časa, kjer se bo razvijalo njihove sposobnosti in krepilo njihovo samopodobo ter samozavest. Na voljo jim bo tudi strokovna obravnava, s katero jim bodo lajšali njihove težave in stiske, omogočena jim bo osebna asistenca (negovanje, hranjenje, priprava obrokov…). Obiskovanje centra bo za uporabnike v celoti brezplačno. Tovrstno povezovanje nevladnih organizacij in lokalne skupnosti bo omogočilo večjo prepoznavnost programa in destigmatizacijo invalidov in njihovih svojcev.


<< Nazaj | Novice