Mali grad

Žulj tedna

28.07.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občanko zanima zakaj na Perovem, med CIRIUS-om in Perkovo ulico ni urejenega počivališča za sprehajalce. Opaža, da je veliko starejših občanov, ki se radi sprehajajo po tej poti, a primernega počivališča ni, verjame pa, da bi se z veseljem odpočili in pokramljali ob poti. 

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Leta 2008 je Občina Kamnik asfaltirala makadamsko cesto na Perovem, na delu med CIRIUS-om in Perkovo ulico. Cesto smo po izvedeni rekonstrukciji namenili pešcem in kolesarjem. Obstoječo pot vsakodnevno uporablja precej ljudi, in sicer kot rekreacijsko pot ali kot varno peš in kolesarsko povezavo do vsakodnevnih ciljev.

Na opisanem odseku poti smo na Oddelku za urejanje prostora že nekaj časa iskali primeren prostor za postavitev počivališča. Tako smo prejšnji teden na mestu nekdanjega kozolca uredili enostavno počivališče. Pri izvedbi smo uporabili ostanke starega kozolca (predvsem ostanke betonskih stebrov), ki služijo kot temelji za klopi, v okolici pa rastejo tudi manjša drevesa, ki obiskovalcem že nudijo malo sence.

Upamo, da bo urejeno počivališče čim dlje služilo svojemu namenu.


<< Nazaj | Novice