Mali grad

Žulj tedna

28.04.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Kakšno je stališče Občine Kamnik do predlagane trase plinovoda Kidričevo – Vodice? Kdaj bomo izvedeli, kakšno je stališče Ministrstva do podanih pripomb, ki smo jih dali v času javne razgrnitve?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, je v četrtek, 9. aprila 2015, zaključilo javno razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice. Namen javne razgrnitve je bil seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami v skladu z 32. členom Zakona o prostorskem načrtovanju. Kot najustreznejša varianta poteka trase je bila izbrana in javno razgrnjena varianta 1, ki poteka po jugovzhodnem delu občine Kamnik, kjer veljajo številni varstvenimi režimi tako na področju varstva kulturne dediščine, naravne dediščine, hkrati pa posega tudi na naseljena območja. Občina Kamnik je glede na zgoraj navedena dejstva podala mnenje Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, da je izbrana varianta 1 najmanj sprejemljiva od možnih variant in je zato predlagala, da se na odseku, ki poteka po delu občine Kamnik, ponovno preuči variante za umestitev prenosnega plinovoda M9 Kidričevo Vodice.

Ministrstvo za okolje in prostor bo vroku 60 dni preučilo pripombe in predloge javnosti in do njih zavzelo stališče, ki ga bo objavilo na svoji spletni strani ter ga poslalo vpletenim občinam. Utemeljene pripombe in predlogi naj bi bili smiselno upoštevani pri izdelavi dopolnitve študije variant in pri nadaljnjih fazah izdelave državnega prostorskega načrta. Zavzeto stališče Ministrstva za okolje in prostor naj bi bilo tako znano v sredini meseca junija.


<< Nazaj | Novice