Mali grad

Žulj tedna

29.11.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanka je na državni proslavi, ob dnevu Rudolfa Maistra v Kamniku slišala, da je Občina Kamnik odkupila še en prostor v rojstni hiši Rudolfa Maistra na Šutni. Kaj vse bo potrebno urediti in kakšni so stroški nakupa? 

Odgovor občinske uprave

Lastnica omenjenih prostorov je Župnija Kamnik. Postopki za odkup prostorov v velikost 74 m2 so v teku, predvidevamo pa, da bodo zaključeni v drugi polovici decembra. Občina bo z nakupom postala lastnica celotnega pritličja hiše. Po opravljeni cenitvi je cena nakupa ocenjena v vrednosti 38.822,58 evrov.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj je opravil sondažo prostorov. V veži so bile pod ometom najdene bogate poslikave, ki bodo pri sanaciji ustrezno restavrirane. Prostori so v relativno slabem stanju, več o predvidenih obnovitvenih delih pa bo znanega, ko bo Občina postala lastnica le-teh in bomo naročili ustrezno projektno dokumentacijo. Glede na to, da naj bi bil proračun za leto 2017 sprejet v mesecu februarju 2017, se bo v spomladanskem času pridobila projektna dokumentacija za obnovo, izveden bo javni razpis za ureditev prostorov in nakup potrebne opreme, s sanacijo pa bi začeli zgodaj poleti. Urejene prostore bi tako Medobčinskemu muzeju Kamnik predali v upravljanje predvidoma v jesenskem času.


<< Nazaj | Novice