Mali grad

Žulj tedna

28.06.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko moti, da se po Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja kanalizacijskega omrežja, vozijo cisterne, ki povzročajo dodatno gnečo in neznosen prah. Prav tako makadamska vozišča premalo zalivajo z vodo, da bi preprečili dvigovanje prahu.

Odgovor občinske uprave

37. člen Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 – odl. US in 46/15)  pravi, da se v primeru omejitve uporabe javne ceste za posamezno vrsto vozil, lahko uporaba te ceste dovoli za lokalni promet. To je promet motornih vozil, ki imajo na tem območju izhodišče ali cilj, promet motornih vozil, katerih vozniki, lastniki ali imetniki pravice uporabe imajo na tem območju stalno ali začasno prebivališče, promet motornih vozil, ki so v lasti oziroma v uporabi pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje prevozov, ki ima na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče, ali avtošole, ki ima na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče.

Za lokalni promet se šteje tudi promet vozil za izvajanje rednega vzdrževanja ceste, vozil komunalnih služb, vprežnih vozil, koles, koles s pomožnim motorjem, koles z motorjem, lahkih štirikoles, traktorjev in motokultivatorjev ter promet motornih vozil, s katerimi se kandidati usposabljajo za vožnjo motornih vozil ali opravljajo izpite za voznike motornih vozil.

Prekrškovni organ Občine Kamnik opravlja redne nadzore nad uporabo javne ceste in v primeru kršitev (tranzitni promet), kršiteljem izstavi ustrezno globo. V skladu s pridobljenimi soglasij za izgradnjo kanalizacije v Tuhinjski dolini, pa Občina Kamnik ne more prepovedati uporabo javne poti, ki je v državni lasti, lokalnemu prometu.

Zavedamo se, da je zaradi suhega vremena na gradbiščih več prahu, zato izvajalci del trikrat dnevno polivajo posamezne odseke, vendar je zaradi visokih temperatur ter gostega prometa učinek kratkotrajen. V naslednjem tednu je že predvideno asfaltiranje določenih odsekov z nosilno plastjo asfalta, kar bo izdatno zmanjšalo količino prahu na posameznih gradbiščih.


<< Nazaj | Novice